МВР

ОД Русе

 

Новини

26 118 ГРАЖДАНИ В РУСЕНСКО ЩЕ ТРЯБВА ДА ПОДМЕНЯТ ЛИЧНИТЕ СИ КАРТИ ДО КРАЯ НА 2020 Г

Важна информация за гражданите с изтичащи лични документи през тази и следващата година ​

 

 

 

До края на 2020 година в звената на сектор  „Български документи за самоличност” при ОДМВР – Русе предстои да бъдат подменени документите за самоличност с изтичаща валидност на гражданите с постоянен адрес на територията на ОДМВР - Русе, както следва:

 • Лични карти – 26 118;
 • Паспорти – 11 796;
 • Свидетелства за управление на МПС – 20 000  

Най-голям брой изтичащи лични карти, видно от справките на сектор „БДС“ /таблица по-долу/, има през месеците от юли до декември. Големият наплив се очаква в края на годината, когато ще изтече и  6-месечното удължаване на валидността на документите, което бе прието, заради извънредното положение.

Припомняме, че с Държавен вестник бр.28, обн. 24.03.2020 г., е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно закона е предвидено, че  срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г.  се удължава с 6 месеца.
Трябва да се има предвид, че в посочения срок на удължаване тези лични карти ще са валиден идентификационен документ за самоличност, а СУМПС – валидни индивидуални удостоверителни документи за правоспособност за управление на моторно превозно средство, само на територията на Република България.

При стриктно спазване на противоепидемичните изисквания звената на ОДМВР - Русе функционират в пълния си капацитет и гражданите могат да подават заявления за издаване на нови документи и преди изтичане на удължения 6-месечен срок.

Предоставяме информация за натовареността на сектор БДС и сектор Пътна полиция при ОДМВР – Русе през месец май.

Брой на приетите заявления за издаване на документи за самоличност през месец май 2020 г. на територията на област Русе:

Място на подаване

Брой заявления за лична карта и паспорт

Брой заявления за СУМПС

ОДМВР

2226

-

РУ-Бяла

262

196

РУ-Две могили

212

123

РУ-Ветово

178

52

РУ-Сливо поле

159

86

Сектор ПП

-

1497

ОБЩО

3037

1954

 

Изтичаща валидност на ЛК, паспорти и СУМПС по месеци за 2020 г. и 2021 г. на територията на област Русе:

Период

Лични карти

Паспорти

СУМПС

2020 г.

2021 г.

2020 г.

2021 г.

2020 г.

2021 г.

Януари

60

3 288

319

1 031

188

2 364

Февруари

67

2 261

377

956

141

1 453

Март

140

2 358

661

1 106

275

1 571

Април

430

1 622

743

941

568

1 149

Май

961

1 825

787

931

1 179

1 108

Юни

2 134

1 949

1 271

1 420

1 958

1 233

Юли

3 162

2 623

1 592

1 574

2 694

1 393

Август

3 448

2 601

1 885

1 991

2 314

1 461

Септември

3 758

3 296

1 325

1 196

2 521

1 943

Октомври

4 380

3 072

985

832

2 979

1 796

Ноември

3 462

2 929

822

836

2 543

1 709

Декември

4 116

3 820

1 029

693

2 640

1 628

Общо:

26 118

31 644

11 796

13 507

20 000

18 808

Общо за 2010-2019 г.:

1 507

19 525

6 824

Забележка: Данните са актуални към 31.05.2020 г.Предвид очаквания голям брой граждани, които ще се наредят на гишетата през тази и следващата година, както вече Ви информирахме, се въведоха някои промени, които да улеснят хората и да облекчат натоварването в звената на сектор „БДС“ при ОДМВР – Русе.

Напомняме:

 • РАБОТНОТО ВРЕМЕ на сектор БДС в сградата на ОДМВР-Русе, както и в звената в районните управления, в градовете Бяла, Две могили, Сливо поле и Ветово, а също и на гишетата /СУМПС/ в сектор „Пътна полиция“ е БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН В ЧАСОВЕТЕ ОТ 08:30 ДО 17:30 ЧАСА.
 • Напомняме, че  можете да подадете заявление за подмяна и преди да е изтекъл срокът на валидност, без ограничение.
 • Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от Областна дирекция на МВР - Русе, имат възможност да подават заявления за издаване на български документи за самоличност във всяко едно от звената "Български документи за самоличност" в областта:  в ОДМВР-Русе; РУ-Бяла; РУ-Две могили; РУ-Сливо поле и РУ-Ветово. Тази възможност бе въведена с цел облекчаване на натоварването и по-голямо удобство за гражданите, които могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес. Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.
 • Родители на дете, навършило 14 – годишна възраст, са задължени в 30 (тридесет) дневен срок от навършване на възрастта, да подадат заявление за издаване на лична карта. За издаване на документа е необходимо да се представи Акт за раждане на детето (оригинал и копие от него). Заявлението се подава в присъствие на детето и на един от родителите. При наличие на валиден международен паспорт, издаден на името на детето, той се представя в сектор „Български документи за самоличност“ при Областна дирекция на МВР – Русе. В този случай не се представя Акт за раждане.
 • При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20,00 (двадесет) до 150,00 (сто и петдесет) лева. Санкцията е валидна и за родител, не направил необходимото да издаде лична карта на детето си.
 • С цел ограничаване разпространението на заболяването COVID 19 в подразделенията на ОДМВР - Русе са въведени следните противоепидемични мерки: в помещенията, където се извършва административно обслужване на граждани в сектори „Български документи за самоличност”, сектор „Миграция” и сектор „Пътна полиция”, се въвежда режим, при който на гишетата не се допуска струпване на повече хора. Административното обслужване се осъществява при ограничаване на прекия достъп и спазване на разстояние, както между гражданите, така и между обслужващи и обслужвани лица.
  При извършване дезинфекция на помещенията временно ще се ограничава обслужването на граждани.

 

*** Друга полезна информация:

 

05 юни 2020

РЕЗУЛТАТИ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПОЛИЦЕЙСКА ОПЕРАЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ПРОВЕДЕНА ПРЕЗ ПОЧИВНИТЕ ДНИ

 

 

От 29 до 31 май на територията на цялата страна се проведе специализирана полицейска операция за контрол на пътното движение в малките населени места. Действията на екипите бяха насочени към контрола на водачите по отношение на: неправилно изпреварване, отнемане на предимство на останалите превозни средства и на пешеходците, неспазване на пътните знаци и маркировката, както и недопускане на управление от неправоспособни водачи и такива употребили алкохол и/или наркотични вещества. Успоредно с това се следеше за спазването на скоростните режими, като за целта бе ползвана цялата налична техника от преносими и стационарно-преносими камери.

За периода на операцията, от 17:00 ч. на 29.05.2020 г. до 20:00 ч. на 31.05.2020 г., на територията на ОДМВР-Русе са проверени 374 МПС и 510 лица.
Във връзка с констатираното от полицейските служители са съставени 92 акта за установяване на административни нарушения (АУАН) и 125 глоби по фиш.
Общо 248 водачи са управлявали с превишена скорост, като за извършените нарушения са издадени 186 електронни фиша. Установени са 7 неправоспособни, управлявали МПС. Един водач е отказал да бъде изпробван за употреба на алкохол, а други трима са заловени да управляват след употреба на наркотични вещества. Съставени са 24 АУАН за управление на МПС без поставен обезопасителен колан и 13 АУАН за неправилно изпреварване, 6 АУАН за отнемане на предимство и 2 АУАН за преминаване на неразрешаващ сигнал на светофарната уредба. 33 водачи не са спазвали пътни знаци и маркировка. Връчени са 81 електронни фиша и са отнети 6 свидетелства за управление на МПС на водачи с неплатени глоби. Установени са  3-ма, управляващи МПС без сключена застраховка „Гражданска отговорност“. В хода на операцията са документирани 4 бр. ПТП с материални щети, за което е взето отношение по ЗДвП. Констатирано е едно нарушение по чл. 104 б, т. 2 от ЗДвП – използване на пътищата, отворени за обществено ползване, за други цели освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари /дрифт/.
За констатирани нарушения по ЗДвП, в периода на специализираната полицейска операция, са издадени 15 бр. заповеди за прилагане на принудителна административна мярка: "временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач", който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол или наркотици (или при отказ за проба), за неплатени глоби, без задължителна застраховка и т.н.; както и "временно спиране от движение на пътно превозно средство".

 

 

02 юни 2020

36-ГОДИШЕН МЪЖ Е ЗАДЪРЖАН ЗА ИЗВЪРШЕНОТО ТЕЖКО КРИМИНАЛНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ В С. ЦЕНОВО. ПОВДИГНАТИ СА МУ ОБВИНЕНИЯ ЗА ИЗНАСИЛВАНЕ, ПРОТИВОЗАКОННО ВЛИЗАНЕ В ЖИЛИЩЕ И ГРАБЕЖ НА ПАРИ

 

 

Днес в Русе бе даден брифинг във връзка с регистрираното тежко престъпление в с. Ценово на 20 май т. г.
В брифинга участваха от ОДМВР-Русе -  директорът на областната дирекция старши комисар Теодор Атанасов и началникът на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“  главен инспектор Петър Ванев, а от страна на прокуратурата – окръжният прокурор на Русе Георги Георгиев, ръководителят на Районна прокуратура-Русе Яна Илиева и  Росен Косев, надзорен прокурор на делото в Апелативна прокуратура – Велико Търново.

На 21 май след получен в полицията сигнал за извършено предишната нощ изнасилване и грабеж на пари в жилище на самотно жевееща  жена в пенсионна възраст в с. Ценово, обл. Русе, бе образувано досъдебно производство и започнато разследване по случая.
„В резултат на усилената работа на разследващите полицаи, на прокуратурата и специалисти от ГДНП – София, работещи по престъпления срещу личността и грабежи, както и със съдействието на психолози и психиатри, вече има установен извършител на деянието и е привлечен към наказателна отговорност мъж от с. Ценово /36 г./, който с постановление на прокуратурата от вчера е задържан за срок от 72 часа.“, това заяви окръжният прокурор Георги Георгиев. Той подчерта, че престъплението срещу възрастната жена е било провокирано изцяло от сексуални подбуди, а последвалият грабеж на сумата от 60 лв. не е бил основната цел на извършителя.
На 21 май, незабавно след получаване на сигнала за извършеното деяние, местопроизшествието е посетено от служители на МВР, под ръководството на директора на областната дирекция ст. комисар Теодор Атанасов, а също ръководителя на Районната прокуратура, която наблюдава досъдебното производство и окръжния прокурор Георги Георгиев като надзорен прокурор от Окръжна прокуратура – Русе. По разпореждане на главния прокурор, образуваното по случая досъдебно производство е взето на специален надзор от Апелативна прокуратура – В. Търново и Окръжна прокуратура – Русе.
Извършени са първоначални следствени действия – оглед на местопрестъпление, разпитани са свидетели, предприети са оперативни дейности, основно работа с криминалния контингент, който е осъждан за такива престъпления или има такива криминалистични регистрации. С пострадалата жена са работили специалисти от ЦПЗ – Русе, извършен е разпит пред съдия и назначена  съдебно-медицинска експертиза. Първоначалното психично състояние на жертвата е било такова, че тя е била под силен стрес от това, което се е случило, затова на по-късен етап са били събрани повече данни за механизма на престъплението и извършителя.
„Късно вечерта около 23:00 ч. на 20 май извършителят на престъплението е проникнал в пристройката към къщата, в която тя е нощувала, като преди това е развил бушона за осветлението от електрическото табло и я е поставил в такова състояние, че тя е била на тъмно, а той облечен с тъмни дрехи и с качулка на главата. През част от времето, в което е бил вътре, е осветявал с фенерче или с фенера на мобилния си телефон, което не е позволило тя да го види и да може да го разпознае категорично още от първоначалния момент“, обясни окръжният прокурор.
Началникът на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР – Русе гл. инспектор Петър Ванев разказа, че полицията първоначално е извършила проверки и е разпитала лица, известни на МВР, свързани със сексуални престъпления, след което със съдействие на техни колеги от ГДНП и от съседни областни дерекции е бил разширен кръгът.  В хода на работата е проверен контингентът от близките населени места, тъй като се е предполагало, че извършителят е стигнал до адреса пеша и се е намирал в близост, след което са проверени и лица с други криминални прояви, както и такива без, отговарящи на описанието.
В хода на изясняване на случая става ясно, че е възможно извършител на престъплението да е човек от селото, който жената познава във връзка това, че посещават дом, в който едно вероизповедание провежда срещи. Това насочва и полицията към конкретното лице.  Проведени са беседи с него, след което пострадалата при извършено разпознаване по реда на НПК го е посочила като извършител на деянието. След това му е повдигнато обвинение от териториалното отделение в гр.Бяла на Районна прокуратура Русе. Обвиненията са за изнасилване, противозаконно влизане в жилище и грабеж на пари. Назначен му е служебен защитник и е проведен разпит.  Задържаният е от същото село, признава действията си, но отрича да е упражнил принуда. Мъжът е с ТЕЛК за психично заболяване. Назначена е психиатрична експертиза, която да установи дали е бил вменяем при извършване на престъплението и дали може да носи наказателна отговорност.
Гл.инспектор Ванев подчерта, че няма място за притеснения сред жителите на населеното място и региона.  „Причината тази жена да е станала жертва е лично отношение на извършителя към нея. Той е имал отношения с нея, затова е набелязал нея. Няма риск, не е избирал други жертви, не е търсил други жертви и в никакъв случай не е била причината грабеж“, обясни още началникът на сектор „ПКП“. „Доказателствата на този етап сочат, че решението за отнемането на парите е по-скоро един спонтанен акт и е взет на място, а не става въпрос за човек, който разбива жилища и влиза в домовете на възрастни хора, за да извършва грабежи“, допълни окръжният прокурор.

Предстои Районна прокуратура да внесе искане в съда в гр. Бяла за задържане под стража на 36-годишния мъж.

 

27 май 2020

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОЛИЦЕЙСКА ОПЕРАЦИЯ

 

 

Специализирана полицейска операция бе проведена на територията на страната в рамките на почивните дни,  свързани с 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Операцията бе реализирана по разпореждане на ГДНП, с цел осигуряване безопасността на движението по пътищата, ограничаване предпоставките за настъпване на тежки пътнотранспортни произшествия и нарушенията на Закона за движението по пътищата.

В рамките й, за периода от 10:00 ч. на 22.05.2020 г. до 21:00 ч. на 25.05.2020 г., от служителите на ОДМВР – Русе са проверени 1075 МПС и 1259 лица.

За установените нарушения са съставени 119 акта /АУАН/ и 501 глоби по фиш. Регистрирани са 554 случая на водачи, управлявали с превишена скорост и са издадени 360 електронни фиша. Установени са 10 неправоспособни водачи,  един, който е управлявал след употреба на наркотични вещества и трима, които са седнали зад волана под въздействието на алкохол. Съставени са 23 АУАН за управление на МПС без поставен обезопасителен колан;  5 АУАН за неправилно изпреварване; 8 АУАН за отнемане на предимство и 6 АУАН за преминаване на неразрешаващ сигнал на светофарната уредба. Контролните органи са засекли 19 водача, който не спазват пътните знаци и маркировката. Връчени са 81 електронни фиша и са отнети 4 свидетелства за управление на МПС на водачи с неплатени глоби.

 

26 май 2020

2033 НАРУШЕНИЯ УСТАНОВИ ПОЛИЦИЯТА В РУСЕНСКО ПРИ ОПЕРАЦИЯТА „СКОРОСТ“

 

Специализирана полицейска операция по безопасност на движението „Скорост“ се проведе от 16:00 часа на 13 май до 16:00 часа на 20 май на територията на ОДМВР-Русе, както и на територията на цялата страна, по разпореждане на ГДНП.
Статистиката в страната сочи, че голям процент от тежките пътно-транспортни произшествия с повече загинали и пострадали са причинени поради движение с превишена или несъобразена скорост. В тази връзка осъществяването на засилен контрол по спазване на скоростните режими е от изключително значение за подобряване на пътната обстановка и намаляване на жертвите на пътя. Нещо повече, намаляването на броя на загиналите при пътнотранспортни произшествия с 50% до 2020 г. спрямо 2010 г. е цел, поставена от Европейската комисия пред страните-членки на Европейския съюз.
Целта на проведената полицейска акция бе да се засили контрола за спазване на разрешените скорости, подобряване на пътно-транспортната обстановка и ограничаване на предпоставките за възникване на тежки катастрофи. Освен за спазване на скоростните режими в населените места и републиканската пътна мрежа, бяха извършвани проверки на водачите за правоспособност, употреба на алкохол или наркотични вещества, използването на обезопасителни колани, проверка за неплатени глоби по ЗДвП и наличие на сключени застраховки „Гражданска отговорност“.

В специализираната полицейска операция на територията на ОДМВР-Русе се използваха всички налични автоматизирани технически средства за контрол на скоростта, преминали съответната метрологична проверка. Контролните екипи работеха, както в светлата, така и в тъмната част на денонощието.

В хода на операцията са заснети  общо 2033 нарушения: в населено място - 1830 бр., а извън населените места - 203 нарушения.

През светлата част на денонощието са заснети - 1829 нарушения, а през тъмната част на денонощието - 204 нарушения.

Издадени са 1380 електронни фиша за превишена скорост и 23 електронни фиша за липса на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.

Иззети са 8 свидетелства за управление на МПС - за неплатени глоби и са връчени 179 електронни фиша.

Най-високата измерена превишена скорост в населено място, при ограничение на скоростта от 50 км/ч, е 98 км/ч. – на бул. България в Русе, а най-високата измерена превишена скорост за извън населено място, при ограничение на скоростта от 90 км/ч, е 155 км/ч на път I-5 Русе-Велико Търново.

 

 

21 май 2020

ЗАДЪРЖАХА ТРИМА ЗА ХУЛИГАНСКИ ДЕЙСТВИЯ СПРЯМО ОРГАНИТЕ НА РЕДА, ИЗЛЪЧВАНИ НА ЖИВО ВЪВ ФЕЙСБУК

 

На 29 април тази година в ОДМВР – Русе е постъпил сигнал за възникнал инцидент в района на пътния възел между бул. България и ул. Изгрев в Русе, където лек автомобил е претърпял ПТП. На местопроизшествието е изпратен екип на сектор „Пътна полиция“. На адреса униформените служители са установили водача автомобила и негов брат. Полицаите са предприели необходимите действия за документиране на произшествието. При обработване на документите, около 30 лица, роднини и близки на водача на катастрофиролото МПС, са се събрали на място и са започнали да извършват непристойни действия, изразяващи се отправянето на груби и нецензурни реплики, обиди по адрес на полицаите, заплахи, възпрепятстване изпълнението на служебните им задължения, провокации и викове, като същевременно всичко това е излъчвано на живо в социалната мрежа Facebook, в профила на едно от лицата. На място са изпратени още два полицейски екипа - екип от „Пътна полиция“ и един от Второ РУ.  

Във връзка със случая, по повод извършените непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, изразяващи явно неуважение към обществото и служителите на МВР, е образувано досъдебно производство по чл. 325 от НК и е започнала работа по изясняването  и документираното му.

При предприетите по-нататъшните действия от служители на Сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ и Специализираното тактическо звено за бързи действия при ОДМВР Русе, под непосредственото ръководство на прокурор от Районна прокуратура - Русе, три от лицата, които са отправяли обиди и закани към служителите на МВР са установени на обитавания от тях адрес и задържани. Това са трима мъже на 19, 20 и 23 г. В хода на работата по разследването са намерени наркотични вещества в тях, иззети са мобилните телефони, с които са заснемани престъпните действия на лицата.

Мъжете са задържани в ОДМВР Русе, предстои повдигане на обвинения и още работа по документирането на престъпната дейност на лицата. 13 май 2020

27 722 ГРАЖДАНИ В РУСЕНСКО ЩЕ ТРЯБВА ДА ПОДМЕНЯТ ЛИЧНИТЕ СИ КАРТИ ДО КРАЯ НА 2020 Г, ГОЛЕМИЯТ НАПЛИВ СЕ ОЧАКВА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО МЕСЕЦА

Важна информация за гражданите с изтичащи лични документи през тази и следващата година

 

До края на 2020 година в звената на сектор  „Български документи за самоличност” при ОДМВР – Русе предстои да бъдат подменени документите за самоличност с изтичаща валидност на гражданите с постоянен адрес на територията на ОДМВР - Русе, както следва:

 • Лични карти – 27 722;
 • Паспорти – 12 725;
 • Свидетелства за управление на МПС – 20 949  

Най-голям брой изтичащи лични карти, видно от справките на сектор „БДС“ /таблица по-долу/, има през месеците от юли до декември. Големият наплив се очаква в края на годината, когато ще изтече и  6-месечното удължаване на валидността на документите, което бе прието, заради извънредното положение.

Припомняме, че с Държавен вестник бр.28, обн. 24.03.2020 г., е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно закона е предвидено, че  срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г.  се удължава с 6 месеца.
Трябва да се има предвид, че в посочения срок на удължаване тези лични карти ще са валиден идентификационен документ за самоличност, а СУМПС – валидни индивидуални удостоверителни документи за правоспособност за управление на моторно превозно средство, само на територията на Република България.

Предоставянето на административни услуги по издаване на български лични документи не е преустановявано по време на извънредното положение и не се предвижда да има промени. При стриктно спазване на противоепидемичните изисквания звената функционират в пълния си капацитет и гражданите могат да подават заявления за издаване на нови документи и преди изтичане на удължения 6-месечен срок.

 

Изтичаща валидност на ЛК, паспорти и СУМПС по месеци за 2020 г. и 2021 г. /към 30.04.2020 г./

Период

Лични карти

Паспорти

СУМПС

2020 г.

2021 г.

2020 г.

2021г.

2020 г.

2021 г.

Януари

67

3 299

332

1 036

205

2 371

Февруари

77

2 270

409

958

150

1 454

Март

158

2 366

727

1 107

323

1 574

Април

567

1 624

836

941

698

1 154

Май

1 406

1 827

882

932

1 454

1 108

Юни

2 532

1 953

1 319

1 424

2 125

1 234

Юли

3 349

2 631

1 622

1 575

2 804

1 396

Август

3 583

2 607

1 917

1 991

2 386

1 462

Септември

3 842

3 305

1 337

1 199

2 556

1 951

Октомври

4 467

3 077

994

835

3 028

1 796

Ноември

3 513

2 936

834

837

2 561

1 712

Декември

4 161

3 830

1 034

694

2 659

1 629

Общо:

27 722

31 725

12 243

13 529

20 949

18 841

Общо за 2010-2019 г.:

1 528

19 812

6 907

 

 

 

Информация за натовареността на Сектор БДС при ОДМВР – Русе през месец април 2020 г.
Приети заявления в периода от 01.04.2020 г. до 30.04.2020 г.

 

Звена на Сектор БДС и сектор ПП

Приети заявления за лични карти и паспорти

заявления за свидетелства за управление на МПС /СУМПС/

ОДМВР-Русе

1224

РУ - Бяла

103

68

РУ – Ветово

85

25

РУ – Две могили

95

48

РУ – Сливо поле

44

23

Сектор „Пътна полиция“

 

634

 

 

Предвид очаквания голям брой граждани, които ще се наредят на гишетата през тази и следващата година, както вече Ви информирахме, се въведоха някои промени, които да улеснят хората и да облекчат натоварването в звената на сектор „БДС“ при ОДМВР – Русе.

