МВР

ОД Ловеч

 


Първи район

Обхваща територията на гр.Угърчин на север от ул.”Васил Левски” и селата Драгана, Катунец, Каленик и Орлене с прилежащите им землища.   Първи район се състои от два микрорайона.

Първи микрорайон обхваща територията на гр.Угърчин, на север от ул.”Васил Левски” и с. Драгана, с прилежащите им землища и се обслужва от полицейски инспектор Николай Данаилов Мичевски.
Приемни дни и часове
гр. Угърчин – пл. Свобода № 13
вторник - от 09.30ч. до 11.30ч.
четвъртък -  от 13.30ч. до 15.30ч.
с.Драгана
понеделник - от 09.30ч. до 11.30ч.
сряда - от 09.30ч. до 11.30ч

 


Втори микрорайон 
се състои от селата  Катунец, Каленик и Орляне, с прилежащите им землища. Обслужва се от мл. полицейски инспектор Красимир Георгиев Костов.
Приемни дни и часове 
с.Орлянеул.“Васил Левски“ № 11А
четвъртък - от 09.30ч. до 11.30ч.
с. Катунец, ул. „3-ти Март“ 
понеделник - от 13.30ч. до 15.30ч.
сряда и петък - от 09.30ч. до 11.30ч.
с. Каленик, ул.„Шипка“ № 26
вторник от - 09.30ч. до 11.30ч.