МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

IV  РАЙОН

 

Приемно помещение: гр. В.Търново, бул. “България“ № 1

тел. 062 63 00 16

 

ПИ Георги Филипов Райнов осъществява прием на граждани, както следва:
 
Всеки вторник и четвъртък за времето от 15.30 ч. до 17.30 ч.