МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ВТОРИ РАЙОН

Включва територия с граници в гр. Троян и околностите на запад от р. Осъм и на юг от дере "Дъскотина",  ж.к. "Христо Смирненски", кварталите: "Кнежки лъг" и "Балкан", селата: Балканец, Бели Осъм, Чифлик, Горно Трапе, Терзийско, Шипково и туристически комплекс "Беклеме".

Втори район е разделен на 2 микрорайона.

   
                 
Първи микрорайон обхваща територията от бензиностанция “Петрол” на ул. „Ген. Карцов”, ж.к. “Христо Смирнески”, туристически комплекс ,,Беклеме”, селата Балканец и Бели Осъм и се обслужва от мл. полицейски инспектор Станимир Цочев Инковски.

Приемни:

- РУ Троян, кабинет №14 – понеделник и петък от 09.00ч. до 11.00ч. 

- с. Балканец, ул.“Христо Петков“ №111 /сградата на кметството/ - вторник от 10.00ч. до 11.00ч.

- с.Бели Осъм, ул.“Стоян Българенчето“ №271 /сградата на кметството/ - вторник от 13.00ч. до 14.00ч.

Телефон :0887 705 480

Втори микрорайон обхваща селата Терзийско, Горно Трапе и Шипково, с.Чифлик и кв.,,Балкан” в гр.Троян. Територията се обслужва от мл. полицейски инспектор Цветомир Славков Георгиев.

 Приемни:

- с.Терзийско,  ул.“9-ти Септември“№44 /сградата на кметството/ - четвъртък от 16.00ч. до 17.00ч.

- с.Шипково, ул.“Г.Димитров“ №106 /сградата на кметството/ - четвъртък от 13.00ч. до 14.00ч.

- с.Чифлик, ул“Каблешков“ №1 /сградата на кметството/  - петък от 16.00ч. до 17.00ч.

- с.Горно Трапе, ул.“Дочо Гадев“ №53 /сградата на кметството/  - четвъртък 10.30ч.-11.30ч.

Телефон: 0885 126 691