МВР

ОД Ловеч

 

Новини

На вниманието на гражданите с изтичащи лични документи през 2020 година

Удължени са сроковете на валидност на личните карти, паспорти и шофьорски книжки.

От сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Ловеч и звената БДС към Районните управления на МВР информират , че във връзка с епидемичната ситуация от остър респираторен синдром свързан с появата на коронавирус, в Държавен вестник бр. 28 от 24.03.2020 г. е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, променен  в ДВ бр.98 от 17.11. 2020 г., в който са удължени сроковете на валидност на личните карти, паспорти и шофьорски книжки.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 31.10.2020 г.) Срокът на валидност на личните карти и паспорти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина - при условията на реципрочност. По искане на лицето нова лична карта или паспорт може да се издават и преди изтичането на удължения срок.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 31.10.2020 г.) Срокът на валидност на свидетелствата за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.

Напомняме, че действа мярка за облекчаване на режима за издаване на лични документи, според която българските граждани с постоянен адрес на територията на област Ловеч могат да подават заявления за издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга (до 30 дни) в СБДС при ОДМВР – Ловеч и   във всяко Районно управление , РУ - Троян, РУ – Тетевен и РУ – Луковит. Получаването на готовите документи ще се извършва в звената, където са подадени заявленията. 

Притежателите на валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис, издаден в Република България и съдържащ данни за ЕГН на лицето, могат да се възползват от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https://e-uslugi.mvr.bg, за издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга. 

Справка показва, че през 2020 год. изтича валидността на 18 608 лични карти, 13 052 СУМПС и 5 520 паспорти издадени от ОД МВР-Ловеч.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Работното време на сектор БДС в ОД МВР-Ловеч, в РУ Троян и РУ Тетевен е от понеделник до петък от 08.30ч. до 17.30., а в РУ Луковит от понеделник до петък от 08.30ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.30ч.
            
Телефони за контакти: 068/ 668 355 и 068/668 405 за сектор БДС и  068/668-364 за сектор Пътна полиция. 
e-mail адрес : 
[email protected]

 

Информация за натовареността на сектор БДС при ОДМВР - Ловеч, както следва:

 
06.04.2021 Г.  
Област Ловеч Общ брой приети заявления за лична карта и/или паспорт  Приети заявления за издаване на
Свидетелство за управление на МПС
УМПС/
ОДМВР Ловеч 60 14
РУ - Луковит 1 2
РУ - Тетевен 21 5
РУ - Троян 20 8

 

 

14 сеп 2020

В рамките на едно денонощие криминалисти от ОД МВР-Ловеч и РУ Луковит, под ръководството на Окръжна прокуратура Ловеч установиха и задържаха жител на с.Бежаново, причинил смъртта на свой съселянин

 

53-годишен мъж от с.Бежаново е задържан  за срок от 72ч. с прокурорско постановление, за умишлено причинена смърт  при управление на МПС на 51-годишен мъж,  вечерта на 03 април.  След проведени оперативно-издирвателни мероприятия и последвали процесуално-следствени действия извършени от ловешките криминалисти под надзора на ОП Ловеч е установено, че починалият при  масовото сбиване в селото мъж е бил блъснат от лек автомобил, с плевенска регистрация. След инцидента водачът е укрил себе си и превозното средство, но по-късно е открит и задържан. 
По случая е образувано досъдебно производство и разследването продължава по ръководството на Окръжна прокуратура-Ловеч.

 

05 апр 2021

В ОД МВР-Ловеч са предприети мерки, за осигуряване на обществения ред и сигурност в деня на изборите за народни представители- 04 април

Със заповед на главния секретар на МВР главен комисар Ивайло Иванов, в ОДМВР – Ловеч е сформиран Оперативен щаб, който координира действията си с всички ведомства и институции, имащи отношение към изборния процес. Изградено е и междуведомствено звено за противодействие на престъпленията и нарушенията на изборния процес, в което влизат представители на прокуратурата, МВР и ДАНС.
За връзка с гражданите, от 8 март работи денонощна телефонна  линия 02/ 90 112 98. На нея, както и на e-mail  
[email protected], гражданите ще могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към ангажиментите на МВР в изборния процес.
Извършено е пълно обследване на местата по общините, където се съхраняват изборните материали. На 3 и 4 април служители от различни подразделения на МВР– ОДМВР-Ловеч, РДПБЗН-Ловеч и Жандармерия ще имат ангажименти, свързани с изборния процес. Голяма част от тях ще са пряко ангажирани със сигурността на местата за гласуване и подвижните избирателни секции, които на тези избори ще са малко над 270 (в това число са традиционните стационарни СИК; подвижните секции, осигуряващи вота на трудноподвижни лица; подвижни секции за гласуване на карантинираните лица; стационарните в лечебните заведения и отделно такива в ковид отделенията; в домове и институции за социални услуги; др.) разположени в 182 места за гласуване.
Служителите ще поемат охраната на секциите в 18.00 часа на 03 април и тя ще продължи до обявяване края на изборния ден, транспортирането и предаването на изборните книжа от всички СИК, в РИК .

