МВР

ОД Ловеч

 

Районно управление -Троян

 

Адрес:

гр.Троян 5600

ул."Захари Стоянов" 4

e-mail: [email protected]

Телефони: /0670/ 62218  и  /0670/ 62251


Началник: Главен инспектор Радостина Лалева Петкова

Приемен ден: вторник, от 10.00 до 12.00часа

 

 

РУ – Троян, осъществява дейнотта си на територия от 1 130 кв.км. разположена в централната част на Северна България. Обслужва общините Троян и Априлци, обхващащи 2 града и 24 села. Населението по постоянен адрес на двете общини е 38 385 човека, като в гр. Троян живеят около 70% от населението на общината, а в град Априлци 90%. Икономически активното население или това в трудоспособна възраст в двете общини наброява около 18 328 човека.

Територията е разделена на 5 /пет/ района обслужвани от следните служители:

 

Районите са както следва:

полицейски инспектори първи район

полицейски инспектори втори район

полицейски инспектори трети район

полицейски инспектори четвърти район

полицейски инспектори пети район