МВР

ОД Ловеч

 

Новини

На вниманието на гражданите с изтичащи лични документи през 2020 година

Удължени са сроковете на валидност на личните карти, паспорти и шофьорски книжки.

От сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Ловеч и звената БДС към Районните управления на МВР информират , че във връзка с епидемичната ситуация от остър респираторен синдром свързан с появата на коронавирус, в Държавен вестник бр. 28 от 24.03.2020 г. е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, променен  в ДВ бр.98 от 17.11. 2020 г., в който са удължени сроковете на валидност на личните карти, паспорти и шофьорски книжки.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 31.10.2020 г.) Срокът на валидност на личните карти и паспорти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина - при условията на реципрочност. По искане на лицето нова лична карта или паспорт може да се издават и преди изтичането на удължения срок.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 31.10.2020 г.) Срокът на валидност на свидетелствата за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.

Напомняме, че действа мярка за облекчаване на режима за издаване на лични документи, според която българските граждани с постоянен адрес на територията на област Ловеч могат да подават заявления за издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга (до 30 дни) в СБДС при ОДМВР – Ловеч и   във всяко Районно управление , РУ - Троян, РУ – Тетевен и РУ – Луковит. Получаването на готовите документи ще се извършва в звената, където са подадени заявленията. 

Притежателите на валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис, издаден в Република България и съдържащ данни за ЕГН на лицето, могат да се възползват от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https://e-uslugi.mvr.bg, за издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга. 

Справка показва, че през 2020 год. изтича валидността на 18 608 лични карти, 13 052 СУМПС и 5 520 паспорти издадени от ОД МВР-Ловеч.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Работното време на сектор БДС в ОД МВР-Ловеч, в РУ Троян и РУ Тетевен е от понеделник до петък от 08.30ч. до 17.30., а в РУ Луковит от понеделник до петък от 08.30ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.30ч.
            
Телефони за контакти: 068/ 668 355 и 068/668 405 за сектор БДС и  068/668-364 за сектор Пътна полиция. 
e-mail адрес : 
[email protected]

 

Информация за натовареността на сектор БДС при ОДМВР - Ловеч, както следва:

 
23.11.2020 Г.  
Област Ловеч Общ брой приети заявления за лична карта и/или паспорт  Приети заявления за издаване на
Свидетелство за управление на МПС
УМПС/
ОДМВР Ловеч 39 24
РУ - Луковит 9 1
РУ - Тетевен 17 4
РУ - Троян 10 23

 

 

14 сеп 2020

Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

През 2020 год. този ден е 15 ноември.

 

  С решение на Асамблеята на ООН от 26.10.2005г. всяка трета неделя от месец ноември се отбелязва Световния ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия. През 2020 год. този ден е 15 ноември.

Със съдействието на Дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет е взето решение във всички храмове на официалните религии в Република България да се проведат служби за отдаване на почит на жертвите на пътни инциденти и за молитва за запазване живота на хората, които участват в движението като пешеходци, пътници или водачи.

 От началото на годината до 31 октомври  на територията на ловешка област жертвите на пътнотранспортния травматизъм са общо 10. За сравнение за същия период на 2019 год. починалите при пътни инциденти са били 20.
От 01 януари до
31 октомври 2020 год. /вкл./ на територията на областта са регистрирани общо 437 ПТП  /при 499 за 2019 год./ от които тежките са 125  /при 187 за 2019г./  с 10 загинали  /20 за 2019г./ и  182  ранени  /при 281 за 2019 год./.  Четирима от загиналите до този момент са на територията на общините Ловеч /3/ и Угърчин /1/,  която се обслужва от сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР-Ловеч, и по трима загинали на територията на община Луковит и община Тетевен.

С провеждането на този ден се цели да си спомним за загиналите хора и изразим съболезнование към мъката на семействата за понесените загуби, да се отдаде необходимото на всички които участват в "ликвидацията" на последствията от пътнотранспортните произшествия: служителите от бърза медицинска помощ, лекарите, медицинските сестри, служителите от полицията, пожарникарите, консултантите и другите работници, които всеки ден се сблъскват с бедствията, причинени от пътнотранспортните произшествия и изпитват върху себе си тяхното влияние.
Този ден е опит да се привлече вниманието към огромната смъртност и травматизъм от пътнотранспортните произшествия и към потенциалните заплахи на които са подложени всички участници в движението, да се повиши информираността за мащабите на проблема и последствията за семействата и обществото, а също така да се подобри помощта и подкрепата към близките и пострадалите след пътнотранспортните произшествия.
Опитва се да се подчертае възможността от профилактика на пътнотранспортния травматизъм и важността от по-острото реагиране спрямо нарушенията на закона за движението по пътищата, да се създаде възможност всеки да анализира своя принос в предотвратяването на пътнотранспортните произшествия.

