МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

гр. В. Търново, ул. "Бачо Киро" № 7, тел 062 / 62 0151, е-mail адрес: [email protected], [email protected]

 

Районно управление - Велико Търново обслужва община Велико Търново с население към 01.02.2011 г. - 88 670 жители.

 

 

Началник: ВЕСЕЛИН ПЛАМЕНОВ РАЙКОВ

Приемен ден: четвъртък 14:00 - 16:00 ч.

 

 

Полицейски инспектори