МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ПЪРВИ РАЙОН

Обхваща гр.Тетевен с кварталите:  „Скрибътна”, ”Пладнището”, "Топлика”, “Горни край”, “Пеновото”, ”Насовица”, ”Козуря”, “Гечовото”, “Мрамор”, “Калена Плоча”, “Долни край” централната градска част и селата: Рибарица, Васильово, Бабинци, Гложене, Голям Извор, Черни Вит и  Дивчовото с прилежащите им землища.

Територията се обслужва от:


Полицейски инспектор Николай Драгомиров Апостоловотговаря за гр.Тетевен и обслужва  кварталите “Центъра”, “Мрамор”, “Калена Плоча”, “Долни край”, “Гечовото” .

Приемна:
- РУ Тетевен, стая №19 - понеделник и петък от 09.00ч. до 12.00ч.

Телефон: 0889 428 023 

           
         
  
Мл.полицейски инспектор Христо Пеев Павлов обслужва селата Рибарица, Васильово и Бабинци, заедно с прилежащите им землища.


Приемна:  
                    

 - с.Васильово, сградата на кметството  - вторник от 09.00ч. до 12.00ч.
 - с.Рибарица, сградата на кметството - вторник и четвъртък от 13.30ч. до 16.30ч.
 - с. Бабинци, сградата на кметството - четвъртък от 09.00ч. до 12.00ч.

Телефон: 0879 353 421 


Мл.полицейски инспектор Пламен Матев Пончев  обслужва градската част на Тетевен  с кварталите: “Скрибътна”, “Пладнището”, “Горни край”, “Насовица”, “Пеновото”, “Козница” и “Козуря”


Приемна:

-
РУ Тетевен, стая №16 - вторник и четвъртък от 09.00ч. до 12.00ч. и от 13.30ч. до 16.30ч.

Телефон: 0885 751 476

                       Мл.полицейски инспектор Калин Иванов Кънчев обслужва селата  Голям Извор, Черни Вит и Дивчовото, с прилежащите им землища.

Приемна:

- с. Черни Вит, сградата на кметството - вторник от 09.00ч. до 12.00ч.
- с. Голям Извор, сградата на кметството - вторник от 13.30ч. до 16.30ч. и четвъртък от 09.00ч. до 12.00ч.
- с. Дивчовото, сградата на кметството - четвъртък от 13.30ч. до 16.30ч.


 Телефон: 0898 762 913      
Мл.полицейски инспектор Стоян Юлиянов Атанасов 
обслужва кв. “Полатен” на гр.Тетевен и с.Гложене с махала ”Асен”.

Приемна:

- с.Гложене, сградата на кметството - вторник от 09.00ч. до 12.00ч. и четвъртък от 13.30ч. до 16.30ч.

 - кв. "Полатен" гр.Тетевен - вторник от 13.30ч. до 16.30ч. и четвъртък от 09.00ч. до 12.00ч.

Телефон: 0884 292 433