МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

СЕДМИ РАЙОН

 

Състои се от три микрорайона, един от които включва част от гр. Ловеч и два микрорайона включващи седем села от Община Ловеч.

 

Първи микрорайон: Включва кв. "Дикисана", кв."Автогара" и Южна индустриална зона/ вкл.под."Гуровото" и ПУ „В. Левски", Складова база МВР и в.з. „Печковец" до землището на с. Хлевене, с граници: на север ул. "Ц. Шишков" и ул. "Подп. Ал. Кусев" до ж.п. прелеза на кв. "Гозница"; на изток- бул. "България"; на юг- околовръстен пътен възел за гр. София; на запад - ул. "Д-р С. Съев", ул. "Стара Планина".

-    Територията се обслужва от полицейски инспектор Красимир Матеев Колев –телефони: 0884 382 335 и 068/668 279

 

Втори микрорайон: включва селата Малиново, Стефаново и Дъбрава с прилежащите им землища.

-     Територията се обслужва от мл.полицейски инспектор Димитър Гетов Джурковски –телефони: 068/668 279 и 0884 375 664


Трети микрорайон: включва селата Горно Павликени, Къкрина, Брестово и Прелом с прилежащите им землища.

-     Територията се обслужва от мл.полицейски инспектор Тихомир Иванов Стефанов –телефони: 068/668 279 и 0884 375 560