МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ШЕСТИ РАЙОН
Състои се от три микрорайона, един от които включва части от гр. Ловеч и два микрорайона, включващи шест села от община Ловеч: Гостиня, Смочан, Пресяка, Умаревци, Йоглав и Тепава.

Първи микрорайон:включва кв. "Пазара", с граници: на север - бул."Освобожнение", на изток - пътя за гр. Севлиево, на юг - ул. "Ал. Стамболийски", на запад -  ул. "Кн. Имеретински" до бул. "Освобождение", вилна зона "Сенан тепе" и вилна зона „Липака", североизточно от път Ловеч- Севлиево. Територията се обслужва от полицейски инспектор Иван Тодоров- телефони:  068/668 549 и GSM 0884 382 255.
Приемни дни и часове:
кв. Пазара
вторник - от 13.00ч до 15.00ч.
сряда - от 10.00ч. до 12.00ч.
В
тори микрорайон: включва селата Гостиня, Смочан и Пресяка, с прилежащите им землища. Територията се обслужва от мл. полицейски инспектор  Преслав Радулов - телефони:  068/668 549 и GSM 0884 332 382.  
Приемни дни и часове:
с.Гостиня
петък - от 10.00ч до 12.00ч.
с.Смочан
вторник - от 10.00ч. до 12.00ч.
с.Пресяка
четвъртък - от 10.00ч. до 12.00ч.   
Трети микрорайон: включва селата Умаревци, Йоглав и Тепава, с прилежащите им землища. Територията се обслужва от мл. полицейски инспектор  Преслав Радулов телефони:  068/668 549 и GSM 0884 332 382.  
Приемни дни и часове:
с.Умаревци
вторник - от 14.00ч до 16.00ч.
с.Йоглав
понеделник - от 10.00ч. до 12.00ч.
с.Тепава
четвъртък - от 14.00ч. до 16.00ч.