МВР

ОД Монтана

 

Новини

Важно за гражданите, чиито лични документи изтичат през 2020 г.

информация към 20.01.2020 г.

  Уважаеми граждани,
  В ОДМВР Монтана е създадена организация за предсрочна подмяна на документите за самоличност, изтичащи през 2020 година.
Не е задължително да се изчаква изтичане валидността на личната карта или паспорта, за да се подава заявление за нов документ.
Всички лица с постоянен адрес на територията на Област Монтана имат възможност да подадат заявление за издаване на български личен документ във всяко едно от звената в ОДМВР Монтана:
- Сектор „Български документи за самоличност“ гр. Монтана
- Районно управление гр. Лом
- Районно управление гр. Берковица
- Районно управление гр. Вършец

 Мярката е с цел по-равномерно натоварване на звената БДС, както и за удобство на гражданите.

 Гражданите, които притежават валиден електронен подпис, могат да подадат он-лайн заявление за подмяна на лична карта и паспорт на адрес: e_uslugi.mvr.bg.

 При постъпили искания за прием на заявления за издаване на лични документи от кметства, предприятия и институции ще бъде осигурена възможност за организиран прием от мобилни екипи.

 Статистиката сочи, че през 2020 г. трябва да бъдат подменени 16 820 бр. лични карти, 6 633 бр. паспорти и 12 611 бр. СУМПС, издадени от ОДМВР Монтана.

  

 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 12 - 17 януари 2020 г.

ОДМВР Монтана

309

РУ Лом

96

РУ Берковица

60

РУ Вършец

16


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 06 - 10 януари 2020 г.

ОДМВР Монтана

315

РУ Лом

146

РУ Берковица

63

РУ Вършец

29


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 30 декември 2019 г. - 03 януари 2020 г.

ОДМВР Монтана

220

РУ Лом

67

РУ Берковица

52

РУ Вършец

24


 

 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 16-27 декември 2019 г.

ОДМВР Монтана

408

РУ Лом

129

РУ Берковица

67

РУ Вършец

9
 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 09-13 декември 2019 г.

ОДМВР Монтана

153

РУ Лом

65

РУ Берковица

22

РУ Вършец

19 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 02-06 декември 2019 г.

ОДМВР Монтана

147

РУ Лом

51

РУ Берковица

35

РУ Вършец

7

12 дек 2019

Увеличение на интензивността и мащабите на произшествията отчита РДПБЗН Монтана през 2019 г.

през годината противопожарните служби в региона са реагирали на 2 226 произшествия, при които са загинали 5-ма души, а 4-ма са пострадали

