МВР

ОД Русе

 

Новини

ПОЖАРНИКАРИ СПАСИХА ТРИМА РАБОТНИЦИ, ИЗПАДНАЛИ В БЕЗПОМОЩНО СЪСТОЯНИЕ В ТРЮМА НА КАТАМАРАН В Р. ДУНАВ КРАЙ РУСЕ

Мъжете пострадали, докато извършвали почистване и боядисване в плавателния съдДнес, 07.08.2019 г., в 10:47 часа, чрез тел. 112 в РДПБЗН – Русе е получено съобщение за трима пострадали, задушаващи се работници в трюма на плавателен съд - катамаран, акостирал на „Пристанище Русе - Изток“. Веднага към мястото са изпратени служители и техника от Втора РСПБЗН – Русе.
Според първоначалната информация, пострадалите мъже, извършвали почистване и лако-бояджийска дейност в трюма. Единият от тях в началото бил извън трюма, но когато разбрал, че на другите двама работници им  прилошава и не могат да излязат, той слязъл при тях, за да се опита да ги спаси, но също загубил съзнание. При пристигане на местопроизшествието пожарникарите са установили в  трюма на катамарана трима мъже в безсъзнание, със слабо дишане и без никакви реакции. Спасителната операция протекла в рамките на 10-тина минути. В първоначалния момент приоритет на служителите е бил да се поставят спасителни качулки от ВДА (въздушен дихателен апарат) на пострадалите, след това един по един, чрез връзване със специални колани да бъдат изтеглени на палубата. Последният от работниците, който е бил в най-вътрешната част на помещението и във видимо най-тежко състояние, след подаване на чист въздух от ВДА, също е успял да възвърне жизнените си функции и с помощ от страна на служителите да бъде изваден и спасен.
Пострадалите мъже са били откарани от екипи на ЦСМП в УМБАЛ „Канев“ Русе, където да им бъде оказана необходимата медицинска помощ.


07 авг 2019

График на мобилните екипи от ОДМВР-Русе за месец август 2019 година ​ ​


През месец август 2019 година мобилните екипи от ОДМВР-Русе ще осъществяват срещи и прием на граждани в населените места в областта по следния график:


  

населено място

дата

            час*

с. Пепелина, с. Широково, с. Острица, с. Чилнов

08.08.2019 г.

10:00 - 15:00 ч.

с. Батишница, с. Бъзовец, гр. Борово, с. Баниска

15.08.2019 г.

10:00 - 15:00 ч.

с. Ценово, с. Брестовица, с. Волоо, с. Ботров

22.08.2019 г.

10:00 - 15:00 ч.

с. Полско Косово, с. Пейчиново, с. Босилковци, с. Стърмен

29.08.2019 г.

10:00 - 15:00 ч.
* Гражданите ще се уведомяват, чрез кметовете или представителите на съответната местна администрация за местата на срещите и по-конкретни часове.

Ръководството на ОДМВР – Русе въведе и реализира организация, целяща по-активно присъствие на полицейски служители в малките населени места в областта. По разпореждане на главния секретар на МВР, от месец ноември 2017 година, мобилни екипи от служители в отделите “Криминална полиция” и “Охранителна полиция” ежемесечно посещават малките и по-отдалечени села и градове в Русенска област.

Служителите, ангажирани с тази превантивна дейност, осъществяват срещи с жителите и представителите на местната власт два пъти седмично в четири населени места на територията на две районни управления, извън областния град. Целта е хората да имат възможност пряко да информират униформените за нарушения на обществения ред и Закона за движение по пътищата, извършени или подготвяни престъпления, както и за случаи, за които е необходима намесата на други компетентни  институции. След приключване на срещите, приетите в писмен вид сигнали се завеждат в деловодството на районното управление, на чиято територия е населеното място или според района по местоизвършване на деянието/нарушението и се предприемат действия за проверка. Сигналите, касаещи други институции, служителите препращат по компетентност към звената на съответните държавни или местни администрации.

 

 

01 авг 2019

СНИЖЕН Е РЪСТЪТ НА ПРЕСТЪПНОСТТА В ОБЛАСТ РУСЕ, КАТО СЪЩЕВРЕМЕННО Е УВЕЛИЧЕНА РАЗКРИВАЕМОСТТА НА РЕГИСТИРАНИТЕ КРИМИНАЛНИ ДЕЯНИЯ ​

Днес в ОДМВР – Русе бе даден брифинг за журналисти ​

 

 

През първото полугодие на 2019 година е намалял броят на извършените престъпления на територията на ОДМВР – Русе, сравнено със същия период на 2018 година. Констатира се едно сравнително ниско ниво на престъпност, което е и сред ниските нива като цяло на територията на страната. Това заяви на брифинг днес директорът на ОДМВР – Русе старши комисар Теодор Атанасов. Той представи пред медиите информация за работата на ОДМВР – Русе през първите шест месеца на 2019 г. и акцентите по основните направления.
С близо 200 престъпления по-малко е снижено нивото на престъпност, като през първите 6 месеца на 2018 г. са регистрирани 1346 престъпления, а през същия отчетен период за тази година броят им е 1161. Разкриваемостта е нараснала, от 27.71 % за 2018 г. до 46.68 % за 2019 г. По-голяма част от престъпленията, близо 60 %, са извършени на териториите, обслужвани от Първо и Второ РУ, тоест в областния град и прилежащите населени места.
По отношение на отделните видове престъпления също се наблюдават положителни тенденции.
Престъпления против личността - заемат 6.2 процента от общия брой извършени престъпления, липсват извършени тежки умишлени убийства и други тежки престъпления против личността, каквито се явяват блудствата и изнасилванията. Най-голям дял в структурата на този вид престъпна дейност заемат различните видове телесни повреди – близо 50 %.
Престъпления против собствеността - традиционно продължават да заемат най-голям структурен дял в регистрираните престъпления. Те са най-често срещания вид посегателства над гражданите. Има положителна тенденция за намаление през тази година -  706 броя за 6 м. на 2018 г.,  546 броя за 6 м. на 2019 г. В същото време се наблюдава и значително нарастване в разкриваемостта на този вид престъпления – от 19.83 % за 2018 до 44.69% за 2019 г. Най-голям дял заемат кражбите – близо 75 % от всички извършени престъпления против собствеността, като и при тях има намаление с над 110 – 526 бр. /2018 г./, 410 бр. /2019 г./, както и много голям ръст в разкриваемостта им – от 19.77 % за 2018 г. на 50.49 % през тази г.
Забелязва се намаляване на броя на един друг вид тежки престъпления с висока обществена  опасност – грабежите.  За 2019 г. те са 11, а  за миналата 19, като разкриваемостта е нараснала. Освен това тези деяния са извършени предимно в областния град, имат уличен характер, липсва предкриминална връзка между извършителите и жертвите, предмет на деянията най-често са пари, златни накити, дамски чанти. По-голяма част от пострадалите от тези престъпления са жени. Регистрирани са и два въоръжени грабежа с хладно оръжие, единият от които разкрит, а по другия продължава разследването. Също така по отношение на грабежите, не са установени случаи с причинени физически увреждания на пострадалите.
Общественоопасни престъпления – запазва се динамиката при палежите /13 – 15 бр./, а изключително спокойна е обстановката по отношение на престъпленията, свързани с МПС: противозаконно отнети МПС – по 3 регистрирани случая за 2018 и 2019 г., като два от случаите тази година са разкрити; голям спад се наблюдава при кражбите на МПС – 12 са били документираните през 2018 г., а за 2019 година е регистрирана само една, която е разкрита.
Като положителна тенденция в работата на ОДМВР – Русе, ст.комисар Атанасов коментира дейността на служителите по противодействие на престъпленията, свързани с наркотици, тъй като този вид престъпност има по-особен характер и регистрирането на тези деяния зависи, предимно от проактивния подход на полицията. По-големия брой регистрирани такива престъпления говори за  по-голяма активност от полицейските органи в тази насока. През 2018 г. са регистрирани 44 такива деяния, а през тази 53. Задържани са 60 лица за разпространение на наркотични вещества през 2019 г., а миналата са били 51.
В работата по противодействието на телефонните измами се отчита намаляване на регистрираните извършени престъпления. През 2018 г. са регистрирани 18 телефонни измами, които са довършени /с предаване на парични суми и други ценности  от потърпевшите/ с щети на стойност 151 724 лв, докато през 2019 г. са регистрирани 12 такива случая с щети за 88 000 лв. Спад има и при регистрираните опити за телефонни измами - 12 /2018 г./, 6 /2019 г./. Благодарение на работата на служители от ОДМВР – Русе тази година са предотвратени и 4 телефонни измами на граждани на територията на Република Гърция, с което и щети за 20 000 евро. Същевременно служителите на областната дирекция, от всички подразделения, продължават активната разяснителна кампания сред населението в малките и по-големи населени места в областта. Директорът на ОДМВР – Русе изказа своята благодарност към представителите на медиите, за тяхната съпричастност по отношение на превенцията на този вид престъпна дейност.
Престъпленията и противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни лица, през първите 6 месеца на годината, заемат дял от 16.25 процента от всички регистрирани деяния, което е малко над средното за страната. Разкрити са 17 престъпления, регистрирани през тази и минали години, при което са установени като извършители 22 малолетни лица. 92 непълнолетни лица са били установени като извършители на разкрити тази година 115 престъпления (също регистрирани през настоящата и минали години). В много от случаите става въпрос за рецидив, тоест някои от лицата са извършили повече престъпления. Най-често извършваните от малолетни и непълнолетни са престъпленията против собствеността – кражби, присвояване, повреждане и унищожаване. Няма извършени тежки престъпления против личността от подрастващи.

