МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ПЕТИ РАЙОН
Състои се от четири микрорайона, един от които включва части от гр. Ловеч и три микрорайона включващи пет села от община Ловеч: Славяни, Лисец, Баховица, Слатина и Горан.

Първи микрорайон: включва ж.к."Здравец" /включително Затвора Ловеч и вилна зона „Могилата"/, Северна индустриална зона, с граници: на север - пътя за с. Горан, на изток - коритото на р. Осъм, на юг - ул. "Освобождение", на запад - пътя за с. Баховица, до землище на с. Баховица.  Територията се обслужва от полицейски инспектор Сергей Дочев - телефони: 068/668 380 и GSM 0884 387 933.
Приемни дни и часове:
кв. "Здравец"
 
вторник и четвъртък от 10.0ч. до 12.00ч. 

Втори микрорайон: включва село Славяни, с прилежащото му землище. Обслужва се от мл. полицейски инспектор Янко Соколов - телефони:  068/668 380 и GSM 0884 376 637.
Приемни дни и часове:
с.Славяни
вторник и четвъртък от 10.00ч. до 12.00ч.


 

Трити микрорайонвключва селата Лисец и Баховица и прилежащите им землища. Обслужва се от мл. полицейски инспектор Янко Соколов - телефони:  068/668 380 и GSM 0884 376 637.
Приемни дни и часове:
с.Лисец
сряда от 10.00ч до 12.00ч.
с.Баховица
понеделник от 14.00ч. до 16.00ч.Четвърти микрорайон: включва селата Слатина и Горан, с прилежащите им землища. Територията са обслужва от мл.полицейски инспектор Светослав Стояновтелефони: 068/ 668 380 и GSM 0884 374 428.
Приемни дни и часове:
с.Слатина
понеделник и сряда - от 14.00ч до 16.00ч.
с.Горан
четвъртък и вторник - от 14.00ч. до 16.00ч.