06 ное 2020

На 8 ноември българските полицаи отбелязват своя професионален празник

66 служители на ОД МВР-Ловеч са отличени от ръководството на дирекцията по повод празника на българската полиция ​

 

За безукорно поведение, постигнати трайни резултати и продължителна служба в МВР, с „Почетен знак на МВР IIIстепен“  от министър Христо Терзийски е награден  главен инспектор Иво Рабаджиев - началник на РУ Луковит. 

Старши комисар Милен Маринов директор на ОД МВР-Ловеч е наградил с „писмена похвала“ 36 служители на областната дирекция, като сред тях  са комисар Цветозар Цанков зам. директор, комисар Венцислав Велев началник отдел „Охранителна полиция“, гл. инспектор Николай Първанов началник на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“, гл. инспектор Евгени Генов – началник сектор на „Противодействие на икономическата престъпност“ и началниците на районните управления на МВР в Ловеч, Троян, Тетевен, Ябланица и Угърчин.

Други 13 служители на ОД МВР-Ловеч са наградени отново с „Писмена похвала“ от името на зам.директора на областната дирекция комисар Цветозар Цанков, а комисар Венцислав Велев началник отдел „Охранинелна полиция“ е наградил 17 служители от всички поделения на ОД МВР-Ловеч .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инициативата за учредяване на патронен празник на българската полиция датира от 1924 год. Тя принадлежи на софийския градоначалник о.з. подполковник Георги Кисьов. На 29 август 1924 год. в рапорт до министъра на вътрешните работи и народното здраве той предлага да бъде избран за патрон на полицията един от нашите светци с мотива, че това е  “в интерес на службата, за да се поддържа по-добре религиозното чувство на полицаите и се ръководи още по-правилно тяхното възпитание”.

Министърът на вътрешните работи и народното здраве Иван Русев възприема идеята на градоначалника и под влияние на софийския митрополит Стефан спира вниманието си на празника на Св. Архангел Михаил. При избора на патрон на полицията натежава и аргумента, че Св. Архангел Михаил символизира защитничеството, като проява на мъжество и хуманизъм.

Така на 21 ноември /8 ноември по нов стил/ 1924 год. за първи път е отбелязан патронния празник на цялата полиция в царството – Св. Архангел Михаил.

На тази дата всяка година до 1943г. на площад “Св. Ал.Невски” в гр.София се е извършвал тържествен водосвет , преглед на представителните части от различни служби на полицията, награждавани са били проявилите се полицаи. Следва прекъсване от 55 години, до 8 ноември 1999 год., когато се подновява честването на празника.

 

06 ное 2020

Стартира нов випуск на Детско полицейско управление в Ловеч

 

Негови членове са учениците от IV клас на СУ „Тодор Кирков“, с класен ръководител Детелина Карапетрова.  
Символичен старт на вече доказаната с ефективността си програма бе даден с подписването на Споразумение за партньорство за създаване и реализиране на Детско полицейско управление между Симеон Колев директор на ловешкото средно училище и гл. инсп. Златин Михайлов началник на РУ-Ловеч.

Програмата „Детско полицейско управление“ е инициатива на Министерството на вътрешните работи. Идеите и темите са дългосрочни и са предназначени за двугодишно извънкласно обучение на деца от началните класове. 

През следващите две години бъдещите полицаи ще се обучават по теми, свързани с безопасността на движението по пътищата, хулиганството, вредата от употребата на наркотици и тютюневи изделия, оказване на първа долекарска помощ и др., както и ще имат практически занятия по детска полицейска лична защита. С помощта на полицаи и експерти от други области ще получат знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си, за работа в екип, уважение и толерантност към другите.

Националната програма Детско полицейско управление е инициатива на Министерството на вътрешните работи. Идеите и темите са дългосрочни и са предназначени за двугодишно извънкласно обучение на деца от началните и прогимназиалните класове.

В обучителния процес ще участват служители от структурите на охранителна, пътна и криминална полиция в районното управление.

 

 

06 ное 2020

От 01 ноември стартира акция „Зима“

Периодът на провеждането й е от 1 до 30 ноември.

