МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ПЪРВИ РАЙОН

Състои се от два микрорайона, един от които включва части от гр. Ловеч и един микрорайон включващ две села от Община Ловеч.

Първи микрорайон: включва квартал "Център", с граници: на север - ул. "Ал. Стамболийски"; на запад, югозапад - бул. "България", ул."Търговска" , алея „Баш Бунар" до ВЕЦ; на изток - коритото на р. Осъм. Територията се обслужва от  полицейски инспектор  Марин Маринов - – тел. 068/668 494 и  GSM 0884/386 604
Приемни дни и часове:
понеделник и четвъртък - от 10.00ч. до 12.00ч.
вторник - от 15.00ч. до 17.00ч.

Втори микрорайон: включва селата Дойренци и Деветаки с прилежащите им землища. Обслужва се от  млполицейски инспектор  Красимир  Цанков  – тел. 068/668 494  и GSM 0884/382 333
 Приемни дни и часове:
с.Дойренци - 
понеделник и сряда от 10.00ч. до 12.00ч.
с.Деветаки - вторник и четвъртък от 10.00ч. до 12.00ч.