МВР

ОД Ловеч

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

 

          Служителите от „Териториална полиция” при РУ-Ябланица   обслужват един охранителен район,  включващ  гр. Ябланица и осем села. В охранителния район има 4 микрорайона.

          
Първи микрорайон


Включва с. Брестница и с Голяма Брестница 
- Територията се обслужва от полицейски инспектор Васко Станимиров Димитров. Телефон:  0887 226 464.
 

Приемни дни и часове:

с. Брестница, ул. „Васил Левски”, № 139

понеделник 10.00-12.00 ч.
четвъртък 10.00-12.00 ч.

с. Голяма Брестница, ул. „Жидевица”, № 5

вторник 10.00-12.00 ч. 
сряда  10.00-12.00 ч.          

Втори микрорайон 

Включва източната част на  гр. Ябланица от ляво на ул. „Гурко” и ул. „Мико Петков” в  посока гр. София и западната част на  гр. Ябланица,  от дясно на ул. „Гурко” посока гр. София, с начало от улица „Гурко” местността „Гарголица”  до ул. „Рила”,  заедно с  местностите „Нановица”, “Липово”, “Герана”, „Габровица”, „Братевец”, „Камен дол”, „Деветте дола”, както  и с. Малък Извор.

- Територията се обслужва от мл.полицейски инспектор Маргарит  Крачунов Петров –  тел. 0888 988 389.


Приемни дни и часове:

гр. Ябланица , ул. „Мико Петков”, № 3

п
онеделник 10.00-12.00 ч.
сряда  15.00-17.00 ч.
петък 09.00-11.00 ч.

с. Малък извор

вторник 14.00-16.00 ч

Трети микрорайон

Включва с.Добревци, с.Дъбравата  и с.Златна Панега с местността „Драганина могила” и  прилежащите им землища.

- Територията се обслужва от мл.полицейски инспектор 
Цанко Йошков Георгиев. Телефон   0888 279 346. 

Приемни дни и часове:

с. Златна Панега, ул. „Александър Стамболийски”, № 7

вторник  - 10.00-12.00 ч.
четвъртък  - 10.00-12.00 ч.

с. Добревци, ул. „Централна”, № 49

понеделник 10.00-12.00 ч.
 петък 14.00-16.00 ч.

с. Дъбравата, ул. „Калето”, № 30 „А”

сряда  10.00-12.00


Четвърти  микрорайон

Включва западната част на  гр. Ябланица от дясно на ул. „Мико Петков” посока гр. София, с начало от улица „Рила” до местността „Кръст”,  заедно с прилежащите квартали, както и селата Орешене и Батулци и прилежащите им землища.

- Територията се обслужва от мл. полицейски инспектор Калоян  Радков Кънчев. Телефон: 0889 124 815. 


Приемни дни и часове:

 гр. Ябланица , ул. Мико Петков”, № 3

понеделник - 10.00-12.00 ч.
сряда - 15.00-17.00 ч.
петък -  09.00-11.00 ч.

с. Орешене, ул. „Панайот Хитов”, № 1

вторник 10.00-12.00 ч.
четвъртък 14.00-16.00 ч.


с. Батулци, ул. „Св. св. Кирил и Методий”, № 66

 сряда  10.00-12.00 ч.