МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ЧЕТВЪРТИ РАЙОН

Включва територия с граници: гр. Троян и околностите на запад от р.Осъм, на север от ул. ,,Радецки” до изхода за гр.Ловеч, с основни улици ,,В.Левски” и ,,Христо Ботев”, "Л. Каравелов",  ж.к. "Буковец" и кв. "Велчевски", както и селата: Белиш, Калейца, Ломец, Дълбок дол, Борима, Старо село и Голяма Желязна.

 Четвърти район е разделен на 3 микрорайона:Първи микрорайон
обхваща  градската част на района на север от ул.,,Радецки” / нечетни номера/,  кв.,,Велчевски” с основни улици ,,В. Левски” / от № 182 и № 149/ и ,,Христо Ботев” / от № 92 и № 67/, ул."Л. Каравелов" /до № 18 и № 13/ „Незабравка”, „Власи Илиев”, “Ст. Караджа”, ж.к. "Буковец"  и  селата Калейца и Белиш и се обслужва от мл. полицейски инспектор Петър Минков Баръмов.  

Приемни:

-  гр.Троян, ул."Васил Левски", жк. Младост бл.1 вх.А - вторник от 13.00ч. до 14.00ч.

- с.Калейца, ул.Хр.Ботев №109  /в сградата на кметството/  - сряда от 13.00ч. до 14.00ч.

- с.Белиш, ул."Стара планина" №147 /в сградата на кметството/ - четвъртък от 16.00ч. до 17.00ч.

Телефон: 0887 515 892
Втори микрорайон обхваща  селата Ломец, Дълбок дол и  Борима. Районът се обслужва от мл. полицейски инспектор Найден Петров Краевски.


Приемни:

- с.Борима /сградата на кметството/ - четвъртък от 13.00ч. до 15.00ч.

 - с.Дълбок дол  /сградата на кметството/ - вторник от 15.00ч. до 16.00ч.

 - с.Ломец  /сградата на кметството/ - сряда от 14.00ч. до 15.00ч.Телефон: 0888 458 570

                  

Трети микрорайон обхваща селата Старо село и Голяма Желязна и се обслужва от мл. полицейски инспектор Калоян Тодоров Койнаков.Приемни
:

- с.Старо село /сградата на кметството/  - четвъртък от 15.00ч. до 16.00ч.

- с. Голяма Желязна /сградата на кметството/ - вторник от 16.00ч. до 17.0 ч.


Телефон:0888 675 664