МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Х. ДЕСЕТИ  РАЙОН

УЧАСТЪК “ПОЛИЦИЯ” БАЛВАН

 

Приемно помещение на с.Леденик: в сградата на пощенска станция, ет. 2

Мл.ПИ Николай Илиев Йорданов осъществява прием на граждани както следва:
Всеки четвъртък за времето от 13.30 ч. до 15.30 ч.

 

Приемно помещение на с. Шемшево: в сградата на клуб на кметството, ет. 1

Мл.ПИ Николай Илиев Йорданов осъществява прием на граждани както следва:

Всяка сряда за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч.

 

Приемно помещение на с. Буковец: в сградата на кметството, ет. 1

Мл.ПИ Николай Илиев Йорданов осъществява прием на граждани както следва:
Всеки І-ви и III-ти петък от месеца за времето от 10.00 ч. до 11.00 ч.

 

Приемно помещение на с. Пушево: в сградата на кметството, ет. 2

Мл.ПИ Николай Илиев Йорданов осъществява прием на граждани както следва:
Всеки ІІ-ри и ІV-ти вторник от месеца за времето от 10.00 ч. до 11.00 ч.

 

Приемно помещение на с. Момин сбор: в сградата на кметството, ет. 2

Мл.ПИ Николай Илиев Йорданов осъществява прием на граждани както следва:
Всеки І-ви и ІІІ-ти понеделник от месеца за времето от 14.00 ч. до 15.00 ч.

 

Приемно помещение на с. Балван: самостоятелно приемно помещение за ПИ и МлПИ в сградата на Участък “Полиция”- Балван

тел. 06113 26 45

ПИ Петър Цанков Петров осъществява прием на граждани както следва:
Всеки вторник за времето от 14.00 ч. до 16.00 ч.

 

Приемно помещение на с. Ветринци: в сградата на кметството, ет. 2

ПИ Петър Цанков Петров осъществява прием на граждани както следва:
Всеки ІІ-ри и ІV-ти петък от месеца за времето от 11.00 ч. до 12.00 ч.

 

Приемно помещение на с. Емен: в сградата на кметството, ет. 2

ПИ Петър Цанков Петров осъществява прием на граждани както следва:
Всеки І-ви и ІІІ-ти четвъртък от месеца за времето от 11.00 ч. до 12.00 ч.

 

Приемно помещение в с. Ново село: в сградата на кметството, ет. 2

ПИ Петър Цанков Петров осъществява прием на граждани както следва:
Всяка сряда за времето от 13.00 ч. до 15.00 ч.