МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ЧЕТВЪРТИ РАЙОН

Състои се от три микрорайона, два от които части от гр. Ловеч и един микрорайон включващ четири села от Община Ловеч.

 

Първи микрорайон: включва квартал ж.к. "Младост", кв. "Бабаковец", с граници - на изток ул. "Стара планина", на юг ул. "Д-р С. Съев", на запад и на север - землищата на кв. "Гозница" и кв. "Продимчец", в това число в.з. „Бабаковец".

- Територията са обслужва от полицейски инспектор Валентин Вълчев - телефони: 0884 387 433    и   068/668 337   


                     

 

Втори микрорайон: кв. "Гозница" и кв. "Продимчец"с прилежащите им землища.

  - Територията са обслужва от мл. полицейски инспектор Мирослав Петков Начев - телефони: 884 375 833    и   068/668 337   
                

 

Трети микрорайон: включва селата Радювене, Скобелево, Соколово и Изворче с прилежащите им землища.

  - Територията са обслужва от мл. полицейски инспектор Михаил Бориславов Йораднов- телефони: 884 376 603    и   068/668 337