МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

СЕДМИ РАЙОН
Състои се от три микрорайона, един от които включва част от гр. Ловеч и два микрорайона включващи седем села от община Ловеч: Малиново, Стефаново, Дъбрава, Горно Павликени, Къкрина, Брестово и Прелом.

Първи микрорайон: включва кв. "Дикисана", кв."Автогара" и Южна индустриална зона / вкл.поделение "Гуровото"/ и ПУ „В. Левски", Складова база МВР и вилна зона „Печковец" до землището на с. Хлевене, с граници: на север - ул. "Цачо Шишков" и ул. "Подп. Ал. Кусев" до ж.п. прелеза на кв. "Гозница"; на изток- бул. "България"; на юг- околовръстен пътен възел за гр. София; на запад - ул. "Д-р С. Съев", ул. "Стара Планина". Територията се обслужва от полицейски инспектор Красимир Колев –телефони: 068/668 279 и GSM 0884 382 335.
Приемни дни и часове:
кв. "Дикисана" 
вторник -
от 10.00ч. до 12.00ч.
четвъртък -
от 14.00ч. до 16.00ч.


Втори микрорайон: включва селата Малиново, Стефаново и Дъбрава, с прилежащите им землища. Обслужва се от мл. полицейски инспектор Димитър Джурковски - телефони: 068/668 279 и GSM 0884 375 664.
Приемни дни и часове:
с.Малиново
вторник - от 10.00ч. до 12.00ч.
с.Стефаново
сряда - от 10.00ч. до 12.00ч.
с.Дъбрава
четвъртък - от 10.00ч. до 12.00ч.Трети микрорайон: включва селата Горно Павликени, Къкрина, Брестово и Прелом, с прилежащите им землища. Територията се обслужва от мл.полицейски инспектор Тихомир Стефанов –телефони: 068/668 279 и 0884 375 560.
Приемни дни и часове:
с.Прелом
понеделник- от 10.00ч. до 12.00ч.
с.Горно Павликени
вторник - от 10.00ч. до 12.00ч.
с.Къкрина
сряда - от 10.00ч. до 12.00ч.
с.Брестово
четвъртък - от 10.00ч. до 12.00ч.