МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ПЪРВИ РАЙОН - състои се от пет микрорайона, един от които част от гр.Луковит и четири микрорайона включващи пет села от община Луковит.

1.Първи микрорайон: включва част от гр.Луковит, с граници: на север – местностите „Тополовец” и „Радов дол”; на запад и юг – коритото на река Златна Панега; на изток  – ул.”Велчо Комитата”.  Обслужва се от полицейски инспектор  Любомир Николаев Йолов, общ отговорник на района; тел.068/668 - 947, 0697/5-22-26 и 0697/5-23-26
Приемно време: 
В сградата на РУ Луковит на ул. „Момчилец“ № 16
понеделник от 13.00 ч. - 15.00 ч.
сряда от  09.00ч. – 11.00 ч. 
петък от 09.00ч. – 11.00 ч. 

 

2.Втори микрорайон: включва село Дерманци и прилежащите му землища. Обслужва се от
  мл.полицейски инспектор Любен Наков Калчев -  телефони:  0697/5-22-26 и 0697/5-23-26. 
Приемно време: 
Приемна в с.Дерманци, ул.„Христо Ботев“ № 14 -  първи етаж;
понеделник от 13.00ч. - 15.00ч.
вторник от 13.00 ч. - 15.00 ч.
сряда от от  09.00ч. – 11.00 ч. 
четвъртък от  09.00ч. – 11.00 ч. 
петък от 09.00ч. – 11.00 ч. 


3.Трети микрорайон: включва селата Торос и Пещерна и прилежащите им землища. Обслужва се от мл.полицейски инспектор Петьо Василев Цветанов.  Телефони:  0697/5-22-26 и 0697/5-23-26
Приемно време: 
 - с.Торос, пл.„Възраждане“ № 1 -  втори етаж
понеделник от 13.00ч. – 15.00ч.
сряда от 09.00ч. – 11.00ч.
петък от 09.00ч. – 11.00ч.

 - с.Пещерна, ул.„Витска Долина“ № 6 -  първи етаж  
вторник от 13.00ч. – 15.00ч.
четвъртък от 09.00ч. - 11.00ч.


4.Четвърти микрорайон: включва село Бежаново и прилежащите му землища. Обслужва се от мл.полицейски инспектор Йонко Василев Георгиев.   Телефони: 0697/5-22-26 и 0697/5-23-26.
Приемно време: 
с.Бежаново,  ул.„Плевен“ № 57 - втори етаж
понеделник от 13.00ч. – 15.00ч.
вторник от 13.00ч. – 15.00ч.
сряда от 09.00ч. – 11.00ч. 
четвъртък от 09.00ч. – 11.00ч. 
петък от 09.00ч. – 11.00ч. 


5.Пети микрорайон: включва село Ъглен и прилежащите му землища. Обслужва се от мл.полицейски инспектор Дилян Йорданов Дилов. Телефони – 0697/5-22-26 и 0697/5-23-26;
Приемно време: 
с.Ъглен, ул.„Освобождение“ № 18 - втори етаж
понеделник от 13.00ч. – 15.00ч.
вторник от 13.00ч. – 15.00ч.
сряда от 09.00ч. – 11.00ч. 
четвъртък от 09.00ч. – 11.00ч. 
петък от 09.00ч. – 11.00ч.