  През 2019 г. звената на РДПБЗН Монтана са реагирали на 2 226 произшествия, от които 26 (1,17%) лъжливи. Броят на ликвидираните произшествия е 70,75% / 1 575 пожара/. 228 са пожарите с нанесени преки материални щети, останалите 1 347 са без материални загуби. За сравнение през 2018 г. са възникнали общо 926 пожара – 191 с преки материални щети и 735 без нанесени преки материални щети. През последните 5 години се наблюдава променлива тенденция при броя на регистрираните пожари, като те са най-много през изминалата година. Причината се крие в метеорологичните условия – липсата на валежи през летния период, високите температури и продължителното засушаване. Броят на пожарите в областта постепенно нараства, като съществен дял от тях са пожарите без преки материални загуби – най-често в суха растителност.
 РДПБЗН Монтана отчита най-голям брой на пожарите в жилищното стопанство, дейностите и домакинствата – 118 /51,75% от всички пожари с материални щети/. На второ място са пожарите в транспорта, складирането и пощите – 38 (16,67%), 35 пожара са възникнали в обекти на селското и рибно стопанство (15,35%). 8 пожара през 2019 г. е имало в обекти за търговия и ремонт (3,51%), 5 - в обекти на преработващата промишленост (2,29%), 4 - в обекти за хотелиерство и ресторантьорство (1,75%), 3 - в обекти на водопровод, канализация и сметосъбиране (1,32%), по 2 пожара - в обекти на енергетика, както и в обекти на хуманно здравеопазване и социална работа (0,88%), както и по 1 - в обекти от добивна промишленост, култура, спорт и развлечения, държавно управление, административни и спомагателни дейности и други дейности(по 0,44% от всички пожари).
 Високият процент на пожарите в жилищните сгради и транспортните средства се запазва през годините. Най-чести причини за възникване на пожари с материални загуби през 2019 г. са небрежност при боравене с открит огън - 81 (35,53%) и късо съединение – 47 (20,61%). Умишлените пожари са 25 (10,97%), от техническа неизправност са причинени 21 пожара (9,21%), а в процес на установяване са 15 (6,79%). След самозапалване са възникнали 10 пожара(4,39%), при неправилно ползване на нагревателни уреди – 8 (3,51%), от неправилно ползване на отоплителни уреди и при строителна неизправност са възникнали по 6 пожара (по 2,63%). През 2019 го. по 2 пожара са възникнали след нарушена технология, природни явления или други причини (0,88%). През изминалата година са регистрирани 14 горски пожари (0,44%). Значително е увеличението в сравнение с предходните години на пожарите, причинени поради небрежност при боравене с открит огън – цели 81. Запазва се и големият брой пожари, възникнали вследствие от късо съединение.
 За 2019 г. са извършени 81 спасителни дейности (3,64% от всички произшествия) и 435 дейности по оказване на техническа помощ. През годината вследствие на пожари са загинали 5-ма души, като статистиката сочи, че няма съществена разлика в броя на загиналите през последните пет години. Най-често загиналите са възрастни и/или трудно подвижни хора, като тази тенденция се запазва поради демографската криза в областта и застаряването на населението. Голяма част от тези възрастни хора са също така и самотно живущи, което е предпоставка за тяхната безпомощност при пожар. Пострадалите граждани при пожари през 2019 г. са 4-ма. Причините са аналогични, с разликата че пострадалите са били изложени на вредните въздействия на пожара за по-кратък период от време.
  Съгласно статистиката си РДПБЗН Монтана отбелязва увеличава на интензивността и мащабите на произшествията. Интензивността през изминалите пет години е - 6,12 за 2019 г; 4,83 за 2018 г.; 5,52 за 2017 г.; 4,95 за 2016 г. и 4,56 за 2015 г. През 2019 г. няма пострадали служители при трудови злополуки вследствие на изпълнение на служебните им задължения, което е положителна тенденция в сравнение с 2018 г., когато е регистриран един случай.

13 яну 2020

Полицаи от Участък Медковец заловиха трима криминално проявени, извършили поредица от домови кражби около Нова година

  На 04.01.2020 г. в Участък Медковец са получени три сигнала за кражби в селото  - от 31-годишен жител на гр. Божурище и двама монтански жители на 74 г. и 63 г. Те съобщили, че в края на 2019 г неизвестни взломили имотите им в с. Медковец и извършили кражби на различни вещи. В единия имот била взломена метална решетка на входна врата на кухненско помещение и отнети печка на твърдо гориво, 3 дървени маси, 2 дървени стола, телевизор, матрак за спалня, 2 черги и килим. Във втория имот извършителите преминали през неукрепен отвор в таванско помещение и проникнали в масивна жилищна сграда, откъдето отнели велосипед, 7 кг захар "Сладея", 7 кг бяло брашно, 5 литра олио, а от мазе в същата къща откраднали 10 буркана с компот и 10 кг картофи, както и детски велосипед.  В същия период от време били взломени 3 катинара на входни врати на къща, кухненска постройка и стопанска постройка, откъдето били откраднати акордеон, медна пръскачка, ел. проводник с дължина 50 метра.
 В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия служители на Участък Медковец установили извършителите – трима местни жители 39- годишен рецидивист и двама криминално проявени на 28 г. и 18 г. Кражбите са извършени в различно съучастие. Част от откраднатите вещи са намерени и върнати на собствениците. 18-годшният и 39-годишният са задържани за 24ч. в РУ Лом. По случая са проведени процесуално-следствени действия. Работа продължава Участък Медковец.

10 яну 2020

Значителен спад на престъпленията против собствеността, кражбите, измамите и посегателствата на МПС отчита ОДМВР Монтана през декември на 2019 г.

