МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ТРЕТИ РАЙОН
Обхваща северозападната част от територията на гр.Троян и селата Патрешко,  Черни Осъм, Орешак, Белиш, Врабево, Добродан, Гумощник, Дебнево и Калейца. Трети район е разделен на 5 микрорайона.

Първи микрорайон  включва територия с граници в гр.Троян и обхваща района от източната част на река Осъм, ул."Байкал", "Д.Икономов-Димитриката", ул. "Г.С.Раковски" и прилежащите им улици: "Опълченска", "Академик Ангел Балевски" /до индустриалната зона/- източно от река Осъм до землището на с.Белиш, мах. Попишка, Аламанка и Дудевско, кв."Сеновоза" /Кози вир/ кв. "Ливадето" и се обслужва от  Инспектор Христо  Данчев- ПИ група „Териториална полиция“ на сектор „Охранителна полиция“ при РУ-Троян.
Приемни:
Втори микрорайон обхваща селата Орешак и Черни Осъм, с прилежащите им територии и се обслужва от  Мл.eксперт Бисер  Иванов- Мл.ПИ в група група „Териториална полиция“ на сектор „Охранителна полиция“ при РУ-Троян.
Приемни:

  Трети  микрорайон обхваща селата Патрешко, Белиш и Калейца, с прилежащите им територии и се обслужва от Мл.eксперт Мартин  Найденов - Мл.ПИ в група група „Териториална полиция“ на сектор „Охранителна полиция“ при РУ-Троян.
Приемни:

 


Четвърти микрорайон обхваща територия на селата Врабево и Добродан, с прилежащите им територии и се обслужва от Мл. eксперт Росен Василев - Мл.ПИ в група група „Териториална полиция“ на сектор „Охранителна полиция“ при РУ-Троян.
Приемни:Пети  микрорайон обхваща  селата Гумощник и Дебнево, с прилежащите им територии и се обслужва от Мл. eксперт Иво Божинов - Мл.ПИ в група група „Териториална полиция“ на сектор „Охранителна полиция“ при РУ-Троян.
Приемни: