МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" - СТРАЖИЦА

 

 

РС "ПБЗН" - Стражица обслужва община Стражица с територия 524 кв.км. и население 20 000 жители.

 

 

Началник: гл.инспектор СВЕТОСЛАВ ЙОРДАНОВ

Приемен ден: четвъртък 14:00 - 16:00 ч.

Телефон за контакт: 06161/25 60

Административен пощенски адрес: гр. Стражица, ПК 5150, ул. „Цар Симеон“ № 26

Адрес на електронна поща на РДПБЗН: [email protected]