МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

I  РАЙОН

 

1. В гр. Велико Търново - до отремонтиране на приемно помещение в гр. Велико Търново, пл. "Иван Асен І" прием ще се осъществява в сградата на РУ - В.Търново, ул."Бачо Киро" № 7 от:

 

- ПИ Десислав Хр. Сидеров осъществява прием на граждани, както следва:
Всеки вторник и петък за времето от 15.30 ч. до 17.30 ч.

2. В кметство в с. Арбанаси  - тел.  062 63 03 54

Мл.ПИ Валентин Ив. Сивев осъществява прием на граждани, както следва:
Всеки четвъртък за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч.

 

3. В кметство с. Малки Чифлик - тел. 062 63 04 94

Мл.ПИ Валентин Ив. Сивев осъществява прием на граждани, както следва:
Всяка първа и четвърта сряда от месеца за времето от 10.00ч. до 12.00 ч.

 

4. В кметство с. Шереметя - тел . 062 63 00 54

Мл.ПИ Валентин Ив. Сивев осъществява прием на граждани, както следва:
Всяка първа и четвърта сряда от месеца за времето от 13.30ч. до 15.30 ч.