 

През първите шест месеца на 2019 година се отчита подобрение по отношение на пътнотранспортната обстановка в региона. Това стана ясно от предоставената на брифинга днес информация от старши инспектор Стилиян Станев от сектор „Пътна полиция“ – Русе.
През периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. в Област Русе са регистрирани 451 ПТП при 138, от които са пострадали общо 176  души – 169 ранени и 7 загинали. В сравнение със същият период на 2018 г., общият брой на ПТП е намалял с 37, броят на ПТП с пострадали граждани е увеличен с 1, броят на ранени е намалял с 5, а броят на загиналите е намалял с 1.  През периода на територията на ОДМВР-Русе са настъпили 138 тежки ПТП, от които са пострадали общо 176 души – 169 ранени и 7 загинали.
В 97,63% от случаите причина за тежки ПТП са нарушенията на изискванията на ЗДвП допуснати от водачите на МПС. По тяхна вина са станали 134 ПТП с 165 ранени граждани и 6 убити. Поради друга причина 4 ПТП с 4 ранени. Нарушения на пешеходец 1 ПТП,  с 1 загинал. Най-често извършваното нарушение, довело до настъпване на тежко ПТП в региона от водачите е отнемане на предимство – 29 ПТП, при които са ранени 24 участника и 1 загинал. На следващо място е движение с несъобразена скорост - 24 ПТП, при които са  ранени 28 и 1 е убит. На  територията на Област Русе са регистрирани 6 тежки ПТП с участници употребили алкохол, с 10 ранени. Най-честите инциденти, регистрирани в областта са: сблъскване между МПС – 42 ПТП с 65 ранени и 2 убити; на следващо място е блъскане в крайпътно съоръжение, в препятствие на пътя, стълб, дърво, скат или предпазна ограда - 25 ПТП с 29 ранени граждани и 2 убити; следва блъскане на  пешеходец - 30 ПТП  с 30 ранени и 2 загинали.

Места със струпвания на ПТП за 2019 г. са:
1. бул.”Липник” -  кръстовището  с  ул. “Котовск” 
2. ул.”Доростол” - отсечката от ул.”Яребична” до ул.”Янтра”
3. бул.”Цар Освободител” - варианта “кръгово движение”
4. ул.” Борисова” - кръстовището  с  бул.” Мидия Енос”
5. бул.” Скобелев ” - отсечката от ул.”Муткурова” до бул.”Цар Освободител” 
6. ул. ”Плиска”- отсечката от ул.”Янтра” до  ул.”Тулча”
7. бул.”Хр. Ботев” - отсечката от комплекс “Св. Георги” до варианта за бул.”България”
8. бул.”България” - отсечката от вариантата с ул.”Шипка” до кръгово движение с бул.”Тутракан“

За първите 6 месеца на 2019 г. служителите на ОДМВР-Русе, работещи по контрола на движението, са установили 22 097 нарушения (16981 през 2018 г.). Съставени са 6788 акта (4721 през 2018 г.) и 14165 фиша (11240 през 2018 г.) 

