МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ХІІ. ДВАНАДЕСЕТИ  РАЙОН

УЧАСТЪК “ПОЛИЦИЯ” РЕСЕН

 

Приемното помещение на с. Ресен: в сградата на кметството, ет. 3

тел. 06115 24 60


Мл.ПИ Ивайло Петров Кирвиков осъществява прием на граждани, както следва:
Всеки първи, трети и четвърти петък от месеца за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч.


Приемното помещение на с. Самоводене: в кметството, ет.2 тел. 06112 24 60

 

Мл.ПИ Мартин Николаев Минчев осъществява прием на граждани, както следва:

Всеки вторник за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч.

 

Приемното помещение на с. Хотница: в кметството, ет.2 

 

Мл.ПИ Мартин Николаев Минчев осъществява прием на граждани, както следва
Всеки втори и четвърти четвъртък за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч.

 

Приемното помещение на с. Русаля: в кметството, ет.2 

 

МлПИ Ивайло Петров Кирвиков осъществява прием на граждани, както следва
Всеки втори и четвърти четвъртък за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч.

 

Приемното помещение на с. Дичин: в кметството, ет.2 

 

МлПИ Ивайло Петров Кирвиков осъществява прием на граждани, както следва
Всеки втори петък за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч.

 

Приемното помещение на с. Водолей: в кметството, ет.2 

 

МлПИ Ивайло Петров Кирвиков осъществява прием на граждани, както следва:
Всяка сряда за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч.

 

Приемното помещение на с.Никюп: в кметството

 

Мл.ПИ Ивайло Петров Кирвиков осъществява прием на граждани, както следва:
Всяка втора и четвърта сряда за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч.