МВР

ОД Ловеч

 

Районно управление - Ловеч

 

Адрес на управлението:

гр.Ловеч 5500

бул. „България” № 7 

Карта на местонахождението

Началник РУ Ловеч  - главен инспектор Златин Михайлов

Приемен ден: Сряда, от  10.00 ч до  12.00ч  и  от  14.00ч  до  16.00ч.


e-mail: [email protected]

Телефони: 068/668 226 и 

                    068/668 227

 

Населените  места, които  обслужва  РУ Ловеч  са  на  територията  на  двете 
общини  Ловеч  и  Летница.  Обслужваната територия е разделена на седем  микрорайона  с  численост  на  населението  по  постоянен  адрес  45 130  души, от  които  по  настоящ  адрес  са  37 002 души  и  по  постоянен  и  настоящ  адрес  в  същото  населено място – 35 232 души.  Към  Община  Ловеч  са  34-те  населени  места – с  11 020 жители. 

Община  Летница  - за град  Летница – 4 289 души , от които  по  настоящ  адрес  са  3 464 души – постоянен  и  настоящ  адрес  в  същото  населено  място – 3 235 души, обслужващ  три  населени  места- Горско  Сливово, Крушуна  и  Кърпачево  с  население – 1 003 души.

Територията, обслужвана от РУ Ловеч е разделена както следва:

полицейски инспектори първи район

полицейски инспектори втори район

полицейски инспектори трети район

полицейски инспектори четвърти район

полицейски инспектори пети район

полицейски инспектори шести район

полицейски инспектори седми район

 полицейски инспектори осми район