МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ПЪРВИ РАЙОН

 

Включва територия с граници в гр. Троян и околностите на изток от р. Осъм от моста при фирма "Витекс" до обходния път и ж.п.прелеза при фирма "Лесопласт" с основни улици: "Раковска", "Димитър Икономов- Димитриката" и "Опълченска", кварталите: ,,Попишка”, ,,Райковско”, "Ливадето", махали: ,,Аламанка”, ,,Дудевска”, ,,Райковско”, “Козе вир”, ,,Калчевска” и селата: Патрешко, Орешак, Черни Осъм, Гумощник, Дебнево, Врабево, Добродан.       Първи район е разделен на 4 микрорайона както следва:

 

Първи микрорайон обхваща село Орешак, градска част /махалите: ,,Калчевска”, Дудевска” и ,,Аламанка”, ул. “Сеновоза”, к-ще “Козе вир”, кв. "Ливадето"/ и се обслужва от мл. полицейски инспектор Бисер Блажков Иванов.

Приемни:

- РУ Троян, ул. "Захари Стоянов" №4,  кабинет №12 - понеделник и четвъртък от 9.00ч. до 11.00ч.

- с.Орешак, ул."Стара планина" №184 /сградата на кметството/ – вторник и петък от 13.00 до 15.00 ч.

Телефон:  0878 550 034

 Втори микрорайон  обхваща селата Черни Осъм, Патрешко, градска част: от моста при фирма "Витекс" до обходния път и ж.п.прелеза при фирма "Лесопласт, ул. „Георги Сава Раковски”, „Димитър Икономов- Димитриката”, „Опълченска”, кварталите: „Райковско” и „Попишка” и се обслужва от  мл. полицейски инспектор Мартин Минчев Найденов.


Приемни:

- РУ  Троян,  ул. "Захари Стоянов" №4,  кабинет №12 – вторник и четвъртък от 09.00ч. до 11.00ч.

- с.Патрешко, сградата на кметството - сряда от 09.00ч. до 10.00ч.

- с. Черни Осъм ул.Стара Планина №83 /в сградата на кметството/ - петък от 15.00ч. до 17.00ч.


Телефон: 0888 739 483
Трети микрорайон обхваща селата Дебнево и Гумощник и се обслужва от мл. полицейски инспектор Мирослав Иванов Димитров.

 

Приемни:

- с.Гумощник ул. "Цанко Бляховски" /сградата на кметството/ - понеделник от 13.00ч. до 15.00ч.

- с.Дебнево, ул.“9-ти Септември“ №13  /сградата на кметството/ - петък от 15.00ч. до 17.00ч.

Телефон: 0886132623

                 

Четвърти микрорайон обхваща селата Добродан и Врабево и се обслужва от мл. полицейски инспектор Росен Василев Василев.Приемни:

- с. Доброданул.“9-ти Септември“ №7 /в сградата на кметството/ - вторник от 09.00ч. до 10.00ч.

 - с. Врабево,  ул. "Г.Димитров" №44  /в сградата на кметството/ -  четвъртък от 15.00ч. до 17.00ч.

Телефон: 0887 360 909