Служителите на сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ловеч ще оказват съдействие на гражданите без валидни документи за самоличност, желаещи да упражнят правото си на глас. От 30 март до 02 април в ОД МВР-Ловеч са издадени общо 40 удостоверения.

За да бъде издадено удостоверение за гласуване е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР - Ловеч или Районните управления в Троян, Тетевен и Луковит за дните от 30 март 2021 г. до 03 април  2021 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 04 април 2021 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч. Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на ОДМВР - Ловеч;
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта;
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Напомняме на гражданите, че в секциите за гласуване не се допускат въоръжени, в нетрезво или неадекватно състояние, лица.02 апр 2021

Сектор "Български документи за самоличност" при ОД МВР-Ловеч ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание

Служителите ще работят на 03 април от 08.30 ч. до 17.30 ч. и на 04 април от 08.30 ч. до 19.30 ч.

 

Гражданите могат да подават искания за удостоверения до 17.00 часа на 03.04.2021 г.  и до 19.00 часа на 04.04.2021 г.

В седмицата преди 04 април 2021 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Създадена е следната организация за работа:

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 02 април 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР - Ловеч или Районните управления в Троян, Тетевен и Луковит за дните от 30 март 2021 г. до 03 април  2021 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 04 април 2021 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч. Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на ОДМВР - Ловеч;
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта;
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

 

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 04 АПРИЛ 2021 Г.

 

26 мар 2021

Неутрализирана е нарколаборатория на територията на тетевенско село

В операцията, проведена под ръководството на прокуратурата, са участвали служители на ОДМВР – Ловеч и колегите им от РУ – Тетевен

При проведена днес специализирана операция срещу наркоразпространението на територията на Ловешка област,  в частен имот в тетевенското село Черни Вит е открита високотехнологична и скъпо струваща нарколаборатория. До разкритието се е стигнало след отлична съвместна работа на служители на  ОДМВР-Ловеч и РУ Тетевен, под ръководството на прокуратурата. В една от постройките на имота са установени съоръжения за производство на марихуана, а в друга част на къщата са открити пакети със сухо вещество готови за реализация на пазара. В хладилник в сградата за живеене е открито около 10 кг канабис, като общото количество тепърва ще се уточнява. Ще бъдат назначени е множество експертизи.
Задържани са двама мъже, един от които с криминалистически регистрации в полицията. Предстои с постановление на прокуратурата удължаване на мярката им за срок до 72 часа, с цел внасяне на искане за вземане на постоянна мярка за задържане. 
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.354 А от НК.

Подробности бяха изнесени от директора на ОДМВР – Ловеч старши комисар Дончо Манов и Валентин Вълков, административен ръководител на Окръжна прокуратура Ловеч.

 

25 мар 2021

Започва техническа проверка на системата за ранно предупреждение и оповестяване

През март и април 2021 год. започва традиционната техническа проверка на системата за ранно предупреждение и оповестяване. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация.

Тренировката се извършва за проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване, и за обучение на населението.

Системите за оповестяване и ранно предупреждаване се проверяват два пъти годишно –през пролетта и в началото на месец октомври. Предстоящите тестове включват излъчване от сиренните системи на акустични сигнали и гласови съобщения за техническа проверка, с цел недопускане на паника сред населението.

График за област Ловеч:                                    

по

ред

Населени места

Дати за обслужване на ел. механични сирени

1.

Обл. център Ловеч

25.03

17.05

2.

общ. Троян

23.03

11.05

3.

общ. Априлци

23.03

11.05

4.

общ. Ябланица

12.04

27.04

5.

общ. Тетевен

12.04

27.04

6.

общ. Угърчин

08.04

26.04

7.

общ. Ловеч

28.04

13.05

8.

общ. Луковит

08.04

26.04

9.

общ. Летница

06.04

13.05

 

Призовават се гражданите да запазят спокойствие и да не
свързват евентуален краткотраен вой на сирена на тези дати с
бедствени ситуации на територията на областта.

 

24 мар 2021