МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ВТОРИ РАЙОН - състои се от шест микрорайона, два от които част от гр.Луковит и четири микрорайон включващ шест села от Община Луковит.

1.Първи микрорайон: включва част от гр.Луковит, с граници: на север – кв. “Изток”; на запад – коритото на река Златна Панега; на изток и юг – ж.п. линия Червен бряг – Златна Панега. Обслужва се от полицейски инспектор Христо Петков, общ отговорник на района.  Телефони068/668 929, 0697/5-22-26 и 0697/5-23-26.
Приемно време

гр.Луковит, ул.„Момчилец“ № 16
понеделник от 13.00ч. – 15.00ч.
сряда от 09.00ч. – 11.00ч.
петък от 09.00ч. – 11.00ч. 

 

2.Втори микрорайон: включва кв.”Изток” в гр.Луковит с граници: на север – депо за отпадъци; на запад – коритото на река Златна Панега; на изток – пътя за с.Тодоричене, на юг юг ж.п. линия Червен бряг – Златна Панега и прилежащите му землища.  Обслужва се от мл.полицейски инспектор Тони Динков Василев. Телефони: 068/668 947, 0697/5-22-26 и 0697/5-23-26. 
Приемно време:
гр.Луковит,  ул.„Момчилец“ № 16
понеделник от 13.00ч. – 15.00ч.
сряда от 09.00ч. – 11.00ч.
петък от 09.00ч. – 11.00ч.


3.Трети микрорайон:
 включва село Карлуково и прилежащите му землища.  Обслужва се от мл.полицейски инспектор Тони Динков Василев. Телефони: 068/668 947, 0697/5-22-26 и 0697/5-23-26. 
Приемно време
:
- с.Карлуково, ул.„Стара Планина“ № 3 -  втори етаж
вторник от 13.00ч. – 15.00ч. 
четвъртък от 09.00ч. – 11.00ч.

 

4.Четвърти микрорайон: включва селата Тодоричене и Дъбен и прилежащите им землища. Обслужва се от мл.полицейски инспектор Преслав Георгиев Цветанов. Телефони:  0697/5-22-26 и 0697/5-23-26;
Приемно време:
- с.Тодоричене, ул.„Стефан Караджа“ № 2
понеделник от 13.00ч. - 15.00ч.
сряда от 09.00ч. - 11.00ч.
петък от  09.00ч. - 11.00ч.

- с. Дъбен, ул.„Поповска“ № 1
вторник от 13.00ч. - 15.00ч.
четвъртък от 09.00ч. - 11.00ч.

 


5.Пети микрорайон:
 включва селата Петревене и Румянцево и прилежащите им землища. Обслужва се от  мл.полицейски инспектор Върбан Найденов Иванов. Телефони:  0697/5-22-26 и 0697/5-23-26;
Приемно време:
с.Петревене, ул.„Хаджи Димитър“ № 67 -  втори етаж
понеделник от 13.00ч. – 15.00ч.
сряда от 09.00ч. – 11.00ч.

 - с.Румянцево, ул. „Капитан Ст.Павлов“ № 27 -  първи етаж
вторник от 13.00ч. – 15.00ч. 
четвъртък от 09.00ч. - 11.00ч.

 

6.Шести микрорайон: включва село Беленци и прилежащите му землища. мл.полицейски инспектор Върбан Найденов Иванов. Телефони:  0697/5-22-26 и 0697/5-23-26;
 Приемно време:
- с.Беленци, ул.„Главна“ № 25
петък от 09.00ч. – 11.00ч.