МВР

ОД Русе

 

Ръководство

ДИРЕКТОР НА ОДМВР - РУСЕ

Теодор Атанасов Атанасов

 

 

Роден на 21.08.1967 г. в гр. Сливо поле, обл. Русе.

Женен, с две деца.

Образование - висше,СУ “Св. Климент Охридски” гр. София - специалност "Право" и ВНВУ “В.Левски” – гр. В.Търново.

 

Професионална кариера

28.04.2015г. - назначен на длъжност директор на ОД на МВР Русе;

август 2014г. - зам.-директор на ОД на МВР Русе;

декември 2013 г. - ВНД зам.-директор на ОД на МВР Русе;

2010 - 2013 г. - началник на сектор ПКП към отдел КП;

2005 - 2010 г. - началник на група “Престъпления против личността” на сектор КП;

2001 - 2005 г. – оперативен работник в група “Престъпления против личността” на сектор КП.

 

Допълнителни квалификации

2006 г. – Будапеща, Унгария - Международна правоприлагаща академия - ILEA;

2008 г. – Розуел, САЩ - Международна правоприлагаща академия - ILEA.

 

Прием на граждани: всяка сряда от 14:00 до 16:00 часа. Телефон за контакт 082-882-251 - секретар директор.

 

 

 

ЗАМ.-ДИРЕКТОР НА ОДМВР - РУСЕ

Павлин Илиев Коджахристов

 

Прием на граждани: всеки вторник от 14:00 до 16:00 часа. Телефон за контакт 082-882-251 - секретар директор.