тревожна остава тенденцията към увеличение на пътно-транспортния травматизъм в областта

  През месец декември 2019 г на територията на ОДМВР Монтана са регистрирани 111 криминални престъпления, спрямо 159 за месец декември 2018 г., наблюдава се спад от около 30 % и запазване посоката на тренда на спад при 21 % от предходния месец. Съгласно данните на полицейската статистика, разкриваемостта на общо криминалните престъпления през месец декември 2019 г. е 24,32 %, спрямо 20,75 % за декември 2018г. съгласно така отчетените данни, или ръст от около 3,6 % на разкритите престъпления на месечна база.
  Регистрираните престъпления против собствеността бележат значителен спад в сравнение с месец декември 2018 год. от около 55 %. Регистрираните за месец декември 2019 г. са 32 бр. престъпления, при 72 бр. през 2018 г.
 Регистрираните престъпления против личността през месец декември 2019 г. бележат ръст от 1,2 пъти престъпленията нивото, в сравнение с месец декември 2018 год. Регистрираните за месец декември 2019 г. са 11 престъпления, при 5 през 2018 г.
Грабежи – 1 регистриран грабеж за месец декември 2019 г., при също 1 за месец декември 2018 г.
Кражби – значително намаление с около 49 %. Регистрирани за декември 2019 г. са 25 бр., срещу 49 бр. за декември 2018 г., при спад от 74 % за предходния месец.
Измами – няма регистрирани измами за месец декември 2019г., при 10 бр. регистрирана за месец декември 2018 г.
Умишлени убийства – през периода декември 2019 г. не е регистрирано умишлено убийство, при също липса на такова за същия период на 2018г.
Посегателства спрямо МПС – няма регистрирани за декември 2019г. престъпления от този род, при 4 бр. такива за месец декември на 2018г.
Палежи – запазване на броя на регистрираните за периода на месец декември на 2019г. са регистрирани 4 бр. палежи и при регистрирани също 4 бр., такива за месец декември на 2018г.
Наркотици – спад на нивото от 20 % на регистрирани за месец декември 2019 г., които са 8 бр., срещу 10 бр. за същия период на 2018 г.
През месеца са проверени 14 пункта за черни и цветни метали, 32 автоморги и автокъщи, 34 наркосборища 15 заложни къщи. Образувани са 17 бързи производства, задържани са 36 лица.
През месеца мобилните полицейски екипи на ОДМВР Монтана са посетили 21 населени места и са провели срещи с кметовете и кметските наместници. Началниците на Районни управления са провели 77 срещи с органите за местно самоуправление и населението на малките и отдалечени населени места.

Коефициентът на престъпност за декември на 2019 г. е най-голям на територията на Участък Медковец, Участък Бойчиновци и РУ Вършец.
През месеца най-голям брой криминални престъпления са регистрирани на територията на Районно управление Монтана – 43, следва РУ Лом – 23, Участък Вълчедръм – 14, Участък Бойчиновци – 13 и Участък Медковец – 10.

Съласно данните на полицейската статистика, регистрираните общо криминални престъпления за периода януари-декември 2019 г. са 1 652, спрямо 1 676 за същия период на 2018 г., съгласно така отчетените данни, се регстрира намаление с 1,4 % на регистрираните престъпления на годишна база, при 0,5 % към ноември 2019г. Разкриваемостта на общо криминалните престъпления към месец декември 2019 г. е 48,18 %, спрямо 39,02 % за същия период на 2018 г., което регистри ръст с 9 % на разкритите престъпления на годишна база с натрупване, при също ръст 9 % за ноември 2019.

