МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ВТОРИ РАЙОН

Обхваща селата Глогово, Градежница, Галата, Български извор и Малка Желязна, заедно с прилежащите им землища.


Територията се обслужва от:


Мл. полицейски инспектор Георги Петров Петров - отговаря за  с.Глогово с прилежащото  му землище.

Приемна:
 -
с.Глогово /сградата на кметството/ - вторник и четвъртък от 09.00ч. до 12.00ч. и от 13.30ч. до 16.30ч.

Телефон: 0898 411 027
Мл. полицейски инспектор Радослав Събинов Котов - обслужва с.Градежница и с.Български извор с прилежащите им землища.

Приемна:
 - с.Български извор, в сградата на Участък Полиция - вторник от 09.00ч. до 12.00ч. и четвъртък от 13.30ч. до 16.30ч.

- с.Градежница, в сградата на кметството - вторник от 13.30ч. до 16.30ч. и четвъртък от 09.00ч. до 12.00ч.

Телефон: 0886 495 962


Мл. полицейски инспектор Орлин Ивайлов Русинов обслужва селата Галата и Малка Желязна, с прилежащите им землища.

Приемна:
-
с.Галата, в сградата на кметството - вторник от 09.00ч. до 12.00ч. и четвъртък от 13.30ч. до 16.30ч.

- с.Малка Желязна, в сградата на кметството - вторник от 13.30ч. до 16.30ч. и четвъртък от 09.00ч. до 12.00ч.

Телефон: 0888 295 440