МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ШЕСТИ РАЙОН

Състои се от три микрорайона, един от които включва части от гр. Ловеч и два микрорайона включващи шест села от Община Ловеч.

 

 Първи микрорайон: включва кв. "Пазара" с граници: на север бул."Освобожнение", на изток - пътя за гр. Севлиево, на юг - ул. "Ал. Стамболийски", на запад ул. "Кн. Имеретински" до бул. "Освобождение", вз."Сенан тепе" и в.з „Липака" североизточно от път Ловеч- Севлиево.

-    Територията се обслужва от полицейски инспектор  Иван Бойков Тодоров - телефони: 0884 382 255    и     068/668 549           


Втори микрорайон: включва селата Гостиня, Смочан и Пресяка с прилежащите им землища.

-  Територията се обслужва от мл. полицейски инспектор  Преслав Цветомиров Радулов - телефони: 0884 332 382    и    068/668 549        

Трети микрорайон: включва селата Умаревци, Йоглав и Тепава с прилежащите им землища.

-  Територията се обслужва от мл. полицейски инспектор  Мирослав Петров Димов - телефони:  0884 382 330   и    068/668 549