МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ОСМИ РАЙОН

Обслужва се от Участък Летница при РУ- Ловеч. Включва гр. Летница и селата: Горско Сливово, Крушуна, Кърпачево, Александрово и Чавдарци. Състои се от четири микрорайона, един от които включва територията на гр. Летница и три микрорайона включващи три села от община Летница и две села от община Ловеч.

Първи микрорайон: първи микрорайон включва територията на гр.Летница, с прилежащото му землище.Обслужва се от полицейски инспектор Станислав Христов - тел. 0878 909 092 и мл.полицейски инспектор Иван Тинчев - тел. 0877 761 857.


Втори микрорайонвключва село Александрово, с прилежащото му землище. Обслужва се от млполицейски инспектор  Христо  Панчев - тел.0887 640 491.

 


Трети микрорайон: включва селата Горско Сливово и Кърпачево, с прилежащите им землища. Обслужва се от мл. полицейски инспектор Пламен Парашкевов - тел. 0888 240 081.

 


Четвърти микрорайон: включва селата Крушуна и Чавдарци, с прилежащите им землища. Територията се обслужва от мл. полицейски инспектор Марио Маринов - 0988 378 384.