МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

II  РАЙОН

 

Приемно помещение: гр. В.Търново, ул. “Г.С.Раковски “ № 18

1. ПИ Богдан Димитров Иванов осъществява прием на граждани, както следва:

Всеки вторник за времето от 15.30 ч. до 17.30 ч.


2. Мл.ПИ Иван Костадинов Атанасов осъществява прием на граждани, както следва:

Всеки четвъртък за времето от 15.30 ч. до 17.30 ч.