МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ВТОРИ РАЙОН

Обхваща територията на гр.Угърчин на юг от ул.”В.Левски” и селата Голец, Микре, Сопот, Славщица, Лесидрен и Кирчево с прилежащите им  землища. Втори  район се състои от три  микрорайона :


 Първи микрорайон обхваща територията на гр.Угърчин на юг от ул.”В.Левски” с прилежащото землище и се обслужва се от полицейски инспектор Ивайло Боянов Йорданов.

Приемни дни и часове

гр. Угърчин, пл. Свобода № 13
вторник, четвъртък и петък от 09.30ч. до 11.30ч.Втори микрорайон се състои от селата Кирчево и Славщица с прилежащите им землища. Обслужва се от мл. полицейски инспектор  Камен Ангелов Панчев.


Приемни дни и часове
с.Кирчево, в сградата на кметството, на ул.“Александър Стамболийски“ №47 
понеделник от 13.30 до 15.30ч.
сряда и петък от 09.30 до 11.30ч.

с.Славщица,  в сградата на кметството 
вторник и четвъртък от 09.30 до 11.30ч.
Трети микрорайон обхваща селата Лесидрен, Сопот, Микре и Голец  с прилежащите им землища. Голец и Микре се обслужва се от полицейски инспектор Ивайло Боянов Йорданов, а Сопот и Лесидрен от мл.полицейски инспектор Явор Миленов Мараченски.

Приемни дни и часове
 полицейски инспектор Ивайло Боянов Йорданов

с. Голец, ул. „Васил Левски“ - № 67
понеделник от 09.30ч до 11.30ч.

с.Микре, в сградата на кметството
сряда от 09.30ч. до 11.30ч.


Приемни дни и часове
мл.полицейски инспектор Явор Миленов Мараченски


с. Лесидрен, ул. „Стара планина“ -  № 110
понеделник от 13.30ч. до 15.30ч.
сряда и петък от 09.30ч. до 11.30ч.

с.Сопот,  ул. „Пер девойка - № 18
вторник и четвъртък от 09.30ч. до 11.30ч.