МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ПЪРВИ РАЙОН

Включва южната част на гр.Троян и селата Бeли Осъм, Чифлик и Балкацен, с туристически комплекс „Беклеме“, Балабанско,Терзийско, Горно Трапе и Шипково, с прилежащите им територии.

Първи район е разделен на 4 микрорайона както следва:

Първи микрорайон - включва територия с граници в гр.Троян: ул.Македония /четни номера/, ул. "Генерал Карцов" от кръстовище с ул."Балкан" в посока север и от ул."Васил Левски" моста за Кооп.пазар по ул." Симеон Велики" /четни номера/ до кръстовище с ул. "34-ти Троянски полк" и по ул."34-ти Троянски полк" /четни номера/, с прилежащите улици-ул."Борова", ул."Изкуство", ул."Вежен",ул."Грънчарска",ул."Ст.Стамболов", ул." Стенето", ул."Дъскотина", ул."Кокиче", ул."Д.Гимиджийски", ул."Криволак", ул."Букова", ул."Мир", ул."Стадион", ул."Н.Бозвели", ул."Добруджа", ул."Цар.Калоян" и се обслужва от:  
 - Инспектор Снежина  Карагьозова- ПИ  група „Теприториална полиция“ на сектор „Охранителна полиция“ при РУ-Троян.

Приемни:

 

 


Втори микрорайон  - обхваща територия с граници в гр. Троян: ул. "Генерал Карцов" от №175 и №252 надолу в посока север и прилежащите улици –ул."Търнето", ул."Изгрев", ул."Тиха", ул."6-ти септември",ул."Голяма рибна", ул."Лъкарица" до кръстовището с ул. "Балкан", и кръстовище с ул. "Македония" /нечетни номера/, жк „Хр.Смирненски" и жк "Лъгът". Територията се обслужва от Мл. eксперт Павлин  Георгиев - Мл. ПИ група „Теприториална полиция“ на сектор „Охранителна полиция“ при РУ-Троян.

Приемни:
-Трети микрорайонобхваща селата Бели Осъм, Чифлик и Балкацен, с туристически комплекс „Беклеме“ и с прилежащите им територии. Обслужва се от  Мл. eксперт Станимир  Инковски - Мл. ПИ група „Теприториална полиция“ на сектор „Охранителна полиция“ при РУ-Троян.

Приемни:

 

                 Четвърти микрорайон обхваща селата Балабанско,Терзийско, Горно Трапе и Шипково, с прилежащите им територии и се обслужва от Мл. eксперт Цветомир Георгиев- Мл. ПИ група „Теприториална полиция“ на сектор „Охранителна полиция“ при РУ-Троян.

Приемни: