МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

V  РАЙОН

 

1. Приемно помещение: гр. В.Търново, бул. ”България“ № 26

тел. 062 62 81 25

 

ПИ Пламен Стефанов Николов осъществява прием на граждани, както следва:
Всеки вторник и четвъртък за времето от 15.30 ч. до 17.30 ч.

 

2. Приемно помещение: кметството на с. Беляковец

тел. 06122 2215

 

Мл.ПИ Юлиян Борисов Танев осъществява прием на граждани, както следва:
Всеки четвъртък от 13.30 ч. до 15.30 ч.