МВР

ОД Ловеч

 

 комисар  ВЛАДИМИР КАЦАРСКИ

Кратка биографична справка:
Владимир Кацарски е роден на 07.07.1963 г. в гр.Троян. Завършил е средното си образование в ПГ ”Васил Левски” гр.Троян, а висшето във ВСШ “Г.Димитров”-МВР гр.София през 1986 г.
Постъпва на работа през същата година в  РС”ПБЗН” гр.Троян  като Началник ДБС.
От 1996 г. до 1999 г. работи като инспектор “ДПК и ПД”.
От 1999 г. до 2006 г. е Началник РЗ”ПАБ” гр.Ловеч, след това Директор ОД”ПБЗН”,  а в настоящия момент е директор на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-гр.Ловеч

Приемно време за граждани: всеки вторник 14:00 до 17:00