 

Преминаването към зимния сезон води до увеличаването на броя на произшествията, характеризиращи се освен с несъобразена или превишена скорост и с подценяване на необходимостта от подготовка на автомобилите за зимни условия, сочат данните до този момент. Това е причината за организирането на традиционната акция „Зима“ от Главна дирекция „Национална полиция”, в партньорство със Съюза на българските автомобилисти , Български Червен кръст, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация“ и Агенция „Пътна инфраструктура“.

 С цел превенция над поведението на водачите, пътниците и пешеходците при движение по пътищата при зимни условия в рамките на акцията е предвидено провеждането на три кампании:

Кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата”, насочена към водачите на пътни превозни средства - велосипеди, превозни средства с животинска тяга и т.н.  ще се проведе от 01 до 10 ноември. За този период акцент в действията на служителите по пътен контрол ще бъде превенция над поведението на водачите на ППС – велосипеди, ППС с животинска тяга и др. Активно ще се следи за спазването на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства, ППС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от републиканската пътна мрежа; изправността на осветителните им системи и сигнализация, както и спазването на задължението по Закона за движение по пътищата от страна на велосипедистите - да носят светлоотразителни жилетки в тъмната част от денонощието, извън населените места и при намалена видимост.При извършване на регистрация и пререгистрация на ППС ще се прави проверка на светлините и тяхната изправност в съответствие с нормативните изисквания.

Втората кампания ще протече под мотото „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя” и ще бъде насочена към пешеходците, пътниците и поведението на водачите спрямо тяхпешеходците. Провеждането и е планирано от 11 до 20 ноември, а 15 ноември е обявен за Световен ден за възпоменание на жертвите от пътни инциденти . В този период дейността на служителите с правомощия за работа по Закона за движение по пътищата ще бъде насочена основно към превенция над поведението на пешеходците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците. Ще се извършва активен контрол за спазване  от пешеходците на правилата за безопасно пресичане, както и за даване на предимство на пешеходците на пешеходни пътеки. При регистриране на нарушения ще бъдат налагани ефективни санкции. Специално внимание ще бъде обърнато на пешеходците в тъмната част на денонощието/ при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци/, движещи се неправилно особено извън населените места. Полицейските служители ще взимат отношение и спрямо пътници, пътуващи в нарушение на ЗДвП и с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

Заключителната, трета кампания „Безопасно шофиране през зимата" ще е насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на автомобилите и поведението на водачите спрямо пешеходците и ще се проведе от 21 до 30 ноември. По време на трета кампания дейността на пътните полицаи ще е насочена към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи. Ще се провеждат специализирани полицейски операции на подходящи места край пътя, като по възможност ще се извършват проверки с уредите за проверка на фаровете. Пътните полицаи ще насочат вниманието си към водачите, които се движат с включени допълнителни светлини за мъгла, без да е налице намалена видимост, снеговалеж, дъжд или други подобни условия.

Независимо от обявените теми на кампаниите при установяване но време на акцията на нарушения на ЗДВП и на други нормативни актове спрямо нарушителите ще се взима незабавно отношение.

===============================================================

 • За периода от 01.10.2018г. – 01.03.2019 г. на територията обслужвана от ОД МВР-Ловеч са настъпили общо 220 пътнотранспортни произшествия, от които 79 тежки, при които са загинали 14 човека, а 104 са ранени. За сравнение през изминалия зимен период от 01.10.2019 год. до 01.03.2020 год. регистрираните ПТП са 250, от които 89 тежки, с 10 загинали и 139 ранени.

Основна причина за възникване на тежките произшествия през посочения период от 01.10.2019 год. до 01.03.2020 год. са нарушенията на водачите на моторни превозни средства. Най-честите нарушения са:

 

Нарушение

Брой тежки ПТП

Брой загинали

Брой ранени

Несъобразена скорост с пътните условия

35

7

59

Навлизане в насрещното движение

7

0

19

Неправилно завиване в обратна посока

3

0

7

Неспазване на дистанция

6

0

7

Отнемане предимство на пешеходец

6

1

5

Друго нарушение на водача

8

2

7

 

За същия период, по линия на административно-наказателната дейност служителите на ОД МВР-Ловеч са съставили 1970 акта, 9114 глоби  с фиш и 9102 ел. фиша.

30 окт 2020

Нова бланка за налагане на глоба с фиш по Закона за движение по пътищата

Новата бланка на фиш касае случаите на налагане на глоба за административни нарушения по Закона за движение  по пътищата, установени в момента на извършването им, и за които не е предвидено наказание лишаване от право на управление на МПС или отнемане на контролни точки.
Образец на бланката е утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи през м. октомври 2020 г.

