МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ВТОРИ РАЙОН

Състои се от два микрорайона, един от които включва части от гр. Ловеч и един микрорайон включващ две села от Община Ловеч.

 

Първи микрорайон: включва кварталите:" Хармането" и "Червен бряг" с граници: на юг - ул. "Цачо Шишков" и ул. "Подп. Ал. Кусев" до ж.п. прелеза на кв. "Гозница", на изток - бул. "България", ул. "Ал. Стамболийски" и ул. "Княз Имеретински" , на запад - околовръстен път за гр. Плевен в т.ч. м. „Калето" с ел. подстанция , на север - до кръстовище на бул. „България" и ул. „Кн. Имеретински"/четни №/.

-    Територията се обслужва от полицейски инспектор Цветомир Дочков Цанков - телефони 0884 376 620 и 068/668 494            


Втори микрорайон: включва селата Дренов и Владиня и прилежащите им землища.

-Територията се обслужва от мл.полицейски инспектор  Цветомир Христов Цандев – телефони 0884 385 544  и 068/668 494