МВР

ОД Ловеч

 

Районно управление –Ябланица

гр.Ябланица
ул. “Радост”№1А

Дежурна част - тел.(06991) 2089 ; тел. (068) 668-616; тел. (06991) 2810

Началник – тел. (068) 668 605