МВР

ОД Русе

 

Районно управление - Две могили

Район на действие:
РУ - Две могили обслужва територията на общините Две могили и Иваново област Русе.

Към РУ – Две могили, е изграден и функционира Участък -Иваново, който обслужва територията на община Иваново област Русе.


Адрес и телефон:
РУ-Две могили: гр.Две могили, ул.“Христо Ботев” №2, тел. 08141/2249; МВР тел. 82 488, пощенски код 7150;
Участък - Иваново: с.Иваново, обл.Русе, ул.“Христо Ботев” №2, тел. 08116/2249; МВР тел. 82 483, пощенски код 7088;


Началник на РУ - Две могили - Главен инспектор Мирослав Енев

Приемен ден: четвъртък от 15:00 - 17:00 ч.
Телефон: 08141/2249


Началник на Участък - Иваново - Старши инспектор Васил Господинов 

Приемен ден: сряда от 15:00 - 17:00 ч.
Телефон: 08116/2249


Служба “Контрол на общоопасните средства”- Мл. полицейски инспектор Тинко Спасов


Приемна: гр.Две могили в РУП-Две могили
понеделник и четвъртък: 09.00 - 11.45 ч. и 13.30 - 17.00 ч.


“Паспортна служба”  - Виолета Стефанова
  Приемна:
гр.Две могили в РУП-Две могили
   всеки работен ден: 08.30 - 12.00 ч. и 13.00 - 17.00 ч.


Прием от полицейски инспектори – “Териториална полиция”:


ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ:


Полицейски инспектор Христо Янков


   Обслужван район: община Две могили 
   Приемна: гр.Две могили в сградата на РУП
   вторник: 09.00 - 11.00 ч. 
   четвъртък: 14.00 - 16.00 ч.

Мл. полицейски инспектор Васил Василев

  Обслужван район: с.Кацелово, с.Каран Върбовка, с.Острица, Широково и Пепелина
   Приемна: с.Кацелово, ул."Трети март" №1, пощенски код 7160, тел. 84149/2200
   вторник: 14.30 - 15.30 ч.
   Приемна: с.Каран Върбовка, ул."Света Марина" №43, пощенски код 7163, тел. 84141/8903
   вторник: 13.00 - 14.00 ч.
   Приемна: с.Острица, ул."Георги Димитров" №43, пощенски код 7161, тел. 841464/264
   вторник: 10.30 - 11.30 ч.
   Приемна: с.Широково, ул."Широки брод" №8, пощенски код 7159, няма стационарен телефон
   вторник: 09.00 - 10.00 ч.
   Приемна: гр.Две могили в сградата на РУП
   сряда: 10.00 - 12.00 ч. 

Мл. полицейски инспектор Валери Кънев

  Обслужван район: с.Батишница, с.Бъзовец, с.Чилнов
   Приемна: с.Батишница, ул."Рила" №4, пощенски код 7169, тел. 84144/2280
   вторник: 08.30 - 10.30 ч.
   сряда: 15.00 - 17.00 ч.
   Приемна: с.Бъзовец, ул."Георги Димитров" №100, пощенски код 7168, тел. 84141/8902
   понеделник: 09.00 - 11.00 ч.
   Приемна: с.Чилнов, ул."Никола Вапцаров" №2, пощенски код 7162, тел. 84141/8907
   понеделник: 13.00 - 15.00 ч.
  

Мл. полицейски инспектор Даниел Димитров

   Обслужван район: с.Баниска, с. Могилино, с. Помен 
    Приемна: с.Баниска, ул."Христо Ботев" №9, пощенски код 7167, тел. 84141/8904,08147/2205
   понеделник: 08.30 - 10.30 ч.; сряда: 14.00 - 16.00 ч.
   Приемна: с.Могилино, ул."Възраждане" №65, пощенски код 7165, тел. 84141/8909
   вторник: 09.00 - 11.00 ч.
   Приемна: с.Помен, ул."Г. С. Раковски" №2А, пощенски код 7164, няма стационарен телефон
   вторник: 14.00 - 16.00 ч.
  
ОБЩИНА ИВАНОВО:

Полицейски инспектор Диян Георгиев


Обслужван район: Община Иваново
Приемна: с.Иваново в сградата на Участък "Полиция" - Иваново
   понеделник: 09.00 - 11.00 ч.
  
Мл. полицейски инспектор Станчо Станчев


   Обслужван район: с. Красен, с. Тръстеник
   Приемна: с.Красен в сградата на кметството ул.”Възраждане” №4, пощенски код 7075, тел. 08152/2414;   вторник: 09.00 - 11.00 ч.


   Приемна: с.Тръстеник в сградата на кметството ул.”Шести септември” №72, пощенски код 7092, тел. 08145/2249;   понеделник: 09.00 - 11.00 ч.
 

Мл. полицейски инспектор Георги Станев


Обслужван район: с.Пиргово, с. Мечка
   Приемна: с.Пиргово в сградата на кметството ул.”Пиргос” №38г, пощенски код 7090, тел. 08114/2280
   понеделник: 15.00 - 17.00 ч. 
   четвъртък: 09.00 - 12.00
    Приемна: с.Мечка в сградата на кметството ул.”Цар Борис І” №32а, пощенски код 7091, тел. 08158/280
   сряда: 09.00 - 12.00 ч.
 

Мл. полицейски инспектор Огнян Обретенов

Обслужван район: с.Щръклево, с. Нисово
    Приемна: с.Щръклево, ул.”Христо Ботев” №8, пощенски код 7078, тел. 08111/2249
   понеделник: 09.00 - 11.00 ч.
   Приемна:    с. Нисово, ул."Цар Освободител" №4, пощенски код 7079, тел. 08196/214
понеделник: 13.00 - 15.00ч.   
  

Мл. полицейски инспектор Йордан Данев 


Обслужван район: с.Червен, с.Табачка, с.Кошов, с. Божичен
   Приемна: с.Червен, ул."Баба Тонка" №39, пощенски код 7084, тел. 08156/5326
   четвъртък: 09.00 - 11.00 ч.
   Приемна: с.Табачка, ул."Баба Тонка" №2, пощенски код 7085, тел. 08156/5270
   четвъртък: 13.00 - 15.00 ч.
   Приемна: с.Кошов, ул."Цар Иван Асен II" №2, пощенски код 7087, тел. 08159/2220
   понеделник: 09.00 - 11.00 ч.
   Приемна: с.Божичен в сградата на кметството ул."Балкан" №35, пощенски код 7079, тел.08116/2865
   понеделник: 13.00 - 15.00 ч.

Мл. полицейски инспектор Светломир Иванов

Обслужван район: с.Иваново, с.Сваленик, с.Церовец
   Приемна: с.Иваново в сградата на УП - Иваново, ул."Христо Ботев" №2, пощенски код 7088, тел.08116/2249
   вторник: 09.00 - 11.00 ч.
   Приемна: с.Сваленик, ул."Демокрация" №1, пощенски код 7082, тел. 08166/2226, 08166/2263, 08166/2280
   сряда: 10.00 - 12.00 ч.
   Приемна: с.Церовец, ул."Александър Стамболийски" №2, пощенски код 7083, тел. 08167/280
   сряда: 13.00 - 15.00 ч.