 

10 юли 2019

В НАВЕЧЕРИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА МВР – 5 ЮЛИ, БЕ ОТКРИТА УНИКАЛНА ИЗЛОЖБА, ПРЕДСТАВЯЩА 189 НАХОДКИ, ПРЕДАДЕНИ В РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РУСЕ СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – РУСЕ ​

 

 

 

Днес в Регионален исторически музей – Русе бе открита уникална експозиция, озаглавена „Спасено наследство“, показваща едни от най-представителните културни ценности, съхранени при борбата с иманярството и нелегалния трафик, благодарение на дейността на МВР.

Изложбата  откриха професор Николай Ненов, директор на Регионален исторически музей – Русе и старши комисар Теодор Атанасов, директор на ОДМВР – Русе.

На събитието присъстваха областният управител на Русе Галин Григоров, заместник-областният управител Валентин Колев, окръжният прокурор на Русе Георги Георгиев, ръководителят на дирекция „Екология и транспорт“ в Община Русе Георги Игнатов, представители на държавни и местни институции, настоящи и бивши служители на МВР, както и гости от музея в Гюргево, Румъния.

„Днес сме се събрали да почетем празника на служителите на МВР и имаме възможност да го направим по един доста необичаен начин - с откриването на изложба, събрала културно-исторически ценности, но и с това, че сред нас са много от хората, които са дали всичко от себе си, за да заловят нарушителите, изтръгнали от недрата на земята тези ценности и те вече са пред погледа на всички посетители на Русенския музей“, заяви проф. Ненов.

Ст. Комисар Теодор Атанасов изказа благодарности към проф. Ненов за осъществяването на тази изложба. Той акцентира на това, че спасяването на културно-историческите ценности, които са били предмет на престъпления, е резултат от съвместните усилия на служителите от дирекцията на МВР в Русе, както и на съответната прокуратура, което е дало възможност те да останат на съхранение в Регионалния исторически музей. Той отбеляза, че сред присъстващите на днешното събитие са голяма част от хората, настоящи и бивши служители на МВР, които активно и пряко са участвали в противодействието на този вид престъпност, сред тях и представители на държавните и местни институции. Със своите действия по неутрализирането на престъпленията, свързани с културно-исторически ценности са допринесли за тяхното запазване и тази изложба да стане факт днес.

Приветствие към присъстващите на събитието отправи областният управител Галин Григоров. Той поздрави служителите на МВР с настъпващия професионален празник – 5 юли, като изрази благодарност към всички тях за усилията, които са положили в името на безопасността и спокойствието на жителите на региона, както и за приноса им в спасяването на културното наследство.

От името на кмета на Община Русе Пламен Стоилов, директорът на дирекция „Екология и транспорт“ в Община Русе Георги Игнатов връчи поздравителен адрес на ст. комисар Теодор Атанасов.

 

 

Изложбата „Спасено наследство“ не е отделена в специална зала, а е вписана в постоянната експозиция. Всеки артефакт е положен в своя контекст, създаден от останалите оригинали в експозицията. По този начин предмети, откъснати от средата си, придобиват ново значение и смисъл. Всеки от тях е означен с цветна маркировка и последователен номер. Изложбата се разглежда със специална дипляна-водач, в която има подробности за артефактите. Подобен тип експозиционно решение е световна практика, а у нас се представя за пръв път. 

