МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

IX  РАЙОН

 

Приемно помещение: гр. В.Търново, кв. “Чолаковци”, ул. “Рада Войвода” № 13-Б

тел. 062 62 25 15

 

1. ПИ Николай  Петров Бонев осъществява прием на граждани, както следва:

Всеки вторник за времето от 15.30 ч. до 17.30 ч.

2. Мл.ПИ Тодор Георгиев Тодоров осъществява прием на граждани, както следва:

Всеки четвъртък за времето от 15.30 ч. до 17.30 ч.