МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ВТОРИ РАЙОН
 
Включва територия с граници в  северозападната част на гр.Троян и селата Ломец,  Дълбок Дол, Борима, Старо село и Голяма Желязна, с прилежащите им територии. Районът е разделен на шест микрорайона както следва:

                 
Първи микрорайон включва територия с граници в гр.Троян: от моста за Кооп.пазар ул. "Васил Левски" до кръстовище с ул."Симеон Велики" /нечетни номера/ до кръговото кръстовище „Вила Вана“ по ул. "Христо Ботев" от №113 до №1 на север /нечетни номера/ и ул."Васил Левски" от №44 до  №270 и нечетни номера от №17 до №249 и прилежащите улици:"Радецки" от №2 до №18 и нечетни от №1 до №9, "Шипка" от №1 до №3 и четни от №2 до №6, "Хан Аспарух", "В.Спасов", "Асен и Петър", "Стефан Станев“ и "Стара планина" от №1 до №23 и четни от №2 до №22. Територията се обслужва от Инспектор Светослав  Михайлов -  ПИ група „Териториална полиция“ на сектор „Охранителна полиция“ при РУ-Троян.
Приемни:Втори микрорайон обхваща територия с граници в гр. Троян: кръгово кръстовище с ул."Христо Ботев" и ул. "Симеон Велики" - по ул."Симеон Велики" /нечетни номера/, по  ул."34-ти Троянски полк" /нечетни номера/, ул."Захари Зограф", ул. "Христо Смирненски", ул."Симеон Велики" до затвора „Атлант“ и ж.к.."Черногор" по ул."Радецки" /четни номера/, до кръстовище с ул."Христо Ботев". Територията се обслужва от Мл. eксперт Валентин  Петков- Мл. ПИ група група „Териториална полиция“ на сектор „Охранителна полиция“ при РУ-Троян.
 Приемни:Трети микрорайон
обхваща  територия с граници в гр.Троян: от кръстовище на ул. „Христо Ботев“ на запад по ул.“Радецки“ от №11А /нечетни номера/ до затвора „Атлант“, ж.к.„Буковец“, махала Алдишки рът до ул.“Христо Ботев“ от към четните номера /до №174/, до кръстовище с ул.“Радецки“ №94, на ул.“Христо Ботев“ и прилежащите им улици: „Хаджи Димитър“, „Незабравка“, „Здравец“, „Минко Марковски“, „Иван Памукчиев“, „проф. Шипковенски“,  „Бочо Дочев“,  „Арх.Макарий“, „Стефан Караджа“, „П.К.Яворов“, „Власи Илиев“, „Шипка“, „Незабравка“ и „Канъчка“. Микрорайонът се обслужва от Мл. eксперт Полина Стойкова- Мл. ПИ група група „Териториална полиция“ на сектор „Охранителна полиция“ при РУ-Троян.
 Приемни:Четвърти микрорайон
 включва територия с градска част на гр.Троян от жк.“Младост“ и ул.“Васил Левски“ от №272 до 472 и нечетни от 251 до 451 на север, с прилежащите улици от към западната страна на река Осъм, кв.“Велчевски“, ул.“Дунав“, ул.“Дядо Христо Ковачът“ и северната индустриална зона на гр.Троян /западно от река Осъм/ и се обслужва от Мл. eксперт Полина Стойкова- Мл. ПИ група група „Териториална полиция“ на сектор „Охранителна полиция“ при РУ-Троян.
 Приемни:
Пети микрорайон
 обхваща селата Дълбок Дол, Борима и Ломец, с прилежащите им територии и се обслужва Мл. eксперт Найден Краевски-Мл. ПИ група група „Териториална полиция“ на сектор „Охранителна полиция“ при РУ-Троян.
Приемни:
Шести микрорайон
 обхваща селата Старо село и Голяма Желязна, с прилежащите им територии и се обслужва от Мл. експерт Петър Баръмов - Мл. ПИ група група „Териториална полиция“ на сектор „Охранителна полиция“ при РУ-Троян.
Приемни: