МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ВТОРИ РАЙОН
Обхваща територията на гр.Угърчин на юг от ул.”Васил Левски” и селата Голец, Микре, Сопот, Славщица, Лесидрен и Кирчево, с прилежащите им  землища. Втори  район се състои от три  микрорайона:

Първи микрорайон обхваща територията на гр.Угърчин, на юг от ул.”Васил Левски” и селата Голец и Микре, с прилежащите им землища. Обслужва се от мл. полицейски инспектор Георги Василев Илков.
Приемни дни и часове:
гр. Угърчин, пл. Свобода № 13
вторник и четвъртък - от 13.30ч. до 15.30ч. 
и петък от 09.30ч. до 11.30ч.
с. Голец, ул. „Васил Левски“ - № 67
понеделник - от 09.30ч до 11.30ч.
с.Микре, в сградата на кметството
сряда - от 13.30ч. до 15.30ч. 


Втори микрорайон се състои от селата Кирчево и Славщица, с прилежащите им землища. Обслужва се от мл. полицейски инспектор  Камен Ангелов Панчев.
Приемни дни и часове:
с.Кирчево, в сградата на кметството, на ул.“Александър Стамболийски“ №47 
понеделник - от 13.30 до 15.30ч.
сряда и петък - от 09.30 до 11.30ч.
с.Славщица,  в сградата на кметството 
вторник и четвъртък от 09.30 до 11.30ч.


Трети микрорайон обхваща селата Лесидрен и Сопот,  с прилежащите им землища. Обслужва се от полицейски инспектор Явор Миленов Мараченски.
Приемни дни и часове:
с. Лесидрен, ул. „Стара планина“ № 110
понеделник и петък - от 13.30ч. до 15.30ч.
сряда - от 09.30ч. до 11.30ч.
с.Сопот,  ул. „Пер девойка" № 18
вторник и четвъртък от 09.30ч. до 11.30ч.