МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ПЕТИ РАЙОН

Състои се от четири микрорайона, един от които включва части от гр. Ловеч и три микрорайона включващи пет села от Община Ловеч.

 

Първи микрорайон: включва ж.к."Здравец"/вкл.Затвора Ловеч и в.з. „Могилата"/, Северна индустриална зона с граници на север- пътя за с. Горан, на изток - коритото на р. Осъм, на юг - ул. "Освобождение", на запад - пътя за с. Баховица до землище на с. Баховица.

-  Територията са обслужва от полицейски инспектор Сергей Данчев Дочев - телефони: 0884 387 933     и     068/668 380Втори микрорайон:включва село Славяни и прилежащото му землище.

-  Територията са обслужва от мл.полицейски инспектор Янко Любомиров Соколов - телефони: 0884 376 637   и     068/668 380   


Трити микрорайон: включва селата Лисец и Баховица и прилежащите им землища.

-  Територията са обслужва от мл.полицейски инспектор Васил Петров Николов - телефони:  0884 375 335    и     068/668 380   
Четвърти микрорайон: включва селата Слатина и Горан и прилежащите им землища.

-  Територията са обслужва от мл.полицейски инспектор Марин Николоаев Досев - телефони: 0884 374 428    и     068/668 380