МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ТРЕТИ РАЙОН

Включва територия с граници в гр.Троян и околностите на запад от р. Осъм, на север от дере "Дъскотина" /ул. „Г. Карцов” до № 96/ и на юг от ул. ,,Радецки” с основни улици: "В.Левски", "Ген. Карцов", "Хр. Ботев", "Л. Каравелов", "Симеон Велики", ж.к. ,,Черногор, махали: „Длъжковска”, „Габърска”, ж. к. “Лъгът” до бензиностанция ”Петрол” улиците: „Македония”, „Вежен”, „Пряспа”, „Лъкарица”, „Ст. Стамболов”, ул. „Димитър Гидиджийски”, „Мир”, „Борова”, „34-ти Троянски полк”, „Христо Смирненски”, „Балабанско”,”Букова”, “8ми Март” като в района влиза Община Троян, Районна прокуратура, Районен съд, МБАЛ, Поликлиника, 2 основни и 2 средни училища.

Трети район е разделен на 3 микрорайона.

Първи микрорайон  обхваща  градска част с основни улици „Христо Ботев” от № 96 до №290 и от № 65 до №233,  ул. „Васил Левски” от №2 до № 180 и от  №1 до  № 147, „Л. Каравелов”от №22 до №64 и от №15 до № 73, „Тома Хитров”, ул. “П.Р. Славейков”,  ул.”Стара Планина”, ул. “ Васил Спасов”, ул.”Осъм”, ул.”Проф. Шипковенски”, ул.”Еделвайс”, ул”Охрид”, ул.”Кирил и Методий”, ул.”Дрянска чешма”, ул.”Добруджа”, ул.”Феликс Каниц”, ул. П.Х. Найденов”, ул.”М. Радковски”, ул.”Тома Хитров”. Районът се обслужва от полицейски инспектор Илиян Гадев Миревски.

Приемни:

-  РУ Троян,  кабинет №11 – вторник и четвъртък от 09.00ч. до 11.00ч.

-  приемна  ж.к. ,,Лъгът“,  бл.11,  ет.1 - сряда и петък от 16.00ч. до 17.30ч.

Телефон: 0878 940 034
Втори микрорайон
обхваща градска част от  дере "Дъскотина" /ж.к.“ Черногор” ул. "Ген. Карцов” до № 96/,  паркинг Община Троян до ул.,,Радецки” /четни номера/, махали: „Длъжковска”, „Габърска”, улици: „Димитър Гидиджийски”, „Мир”, „Борова”, „Дъскотина”, „34-ти Троянски полк”, „Христо Смирненски”, „С. Велики”, „З. Зограф”, ул.”Стадион”, ул.”Мир”, ул.”Борова”,  ул.”Н. Бозвели”, ул.”Д. Гимиджийски”, ул.”Кокиче”, ул.”Криволак”, ул.”Букова”, ул.”Цар Калоян”, ул.”Незабравка” до №31, ул.8 ми Март” и ул.”П.Волов” с. Балабанско.
Районът се обслужва от  мл. полицейски инспектор Валентин Христов Петков.Приемни:

- РУ  Троян, ул.“Захари Стоянов“ №4, кабинет №11 – понеделник и сряда от 16.00ч. до 17.30ч.

- с. Балабанско /сградата на кметството/  - вторник от 14.00ч. до 16.00ч. и петък от 10.00ч. до 12.00ч. 


Телефон:  0887 817 534

                 


 Трети  микрорайон обхваща градската част от района в участъка дере “Дъскотина”, ж. к. “Лъгът” до бензиностанция ”Петрол”, улици: „Македония”, „Вежен”, „Пряспа”, „Лъкарица”, „Ст. Стамболов“ и се обслужва от мл. полицейски инспектор Павлин Стоянов Георгиев. 

Приемни:

- РУ Троян,  кабинет №11  - понеделник и четвъртък от 09.00ч. до 11.00 ч. 

Приемна ж.к.,,Лъгът",  бл.11,  ет1 - понеделник и петък от 16.00ч. до 17.30ч.  

 

Телефон:0888 287 236