Първи район

 

Обхваща територията на гр.Угърчин на север от ул.”Васил Левски” и селата Драгана, Катунец, Каленик и Орлене с прилежащите им землища.   Първи район се състои от три  микрорайона.

 Първи микрорайон обхваща територията на гр.Угърчин, на север от ул.”Васил Левски” и се обслужва от полицейски инспектор Николай Данаилов Мичевски.

Приемни дни и часове

гр. Угърчин – пл. Свобода № 13
вторник от 09.30ч. до 11.30ч.
четвъртък от 13.30ч. до 15.30ч.

Втори микрорайон 
се състои от селата Драгана и Орляне с прилежащите им землища. Обслужва се от полицейски инспектор Николай Данаилов Мичевски  и мл. полицейски инспектор Красимир Георгиев Костов.

Приемни дни и часове

с. Драгана, в сградата на кметството 
полицейски инспектор Николай Данаилов Мичевски

понеделник, сряда и петък от 09.30ч до 11.30ч.с.Орлянеул.“Васил Левски“ № 11А
мл. полицейски инспектор Красимир Георгиев Костов

четвъртък от 09.30ч. до 11.30ч.
Трети микрорайон се състои от селата Катунец и Каленик с прилежащите им землища. Обслужва се от мл. полицейски инспектор Красимир Георгиев Костов.

Приемни дни и часове

с. Катунец, ул. „3-ти Март“
понеделник от 13.30ч. до 15.30ч.
сряда и петък от 09.30ч. до 11.30ч.

с. Каленик, ул.„Шипка“ № 26
вторник от 09.30ч. до 11.30ч.