МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

РСПБЗН - Велико Търново обслужва община Велико Търново с население около 89 000 жители.

 

 

Началник: гл.инспектор ПЛАМЕН НИКОЛОВ ИВАНОВ

Приемен ден: четвъртък 14:00 - 16:00 ч.

Телефон за контакт: 062/662 320 и 062/662 121

Административен пощенски адрес: гр. Велико Търново, ПК 5000, ул. „Никола Габровски” № 27

Адрес на електронна поща на РДПБЗН: [email protected]