МВР

ОД Велико Търново

 

ОДМВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

Бърза услуга

до 10 работни дни

 


Контакти:

ОДМВР – Велико Търново

РУ Горна Оряховица

 

РУ Елена

 

РУ Павликени

 

РУ Полски Тръмбеш

 

РУ Свищов

РУ Стражица

Издаване на СУМПС на лица до 58 г.

25

50

Издаване на СУМПС на лица от 58 до 70 г.

11

22

Издаване на СУМПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

3

6

 

Начини на плащане

на таксите:

Плащане по банков път

Плащане чрез Интернет

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Плащане чрез картово разплащане

Плащане във финансово звено на МВР

Издаване на СУМПС на лица
над 70 г.

Без такса

Без такса

Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС

2

2

Заявление за издаване на СУМПС на български граждани може да се подаде и в РУ при СДВР/ОДМВР по постоянен адрес, в случаите на подмяна на свидетелство за управление на МПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат при заплатена такса за обикновена услуга.
Във всички останали случаи е необходимо да посетите звената „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по Вашия постоянен адрес.

Вашите мнения и въпроси относно СУМПС отправяйте към отдел „Пътна полиция” при Главна дирекция "Национална полиция"- МВР, гр. София, п.к.1715, бул. Александър Малинов № 1, чрез електронна поща [email protected]

 

Банкова сметка

BIC: UNCR BGSF

УниКредит Булбанк – клон В. Търново

IBAN: BG20 UNCR

7527 3140 0445 01

 

K O H T A K T И

 

 

 

ОДМВР/РУ

 

Работно време на

сектор БДС от

понеделник до петък

 

 

 

Административен адрес

 

ОДМВР Велико Търново

 

 

08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Велико Търново,

ул.”Беляковско шосе” № 4

 

 

РУ Горна Оряховица

 

 

 

08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Горна Оряховица,

ул.”Отец Паисий” № 23

 

РУ Елена

 

 

08.30 ч. до 12.00 ч.

13.00 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Елена,

ул.”Арх. Йордан Миланов” № 4

 

 

РУ Павликени

 

 

 

08.30 ч. до 12.00 ч.

13.00 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Павликени,

ул.”Панайот Венков” № 4

 

РУ Полски Тръмбеш

 

 

 

08.30 ч. до 12.00 ч.

13.00 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Полски Тръмбеш,

ул.” Търговска” № 77

 

РУ Свищов

 

 

 

08.30 ч. до 17.30 ч.

 

 

гр. Свищов,

ул.”Ал. Константинов” № 5

 

РУ Стражица

 

 

 

 

08.30 ч. до 12.00 ч.

13.00 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Стражица,

ул.” Дончо Узунов” № 12

 

Заявление за издаване на СУМПС с обикновена услуга може да подадете в:

 

 

ОДМВР/РУ

 

Работно време на

сектор БДС от

понеделник до петък

 

 

 

Административен адрес

 

РУ Горна Оряховица

 

 

 

08.30 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Горна Оряховица,

ул.”Отец Паисий” № 23

 

РУ Елена

 

 

 

08.30 ч. до 12.00 ч.

13.00 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Елена,

ул.”Арх. Йордан Миланов” № 4

 

РУ Павликени

 

 

 

08.30 ч. до 12.00 ч.

13.00 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Павликени,

ул.”Панайот Венков” № 4

 

РУ Полски Тръмбеш

 

 

 

08.30 ч. до 12.00 ч.

13.00 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Полски Тръмбеш,

ул.” Търговска” № 77

 

РУ Свищов

 

 

 

08.30 ч. до 17.30 ч.

 

 

гр. Свищов,

ул.”Ал. Константинов” № 5

 

РУ Стражица

 

 

 

08.30 ч. до 12.00 ч.

13.00 ч. до 17.30 ч.

 

гр. Стражица,

ул.” Дончо Узунов” № 12

 

Заявление за издаване на СУМПС с бърза услуга може да подадете в:

 

ОДМВР/РУ

 

 

Административен адрес

 

ОДМВР Велико Търново

сектор „Пътна полиция“

 

 

гр. Велико Търново,

ул.”Беляковско шосе” № 4