Напомняме:

 • РАБОТНОТО ВРЕМЕ на сектор БДС в сградата на ОДМВР-Русе, както и в звената в районните управления, в градовете Бяла, Две могили, Сливо поле и Ветово, а също и на гишетата /СУМПС/ в сектор „Пътна полиция“ е БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН В ЧАСОВЕТЕ ОТ 08:30 ДО 17:30 ЧАСА.
 • Напомняме, че  можете да подадете заявление за подмяна и преди да е изтекъл срокът на валидност, без ограничение.
 • Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от Областна дирекция на МВР - Русе, имат възможност да подават заявления за издаване на български документи за самоличност във всяко едно от звената "Български документи за самоличност" в областта:  в ОДМВР-Русе; РУ-Бяла; РУ-Две могили; РУ-Сливо поле и РУ-Ветово. Тази възможност бе въведена с цел облекчаване на натоварването и по-голямо удобство за гражданите, които могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес. Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.
 • Родители на дете, навършило 14 – годишна възраст, са задължени в 30 (тридесет) дневен срок от навършване на възрастта, да подадат заявление за издаване на лична карта. За издаване на документа е необходимо да се представи Акт за раждане на детето (оригинал и копие от него). Заявлението се подава в присъствие на детето и на един от родителите. При наличие на валиден международен паспорт, издаден на името на детето, той се представя в сектор „Български документи за самоличност“ при Областна дирекция на МВР – Русе. В този случай не се представя Акт за раждане.
 • При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20,00 (двадесет) до 150,00 (сто и петдесет) лева. Санкцията е валидна и за родител, не направил необходимото да издаде лична карта на детето си.
 • С цел ограничаване разпространението на заболяването COVID 19 в подразделенията на ОДМВР - Русе са въведени следните противоепидемични мерки: в помещенията, където се извършва административно обслужване на граждани в сектори „Български документи за самоличност”, сектор „Миграция” и сектор „Пътна полиция”, се въвежда режим, при който на гишетата не се допуска струпване на повече хора. Административното обслужване се осъществява при ограничаване на прекия достъп и спазване на разстояние, както между гражданите, така и между обслужващи и обслужвани лица.
  При извършване дезинфекция на помещенията временно ще се ограничава обслужването на граждани.

 

 

 

 

*** Друга полезна информация:

 

13 май 2020

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИКЛЮЧИЛАТА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПОЛИЦЕЙСКА ОПЕРАЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОДМВР - РУСЕ

 


