МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

VI  РАЙОН

 

Приемно помещение: гр. В.Търново, ул. "Ниш" № 14

тел. 062 62 81 23

 

1. ПИ Пламен Русев Иванов осъществява прием на граждани, както следва:
Всеки вторник за времето от 15.30 ч. до 17.30 ч.

2. Мл.ПИ Александър Илиев Спирдонов осъществява прием на граждани, както следва:
Всеки четвъртък за времето от 15.30 ч. до 17.30 ч.