ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ОСМИ РАЙОН

Обслужва се от Участък Летница при РУ- Ловеч. Включва гр. Летница и селата: Горско Сливово, Крушуна, Кърпачево, Александрово и Чавдарци.

Състои се от четири микрорайона, един от които включва територията на гр. Летница и три микрорайона включващи три села от Община Летница и две села от Община Ловеч.

Първи микрорайон: включва територията на гр.Летница и прилежащото му землище.            

-Територията се обслужва от полицейски инспектор Стефан Веселинов Джонев.


Втори микрорайон: включва село Александрово с прилежащото му землище.

- Територията се обслужва от млполицейски инспектор  Христо Иванов Панчев.Трети микрорайон: включва село Горско Сливово с прилежащото му землище.

- Територията се обслужва от мл.полицейски инспектор Иван Ивалинов Тинчев .
Четвърти микрорайон: включва селата Крушуна, Кърпачево и Чавдарци с прилежащите им землища.

- Територията се обслужва от мл. полицейски инспектор Марио Алексанров Маринов.