МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

ПЪРВИ РАЙОН
Обхваща гр.Тетевен с кварталите: „Скрибътна”, ”Пладнището”, "Топлика”, “Горни край”, “Пеновото”, ”Насовица”, ”Козуря”, “Гечовото”, “Мрамор”, “Калена Плоча”, “Долни край” централната градска част и селата: Рибарица, Васильово, Бабинци, Гложене, Голям Извор, Черни Вит и  Дивчовото с прилежащите им землища. Територията се обслужва от:

 - Полицейски инспектор Николай Драгомиров Апостоловотговаря за гр.Тетевен и обслужва  кварталите “Центъра”, “Мрамор”, “Калена Плоча”, “Долни край” и “Гечовото” .Телефон: 0889 428 023 
Приемна дни и часове:
Сградата на РУ Тетевен, стая №19 - понеделник и петък от 09.00ч. до 12.00ч. 

  

 - Мл.полицейски инспектор Христо Пеев Павлов обслужва селата Рибарица, Васильово и Бабинци, заедно с прилежащите им землища. Телефон: 0879 353 421
Приемни дни и часове:
с.Васильово
, сградата на кметството
вторник от 09.00ч. до 12.00ч. 
с.Рибарица, сградата на кметството
вторник и четвъртък от 13.30ч. до 16.30ч.
с. Бабинци, сградата на кметството
четвъртък от 09.00ч. до 12.00ч.


- Мл.полицейски инспектор Пламен Матев Пончев  обслужва градската част на Тетевен  с кварталите: “Скрибътна”, “Пладнището”, “Горни край”, “Насовица”, “Пеновото”, “Козница” и “Козуря”. Телефон: 0885 751 476
Приемни дни и часове:
Сградата на РУ Тетевен
, стая №16
вторник и четвъртък от 09.00ч. до 12.00ч. и от 13.30ч. до 16.30ч.


 - Мл.полицейски инспектор Калин Иванов Кънчев обслужва селата  Голям Извор, Черни Вит и Дивчовото, с прилежащите им землища. Телефон: 0898 762 913   
Приемни дни и часове:
с.Черни Вит, сградата на кметството
вторник от 09.00ч. до 12.00ч.
с.Голям Извор, сградата на кметството
вторник от 13.30ч. до 16.30ч.
четвъртък от 09.00ч. до 12.00ч.
с. Дивчовото, сградата на кметството
четвъртък от 13.30ч. до 16.30ч.

   

 - Мл.полицейски инспектор Йото Генов Йотов 
обслужва кв. “Полатен” на гр.Тетевен и с.Гложене с махала ”Асен”.Телефон: 0884 292 433 
Приемни дни и часове:
с.Гложене
, сградата на кметството
понеделник от 13.00ч. до 16.00ч.
петък от 09.00ч. до 12.00ч.
кв. "Полатен" гр.Тетевен
вторник от 13.30ч. до 16.30ч.
четвъртък от 09.00ч. до 12.00ч.