МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ПЪРВИ РАЙОН

 

Състои се от два микрорайона, един от които включва части от гр. Ловеч и един микрорайон включващ две села от Община Ловеч.

 

Първи микрорайон: Включва квартал "Център", с граници: на север - ул. "Ал. Стамболийски"; на запад, югозапад - бул. "България", ул."Търговска" , алея „Баш Бунар" до ВЕЦ; на изток - коритото на р. Осъм.

-   Територията се обслужва от  полицейски инспектор  Марин Маринов - – тел. 68494/ 0884386604

 

Втори микрорайон включва селата Дойренци и Деветаки с прилежащите им землища.

- Територията се обслужва от  млполицейски инспектор  Красимир  Василев  Цанков  – тел. 68494 / 0884382333