МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ХІ. ЕДИНАДЕСЕТИ  РАЙОН

УЧАСТЪК “ПОЛИЦИЯ” КИЛИФАРЕВО

 

Приемното помещение на гр. Килифарево: в сградата на Участък - Килифарево при РУ на МВР, тел. 06114 24 24

 

МлПИ Иван Стефанов Лисков осъществява прием на граждани:
Всеки понеделник, сряда и петък за времето от 13.00 ч. до 15.00 ч.

Приемно помещение на с.Плаково: в сградата на пощата

МлПИ Делян Стефанов Анчев осъществява прием на граждани:
Всеки I-ви вторник за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч.

 

Приемно помещение на с. Велчево: в кметството

 

МлПИ Делян Стефанов Анчев осъществява прием на граждани:
Всеки II-ри вторник за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч.

 

Приемно помещение на с. Ялово: в кметството

 

МлПИ Иван Стефанов Лисков осъществява прием на граждани:
Всеки втори и четвърти четвъртък за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч.

 

Приемно помещение на с. Големаните: в кметството

 

МлПИ Делян Стефанов Анчев осъществява прием на граждани:
Всеки IV-ти вторник за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч.

 

Приемно помещение на с. Войнежа: в кметството

 

МлПИ Андрей Красимиров Андреев осъществява прием на граждани:
Всеки І-ви и III-ти петък за времето от 09.00 ч. до 11.00 ч.

 

Приемно помещение на с. Вонеща вода: в кметството

 

МлПИ Андрей Красимиров Андреев осъществява прием на граждани:
Всеки четвъртък за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч.

 

Приемно помещение на с. Райковци: в кметството

 

МлПИ Андрей Красимиров Андреев осъществява прием на граждани:
Всеки І-ви и III-и вторник за времето от 13.30 ч. до 15.30 ч.

 

Приемно помещение на с. Въглевци: в кметството

 

МлПИ Андрей Красимиров Андреев осъществява прием на граждани:
Всеки І-ви и III-и вторник за времето от 10.30 ч. до 11.30 ч.

 

Приемно помещение на с. Габровци: в кметството

 

МлПИ Делян Стефанов Анчев осъществява прием на граждани:
Всеки III-ти вторник за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Приемно помещение на гр. Дебелец: гр. Дебелец, ул. “П. Евтимий” №32, тел. 06117 2044

 

ПИ Светослав Коев Савов осъществява прием на граждани:
Всеки вторник и четвъртък за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч.

 

Приемно помещение на с. Присово: в кметството

 

ПИ Любомир Матев Иванов осъществява прием на граждани:
Всяка I-ва и III-та сряда за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч.

 

Приемно помещение на с. Пчелище: в кметството

 

ПИ Любомир Матев Иванов осъществява прием на граждани:
Всяка II-ра и IV-та сряда за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч.

 

Приемно помещение на с. Церова кория: в кметството

 

МлПИ Васил Йорданов Йочев осъществява прием на граждани:
Всяка III-та сряда за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч.

 

Приемно помещение на с. Къпиново: в кметството

 

МлПИ Васил Йорданов Йочев осъществява прием на граждани:
Всяка IV-та сряда за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч.

 

Приемно помещение на с. Миндя: в кметството

 

МлПИ Васил Йорданов Йочев осъществява прием на граждани:
Всеки I-ви петък за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч.