МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

     I Район  - Включва територията на гр. В. Търново с граници пл. “Велчова завера”, ул. “Гурко”, ул. “Стефан Стамболов”, ул. “Дервент”, и местностите – “Света гора”, “Трапезица”, “Френк Хисар”, “Момина крепост” и “Ксилифор”, и с. Арбанаси, с. Шереметя и с. Малък Чифлик, с прилежащите им землища.

ИЗГРАДЕН ЕДИН МИКРОРАЙОН:
Включва гр. В. Търново с граници пл. “Велчова завера”, ул. “Гурко”, ул. “Стефан Стамболов”, ул. “Иван Вазов”, Ж.К. “Света гора”, хълм “Света гора” и  Ж.К. “Търново Хилс”

 

II Район - Включва територията на гр. В. Търново с граници ул. ”Колю Гайтанджията”, ул. “Панорамна”, ул. “Христо Смирненски”, ул. “Зеленка”, ул. “Есперанто”, бул. “Христо Ботев”, ул. “Александър Стамболийски”, Стамболовия мост, местността “Боруна”, Ж.П. гара В. Търново, ул. “Крайбрежна”, ул. “Колю Фичето”, ул. “Стефан Стамболов” и пл. “Велчова завера”

 

III Район - Включва територията на гр. В. Търново с граници ул. “Мармарлийска”, ул. “Магистрална”, Южен пътен възел, поречието на р. Янтра до Стамболовия мост, ул. “Александър Стамболийски”, ул. “Христо Ботев”, ул. “Есперанто”, ул. “Христо Смирненски”, ул. “Цветарска” и ул. “Цанко Церковски”

IV Район - Включва територията на гр. В. Търново с граници ул. “Славянска”, ул. “Магистрална”, ул. “Мармарлийска”, ул. “Цветарска”, ул. “Освобождение” и ул. “Негованка”

 

V Район - Включва територията на гр. В. Търново с граници бул. “България”, ул. “Негованка”, ул. “Освобождение”, ул. “Панорамна”, ул. “Руен” и ул. “Беляковско шосе”, територията на НВУ “Васил Левски” и ССВУ “Георги Измирлиев”, с. Беляковец, с прилежащото му землище

 

VI Район  - Включва територията на гр. В. Търново с граници ул. “Краков”, бул. “България”, ул. “Славянска” и ул. “Магистрална”

ИЗГРАДЕН ЕДИН МИКРОРАЙОН:
Включва територията на гр. В. Търново с граници бул. “Никола Габровски”, ул. “Краков”, бул. “България”, ул. “Тодор Балина” и ул. “Славянска”

 

VII Район - Включва територията на гр. В. Търново с граници ул. “36-та улица”, ул. “Никола Габровски”, ул. “Краков” и бул. “България”, жилищната и промишлените части на кв. “Кольо Фичето”

 

VIII РАЙОН - Включва територията на гр. В. Търново с граници бул. “Никола Габровски”, ул. “Иларион Драгостинов”, ул. “Георги Измирлиев” и ул. “Иван Сарафов”, жилищната и промишлените части на кв. “Бузлуджа”.
ИЗГРАДЕН ЕДИН МИКРОРАЙОН:
Включва района между бул. “Никола Габровски”, ул. “Георги Измирлиев”, ул. “Георги Живков”, ул. “Иларион Драгостинов” и ул. “Димитър Благоев”

 

IX Район - Включва територията на гр. В. Търново с граници ул. “Магистрална”, жилищната част на кв. “Зона- В” и кв. “Чолаковци”, южната и западната промишлени зони, включително местността “Козлуджа”

 

X Район - Включва територията на УП – Балван с населените места с. Балван, с. Леденик, с. Шемшево, с. Буковец, с. Балван, с. Ново село, с. Емен, с. Ветренци, с. Пушево и с. Момин сбор, с прилежащите им землища.
ИЗГРАДЕНИ СА ДВА МИКРОРАЙОНА:
І-ВИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на УП – Балван с населените места с. Леденик, с. Буковец, с. Шемшево, с. Момин сбор и с. Пушево, с прилежащите им землища.
ІІ-РИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на УП – Балван с населените места с. Ветренци, с. Балван, с. Ново село и с. Емен, с прилежащите им землища

 

XI Район - Включва територията на УП – Килифарево с населените места гр. Килифарево, гр. Дебелец, с. Церова кория, с. Присово, с. Пчелище, с. Капиново, с. Миндя, с. Велчево, с. Плаково, с. Големаните, с. Нацовци, с. Габровци, с. Райковци, с. Ялово, с. Въглевци, с. Войнежа и с. Вонеща вода, с прилежащите им землища.
ИЗГРАДЕНИ СА ПЕТ МИКРОРАЙОНА:
І-ВИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на УП – Килифарево с населените места гр. Дебелец и с. Присово, с прилежащите им землища.
ІІ-РИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на УП – Килифарево с населените места с. Пчелище, с. Капиново, с. Церова кория и с. Миндя, с прилежащите им землища.
ІІІ-ТИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на УП – Килифарево с населените места гр. Килифарево и с. Ялово, с прилежащите им землища.
ІV-ТИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на УП – Килифарево с населените места с. Вонеща вода, с. Войнежа, с. Въглевци и с. Райковци, с прилежащите им землища.
V-ТИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на УП – Килифарево с населените места с. Велчево, с. Плаково, с. Големани, с. Нацовци и с. Габровци, с прилежащите им землища

 

XII Район - Включва територията на УП – Ресен с населените места с. Ресен, с. Самоводене, с. Хотница, с. Русаля, с. Дичин, с. Никюп и с. Водолей, с прилежащите им землища.
ИЗГРАДЕНИ СА ТРИ МИКРОРАЙОНА:
І–ВИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на УП – Ресен с населените места с. Самоводене и с. Хотница, с прилежащите им землища.
ІІ-РИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на УП – Ресен с населените места с. Никюп и с. Ресен, с прилежащите им землища.
ІІІ –ТИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на УП – Ресен с населените места с. Русаля, с. Водолей и с. Дичин, с прилежащите им землища