МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

VII  РАЙОН

 

Приемно помещение: гр. В.Търново, ул. ”Оборище“ № 10, вх. Г

тел. 062 64 89 41

 

1. ПИ Дончо Петров Рашков осъществява прием на граждани, както следва:
Всеки вторник за времето от 15.30 ч. до 17.30 ч.

 

2. Мл.ПИ Мартин Антонов Николов осъществява прием на граждани, както следва:
Всеки четвъртък за времето от 15.30 ч. до 17.30 ч.