МВР

ОД Ловеч

 

Протокол от проведено заседание на КСД при ОД МВР-Ловеч - 01.09.2020 год.

Протокол от проведено заседание на КСД при ОД МВР-Ловеч - 01.06.2020 год.

Протокол от проведено заседание на КСД при ОД МВР-Ловеч - 01.10.2019 год.

Протокол от проведено заседание на КСД при ОД МВР-Ловеч - 03.07.2019 год.

Протокол от проведено заседание на КСД при ОД МВР-Ловеч - 04.04.2019 год.

Протокол от проведено заседание на КСД при ОД МВР-Ловеч - 09.01.2019 год.

Протокол от проведено заседание на КСД при ОД МВР-Ловеч - 03.07.2018 год.