Специализирана полицейска операция по линия на пътния контрол бе проведена в периода 8 – 11 май на територията на ОДМВР – Русе.
Основното, за което са следили екипите, е неправилно изпреварване, отнемане на предимство на останалите превозни средства и на пешеходците, недопускане на преминаване на забраняващ сигнал на светофарните уредби, използване на обезопасителни средства от водачите и пътниците, наличие на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, недопускане на управление от неправоспособни водачи, както и недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техните аналози. Успоредно с това контрол на скоростните режими, чрез използване на цялата налична техника от стационарни, преносими и стационарно-преносими камери. 
В хода на операцията униформените екипи са проверили общо  552 МПС и 613 лица. За установените при работата на контролните органи нарушения са съставени са 353 фиша и 105 акта за административни нарушения;  връчени са 55 електронни фиша.
Установени са 4 водачи, управлявали МПС с положителни проби за употреба на наркотични вещества, трима с алкохол и един дрифтаджия.
В нощта на 7 срещу 8 май в гр.Русе, на кръстовището между ул. 19 февруари и и ул. Николаевска, служители на Първо РУ са подали сигнал със стоп палка на лек автомобил «Ауди Олроуд» с русенска регистрация, като водачът не е спрял, а е продължил и е напуснал мястото. Впоследствие на кръстовището между ул. Цар Самуил и ул. Драган Цанков, при завиване колата се е отклонила вдясно, напуснала е платното преминавайки през бордюр и се е блъснала в бетонна стена.  Като водач е установен 34-годишен мъж от Русе. Той е бил изпробван с технически средства за алкохол и наркотици, като уредите са отчели положителни проби -  алкохол в издишания въздух от 1,04 промили и реакция за „амфетамин“. Мъжът е бил задържан и конвоиран до медицинско заведение, където е отказал да даде проби за анализ. След това е бил задържан за 24 ч. по ЗМВР. По случая е образувано досъдебно производство.
На 8 май около 13:30 ч. в гр. Русе на ул. Сакар планина, до бл. “Ерма“ полицейски екип е спрял лек автомобил “Мерцедес“, управляван от 36-годишен мъж от Русе. При последвалата  проверка е установено, че той управлява превозното средство, след като е лишен от правоуправление и регистрационните табели, които са поставени на колата са били издадени за друг автомобил. Мъжът е изпробван с техническо средство за установяване употреба на наркотични и/или други упойващи вещества, при което уредът е дал положителна реакция за „метамфетамин“. Шофьорът е задържан и конвоиран до болница “Канев“ в Русе, където е дал кръвна проба и урина за медицинско изследване, след което е задържан за 24 ч. по ЗМВР. По случая е започнато досъдебно производство.
На 9 май около 15:20 ч. в гр. Русе на ул. Згориград /до №38/ е спрян за проверка лек автомобил „БМВ“ с водач на 32 г. от Русе. Той е отказал да бъде изпробван с техническо средство за установяване употреба на наркотични и/или други упойващи вещества. Съставен му е акт и му е издаден талон за биологично изследване, на той е отказал да даде въпросните проби.
На 10 май около 12:30 ч. в гр. Русе на ул. Духовно възраждане полицаи са установили и спрели лек автомобил „Рено Клио“ с русенска регистрация и са изяснили, че зад волана е 30-годишен русенец. В хода на действията на служителите е било констатирано, че мъжът управлява превозното средство без валидна застраховка „Гражданска отговорност“ и не представя свидетелство за регистрацията на колата. Той е изпробван с техническо средство за установяване употреба на наркотични и/или други упойващи вещества и уредът е дал реакция за употреба на „метамфетамин“. 30-годишният е задържан и конвоиран до болницата, където отказал да даде кръв и урина, след това е задържан за 24 ч. по ЗМВР и по случая е образувано бързо производство.
Тази нощ, малко педи полунощ , на ул. Борисова в Русе е спрян за проверка лек автомобил „Пежо“ с русенска регистрация, управляван от 26-годишен русенец. При проверката водачът се е държал неадекватно и при последвалата проба с техническо средство за установяване употреба на наркотични и/или други упойващи вещества са били отчетени реакции за „метамфетамин“ и „канабис“. 26-годишният е задържан и конвоиран до болница „Канев“, където пред медицинско лице е отказал биологични проби за анализ. Задържан е за 24 часа по ЗМВР. Започната е работа по бързо производство срещу водача.
При специализираната операция са установени 3 водачи, които са управлявали след употреба на алкохол:
На 8 май, около 20:05 часа на кръстовището „Цар Освободител“ и П.Д.Петков“ в Русе, 44-годишен русенец е бил заловен зад волана на лек автомобил „БМВ 320“ с 1. 15 промила; На 11 май около 01:40 часа на пътя ІІ-21 но входа за Ново село 29-годишен водач на „Ауди“ е хванат с 1.15 промила; На 11 май около 02:50 часа на бул. България в Русе, 38-годишен с „Фиат Браво“ е спрян с положителна проба за алкохол, която е отчела над 1.2 промила, а при последвал анализ на кръвна проба резултатът е бил 1,55 промила. По този случай е образувано бързо производство.
В хода на операцията е заловен и водач извършвал дрифт. Вчера  около 16:40 ч. в гр. Русе на кръстовището между бул.“Съединение“ и бул.“Цар Освободител“,  в посока бул. „Ген.Скобелев“, лек автомобил „БМВ“ с русенска регистрация е установен да дрифтира, като ускорявал рязко скоростта си на движение, поднасяйки се последователно в ляво и дясно с превъртане на задните гуми. Последвало е спиране и проверка на автомобила от контролните органи. Установен като водач е 23-годишен от Русе. Съставен му е акт, затова че не използва пътя по предназначение /дрифтене/ и автомобилът е спрян от движение по реда на чл.171, т.2, б.“м“ от ЗДвП за три месеца. След издаване на наказателно постановление ще му бъда определена глоба от 3000 лв и лишаване от право да управлява за срок от 12 месеца.

По време на операцията служителите са работили и със специализираната техника за скорост /технически средства за установяване превишаване на максимално допустимата скорост/, като са направени 344 клипа, за които са издадени 270 електронни фиша от сектор „Пътна полиция“, а 77 са на МПС с чужда регистрация, които са изпратени по компетентност към ГДНП.

             

11 май 2020