МВР

ОД Пловдив

 

Пътна полиция - услуги

    

   Точен адрес: гр.Пловдив 4000, ул.”Напредък” № 2
   e-mail: trafficpoliceplovdiv1mvr.bg

   Началник на сектора: гл. инспектор Димитър Димитров
   Приемен ден: вторник от 14.00ч. до 16.00ч.
   тел. 032 932750

   Работно време за обслужване на граждани:

   от 08.30ч. до 17.00ч. с технологични почивки от

   10.00ч. до 10.20ч. , от 12.00ч. до 12.30ч. и от 14.40ч. до 15.00ч. 

    Дежурна част: тел. 032 932007

   Информация за необходимите документи и други справочни данни за регистрация на ПС, издаване на СУМПС и други административни услуги в сектор "Пътна полиция"

   Информация:

   Регистрация на автомобили - тел. 032 932744, 032 932776

   Подаване на документи за  "Свидетелство за управление на МПС" - тел. 032 932727, 032 932728

   Получаване на "Свидетелство за управление на МПС" - тел. 032 932729, 032 932724

    

   Услуги по регистрация и отчет на ППС и собствениците им

   Издаване на Удостоверение за собственост (настояща и бивша) върху ППС -

   Временно спиране от движение на регистрирано ППС по искане на собственика -

   Пускане в движение на ППС -

   Първоначална регистрация на ППС -

   Зачисляване на ППС от друг регион в регион Пловдив -

   Промяна собствеността на ППС, регистрирани в област Пловдив -

   Промяна на регистрационен номер -

   Издаване на транзитна регистрация -

   Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на ППС-

   Прекратяване на регистрация на превозното средство -

   Подмяна на регистрационните талон -

    

   За ползване на всички услуги по регистрация и отчет на пътно превозно средство собственикът или упълномощено от него лице се явява в сектор “Пътна полиция” при ОДП – Пловдив

    

   Услуги при придобиване на правоспособност, подмяна на свидетелство за
   правоуправление и по линия на отчета на водачите на МПС

   Документи за издаване на Свидетелство за управление на моторно превозно средство /СУМПС/ на водачи, чиито постоянен адрес по лична карта се намира на територията на област Пловдив -

   ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗДАДЕНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС -

   ИЗДАВАНЕ НА КОНТРОЛЕН ТАЛОН -

   КОНТРОЛНИ ТОЧКИ потвърждаващи валидността на СУМПС -

   ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ -

    

   АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

   Съставяне и връчване на акт за административно нарушение -

    

   Издаване на наказателно постановление / НП /, връчване, влизане в сила, обжалване на наказателни постановления и изпълнение на наложеното с НП наказание -

    

   Получаване на свидетелства за управление на МПС иззети във връзка с наложени принудителни административни мерки или за изтърпяване на наказание “лишаване от правоуправление”-

    

   Изисквания при попълване на платежен документ за погасяване на задължение по фиш/ наказателно постановление за извършено нарушение по ЗДвП -

    

  Ред и начин на плащане на глоби по Закона за движението по пътищата

  Информация за актуалните банкови сметки за плащане на глобите по Закона за движението по пътищата може намерите на адрес: http://mvr.bg/opp/, в рубриката „Административни услуги“, тема: „Заплащане на дължими глоби за извършени нарушения“, подтема „Банкови сметки за плащане на глоби за извършени нарушения“.


  ДЕЙНОСТИ ПО ЛИНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО

  -