МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

VIII  РАЙОН

 

Приемно помещение: гр. В.Търново, кв. “Бузлуджа”, СОУ  “Вела Благоева”
тел. 062 64 38 32 

1. ПИ Александър Иванов Иванов осъществява прием на граждани, както следва:

Всеки вторник за времето от 15.30 ч. до 17.30 ч.


2. МлПИ Искрен Здравков Вантев осъществява прием на граждани, както следва:

Всеки четвъртък за времето от 15.30 ч. до 17.30 ч.