МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

III  РАЙОН

 

Приемно помещение: гр. В.Търново, ул. “Цар Тодор-Светослав“ № 1
тел. 062 62 81 11

ПИ Димитър Върбанов Златев осъществява прием на граждани, както следва:
Всеки вторник и четвъртък за времето от 15.30ч. до 17.30 ч.