 

 

04 юли 2019

Награждаване на служители от ОДМВР – Русе

 

Във връзка с професионалния празник на служителите от системата на Министерството на вътрешните работи и честването на 140 години от създаването на вътрешното ведомство, със заповед на старши комисар Теодор Атанасов, директор на ОДМВР – Русе, за съществен принос при изпълнението на конкретни професионални задачи с „ПИСМЕНА ПОХВАЛА“ се награждават:

Отдел „Криминална полиция“ в ОДМВР - Русе

 • сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ – 1 служител
 • Сектор Базова научно-техническа лаборатория“ -  15 служители

Отдел „Административен“ – 6 служители

Отдел „Разследване“ – 8 служители

Сектор „Български документи за самоличност“ – 9 служителки

Първо районно управление

 • 3 служители от сектор „Криминална полиция“


Второ районно управление
– 3 ръководни служители

Сектор „Охранителна полиция“ 

Група „Териториална полиция“ – 15 служители
Група „Охрана на обществения ред“ – 25 служители
„Оперативна дежурна част“  - 6

Сектор „Криминална полиция“ – 15 служители

Районно управление – Бяла

 • Група „Криминална полиция“ – 4 служители
 • Група „Охранителна полиция“ – 14 служители
 • Администрация – 3 служители

Районно управление – Ветово

 • Група „Криминална полиция“ – 4 служители
 • Група „Охранителна полиция“ – 5  служители
 • „Оперативна дежурна част“ – 2 служители

Районно управление - Сливо поле

 • Група „Криминална полиция“ – 4 служители
 • Група „Охранителна полиция“ – 4  служители
 • „Оперативна дежурна част“ – 2 служители
 • Администрация – 1 служителка

Районно управление - Сливо поле

 • Група „Криминална полиция“ – 4 служители
 • Група „Охранителна полиция“ – 4  служители
 • „Оперативна дежурна част“ – 2 служители
 • Администрация – 1 служителка

   

  Отдел „Охранителна полиция“ ОДМВР - Русе

  Сектор „Пътна полиция“

 • 14 служители с „ПИСМЕНА ПОХВАЛА“
 • 5 служители с „ОБЯВЯВАНЕ НА БЛАГОДАРНОСТ“ , от Звено „Автоматизирани системи за контрол на правилата за движение“  в група „Организация на движението, пътен контрол, и превантивна дейност“. Те са наградени със заповед на ст.комисар Теодор Атанасов - за проявена инициативност и постигнати високи професионални резултати при изпълнение на функциите си.  

 

 

04 юли 2019

График на мобилните екипи от ОДМВР-Русе за месец юли 2019 година ​ ​


През месец юли 2019 година мобилните екипи от ОДМВР-Русе ще осъществяват срещи и прием на граждани в населените места в областта по следния график:


  

населено място

дата

            час*

с. Ряхово, с. Бръшлен, с. Малко Враново, с. Стамболово

09.07.2019 г.

10:00 - 15:00 ч.

с. Тетово, с. Хотанца, с. Просена, с. Долно Абланово

16.07.2019 г.

10:00 - 15:00 ч.

с. Щръклево, с. Красен, с. Божичен, с. Иваново

23.07.2019 г.

10:00 - 15:00 ч.

с. Батин, с. Кривина, с. Новград, с. Беляново

30.07.2019 г.

10:00 - 15:00 ч.
* Гражданите ще се уведомяват, чрез кметовете или представителите на съответната местна администрация за местата на срещите и по-конкретни часове.

Ръководството на ОДМВР – Русе въведе и реализира организация, целяща по-активно присъствие на полицейски служители в малките населени места в областта. По разпореждане на главния секретар на МВР, от месец ноември 2017 година, мобилни екипи от служители в отделите “Криминална полиция” и “Охранителна полиция” ежемесечно посещават малките и по-отдалечени села и градове в Русенска област.

Служителите, ангажирани с тази превантивна дейност, осъществяват срещи с жителите и представителите на местната власт два пъти седмично в четири населени места на територията на две районни управления, извън областния град. Целта е хората да имат възможност пряко да информират униформените за нарушения на обществения ред и Закона за движение по пътищата, извършени или подготвяни престъпления, както и за случаи, за които е необходима намесата на други компетентни  институции. След приключване на срещите, приетите в писмен вид сигнали се завеждат в деловодството на районното управление, на чиято територия е населеното място или според района по местоизвършване на деянието/нарушението и се предприемат действия за проверка. Сигналите, касаещи други институции, служителите препращат по компетентност към звената на съответните държавни или местни администрации.

 

 

03 юли 2019