В МВР е изготвена нова бланка за налагане на глоба с фиш, добавени са алтернативни възможности за погасяване на задължения (възникнали след налагане на  административни нарушения по Закона за движение по пътищата).
В новия образец е изписан електронния адрес, който може да се ползва за електронно заплащане на глобите по посочения IBAN в бланката.
Тези възможности са изписани и на английски език за улеснение на водачите, които не са български граждани, а са извършили нарушение по Закона за движение по пътищата на територията на Република България.  
Образец на бланката е утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи през месец  октомври 2020 година.

26 окт 2020

От 24 октомври влизат допълнителни противоепидемични мерки за Ловеч и Троян

 

От 24 октомври 2020 г. РЗИ Ловеч въвежда допълнителни противоепидемични мерки за общините Ловеч и Троян.
Мерките са във връзка с трайно очертана тенденция за повишена заболеваемост от COVID-19 на територията на област Ловеч, достигнати 14-дневни стойности от над 95,5 на 100 хил. за областта и преобладаващо разпространение на инфекцията в общините Ловеч и Троян.

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР. ЛОВЕЧ

ЗАПОВЕД № РД-01-179 Ловеч, 23.10.2020г.

На основание чл. 63, ал.7 и чл. бЗ в от Закона за здравето, във връзка с указания на Министъра на здравеопазването № 16-00-4/19.10.2020г., достигната 14-дневна заболяемост от COVID-19 в област Ловеч 99,5 на 100 хил. за периода 08.-21.10.2020г., като регистрираните случаи са предимно от общините Ловеч и Троян, с тенденция за повсеместно разпространение, наличие на висок здравен риск и с цел опазване здравето на населението, съгласувано с Главния държавен здравен инспектор и Протокол от заседание на Областния кризисен щаб по здравеопазване от 22.10.2020г.

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Ловеч и община Троян, считано от 24.10.2020г. до 08.11.2020г. включително:

 1. Всички работодатели и органи по назначаване да организират дистанционна форма на работа на служителите, където е приложимо;
 2. Задължително носене на защитни маски за лице в администрации, офиси, предприятия и др. при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м. между служителите/работещите;
 3. Създаване на организация и контрол за недопускане в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите на повече от 1 човек със защитна маска на лицето на 2,5 м2 площ с цел недопускане струпване на евентуално асимптомни или болни лица;
 4. Въвеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график;
 5. Създаване на организация за осигуряване на дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси и недопускане на повече от 6 души на една маса в заведенията за хранене на открито и на закрито;
 6. Задължително носене на защитни маски за лице от персонал в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, които да покриват устата и носа, като не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на изискванията, напр. пластмасови приспособления за уста;
 7. Осигуряване на физическа дистанция на пазари, тържища и други сходни места чрез въвеждане на дистанция от 1,5 м. между сергии, маси, подвижни павилиони, щандове и др. и създаване на организация за еднопосочно движение на гражданите;
 8. Задължително носене на защитни маски за лице от лицата на пазари, тържища и други сходни места;
 9. Задължително носене на маски при струпване на чакащи граждани пред административни и банкови офиси, социални служби и др., като за целта се осигури контрол за спазването на мярката от съответната служба;
 10. Ограничаване броя на лица, участващи в организирани събирания на закрито до 30 лица (за празненства) и до 50 лица (за семинари, конференции и т.н.);
 11. Провеждане на спортни мероприятия и състезания с присъствие на публика до 30 % от капацитета при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между зрителите на открито и без публика на закрито;
 12. Провеждане на културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) до 30 % от капацитета при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между зрителите;
 13. Задължително носене на защитна маска за лице от публика и посетители при провеждане на културни, спортни и други мероприятия на закрито;
 14. Преустановяване посещенията В клубовете на инвалида и пенсионерскитс клубове;
 15. Провеждане на организирани масови мероприятия на открито и закрито след предварително съгласуване с Областния кризисен щаб по здравеопазване;
  1. Всички контролни органи (общини, МВР, ОДБХ, Дирекция Инспекция по труда Ловеч, РЗИ), в рамките на своите компетентности да осъществяват засилен контрол в контролираните от тях обекти и дейности и да създадат организация за изпълнението на противоепидемичните мерки.
  1. Заповедта да се сведе до знанието на областния управител на Ловеч, кметове на общини, директора на ОД на МВР, директора на ОДБХ-Ловеч и други заинтересовани лица за сведение и изпълнение.
  1. Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ Ловеч.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на РЗИ Ловеч пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

 

23 окт 2020