МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

Служителите от „Териториална полиция” при РУ Ябланица  обслужват един охранителен район, включващ  гр. Ябланица и осем села, заедно с прилежащите им квартали и местности. В охранителния район има 5 микрорайона.

         

Първи микрорайон
Включва източната част на  гр.Ябланица от ляво на ул. „Гурко” и ул. „Мико Петков”, в  посока гр. София и западната част на  гр. Ябланица,  отдясно на ул. „Гурко” посока гр. София, с начало от улица „Гурко” местността „Гарголица”  до ул. „Рила”,  заедно с  местностите „Нановица”, “Липово”, “Герана”, „Габровица”, „Братевец”, „Камен дол”, „Деветте дола”, както  и с. Малък Извор.
Първи микрорайон се обслужва от мл. полицейски инспектор Йонко Владимиров Йонков–  моб. тел. 0889/873 512.
Приемни дни и часове:
гр.Ябланица,
ул. "Мико Петков" №3
понеделник - от 10.00ч. до 12.00 ч.
сряда - от 15.00ч. до 17.00 ч.
петък - от 09.00ч. до 11.00 ч.
м
л. полицейски инспектор Цанко Йошков Георгиев
с.Малък Извор
вторник - от 14.00ч. до 16.00ч.
мл. полицейски инспектор Йонко Владимиров ЙонковВтори микрорайон
Включва селата Брестница и Голяма Брестница, с прилежащите им землища. Обслужва се от мл. полицейски инспектор  Стоян Юлиянов Атанасов - моб. тел. 0884292433.
Приемни дни и часове:
с.Брестница,
ул. "Васил Левски" 139
понеделник и четвъртък - от 10.00ч. до 12.00 ч. 
с.Голяма Брестница, ул."Жидевица" №5
вторник и сряда - от 10.00ч. до 12.00 ч.


Трети микрорайон
Включва 
западната част на  гр.Ябланица отдясно на ул.„Мико Петков” посока гр. София, с начало от улица „Рила” до местността „Кръст”,  заедно с прилежащите квартали, както и село  Златна Панега, с местността Драганина могила и прилежащите им землища. Трети микрорайон се обслужва от мл. полицейски инспектор Цанко Йошков Георгиев – моб.тел. 0888279346. 
Приемни дни и часове:
гр.Ябланица, 
ул. "Мико Петков" №3
понеделник - от 10.00ч. до 12.00 ч.
сряда - от 15.00ч. до 17.00 ч.
петък - от 09.00ч. до 11.00 ч.
с.Златна Панега, 
ул. „Александър Стамболийски” № 7
вторник и четвъртък  - от 10.00ч. до 12.00ч.


Четвърти микрорайон
Включва селата Добревци и Дъбравата, заедно с прилежащите им землища. Четвърти микрорайон се обслужва от мл. полицейски инспектор Цанко Йошков Георгиев – моб.тел. 0888279346. 
Приемни дни и часове:
с.Добревци, ул.„Централна” № 49
понеделник - от 10.00ч. до 12.00 ч.
петък - от 14.00ч. до 16.00ч.
   
с.Дъбравата, ул. „Калето” № 30 А
сряда - от 10.00ч. до 12.00ч.Пети микрорайон
Включва селата Орешене и Батулци, заедно с прилежащите им землища. Територията се обслужва от мл. полицейски инспектор 
Калоян  Радков Кънчев - моб. тел. 0889/124 815
Приемни дни и часове:
с.Орешене, ул. „Панайот Хитов” № 1
вторник - от 10.00ч. до 12.00ч.
четвъртък  - от 14.00ч. до 16.00 ч.
с.Батулци, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 66
сряда - от 10.00ч. до 12.00 ч.