МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ВТОРИ РАЙОН
Обхваща селата Глогово, Градежница, Галата, Български извор и Малка Желязна, заедно с прилежащите им землища.
Територията се обслужва от:

 - 
Полицейски инспектор Людмил Цецов Цветков - отговаря за селата: Глогово, Градежница, Български извор, Галата и Малка Желязна и прилежащите им землища.Телефон: 0888 161 643.
Приемни дни и часове:
 с.Български извор
/сградата на ПУ- Български извор/ 
от понеделник до петък - от 09.00 часа до 12.00 часа. 
 - Мл. полицейски инспектор Страхил Русинов Илиев - отговаря за  с.Глогово с прилежащото  му землище. Телефон 0888/161 643
Приемни дни и часове:
с.Глогово
/сградата на кметството/
вторник и четвъртък от 09.00ч. до 12.00ч. и от 13.30ч. до 16.30ч. - Мл. полицейски инспектор Радослав Събинов Котов - обслужва с.Градежница и с.Български извор с прилежащите им землища.Телефон: 0886 495 962
Приемни дни и часове:
с.Български извор, в сградата на Участък Полиция
вторник от 09.00ч. до 12.00ч.
четвъртък от 13.30ч. до 16.30ч.
с.Градежница, в сградата на кметството
вторник от 13.30ч. до 16.30ч.
четвъртък от 09.00ч. до 12.00ч. - Мл. полицейски инспектор Орлин Ивайлов Русинов обслужва селата Галата и Малка Желязна, с прилежащите им землища.Телефон: 0888 295 440 
Приемни дни и часове:
с.Галата
, в сградата на кметството
вторник от 09.00ч. до 12.00ч.
четвъртък от 13.30ч. до 16.30ч.
с.Малка Желязна, в сградата на кметството
вторник от 13.30ч. до 16.30ч.
четвъртък от 09.00ч. до 12.00ч.