Пътно-транспортна обстановка в област Монтана през 2019 г.
    През 2019 г. в област Монтана са регистрирани 175 тежки пътно-транспортни произшествия, при които са загинали 18 души, а 226 са ранени. Статистиката показва увеличение на тежките катастрофи в сравнение с предходната 2018 г. - тежките катастрофи са с 41 повече, жертвите с 9 повече, ранените - с 47. /тежките ПТП през 2018 г. са били 134, жертвите – 9, ранените – 179/.
Основният механизъм на тежките ПТП-та в областта са сблъсъците между МПС-тата и преобръщанията им извън платното за движение.
    Черната статистика на тежките ПТП водят челните сблъсъци между МПС-тата – през годината 5 души са изгубили живота си. При преобръщанията на автомобилите извън пътното платно са загинали 4-ма, а при сблъсък в дърво – 3-ма.
  Най-масовите катастрофи в област Монтана са от вида преобръщане извън пътното платно – 24 тежки ПТП, следват челните сблъсъци – 18 и блъскане в дърво – 16. Най-голям е броят на ранените при челните сблъсъци – 40 ранени, 29 души са ранени при преобръщанията на автомобилите извън платното за движение, а при блъскне в дърво – 17 души.
  За поредна година Пътна полиция отчита, че основната причина за тежките ПТП-та в област Монтана е движението с несъобразена скорост. Поради висока скорост през 2019 г. в региона са настъпили 88 тежки пътни инциденти, при които са загинали 11 души, а 120 са ранени.
  Най-голяма е концентрацията на тежки ПТП на второкласен път 81 – Лом-Берковица и на първокласния Е 79 –Видин – Враца.
  През 2019 г. органите за контрол на пътното движение са установили 26 390 нарушения на ЗДвП, за които са съставени  7 410 акта, 4 478 фиша и 12 662 ел. фиша. Цифирите показват, че половината дейност на състава, осъществяващ контрол на пътното движение, е извършена с помощта на автоматизирани технически средства за контрол на скоростта. През годината са заловени 218 водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол, 36 водачи – след употреба на наркотични вещества и 343-ма неправоспособни водачи. Установени са 329 водачи, извършили престъпления по чл. 343 от НК. Образуваните бързи производства по престъпленията по транспорта са 96.

Данните представиха на брифинг зам. директорът на ОДМВР комисар Димитър Мишонов, н-к сектор "Пътна полиция" гл. инспектор Елвис Иванов и н-к група "Оперативен анализ и полицейска статистика" ст. инспектор Драгомир Лалов.

08 яну 2020

Срещи на началниците на РУ на МВР с жителите на малките и отдалечени населени места

график за месец януари 2020 г.

Прием на граждани от НАЧАЛНИКА НА РУ ВЪРШЕЦ:    

15.01.2020 г. от 10,30 ч. до 11,30 ч. - с. Долно Озирово
22.01.2020 г. от 10,30 ч. до 11,30 ч. - с. Горно Озирово

Провеждане на срещи с гражданите по населени места на територията на РУ МОНТАНА от НАЧАЛНИКА НА РУ МОНТАНА
09.01.2020 г. гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци
15.01.2020 г. с. Лехчево, общ. Бойчиновци
22.01.2020 г. с. Габровница,общ.Монтана
30.01.2020 г. с. Долно Белотинци, общ. Монтана

Провеждане на срещи с гражданите по населени места на територията на РУ ЛОМ от НАЧАЛНИКА НА РУ ЛОМ

Община Брусарци
02.01.2020 г. 14,30 ч. с. Василовци

Община Лом
23.01.2020 г. 14,30 ч. с. Добри дол

Срещите се провеждат в приемните на полицейските инспектори и младшите полицейски инспектори на територията на населените места.

Провеждане на срещи с гражданите по населени места на територията на РУ БЕРКОВИЦА от НАЧАЛНИКА на РУ БЕРКОВИЦА

16.01.2020 г. с. Бързия

02 яну 2020

График на срещите на мобилните полицейски екипи през месец януари

срещите с гражданите и представителите на местната власт се извършват ежемесечно в малките и отдалечени населени места

07.01.2020 г. – община Бойчиновци
09.30 ч. –10.30 ч. – с. Владимирово
11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Мърчево
12.30 ч. – 13.30 ч. – с. Ерден

09.01.2019 г. – община Г .Дамяново
09.30 ч. -10.30 ч. – с. Меляне
11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Георги Дамяново
12.30 ч. – 13.30 ч. – с. Гаврил Геново

14.01.2020 г. – община Г. Дамяново
09.30 ч. -10.30 ч. – с. Дълги Дел
11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Дива Слатина
12.30 ч. – 13.30 ч. – с. Говежда

16.01.2020 г. – община Лом и община Брусарци
09.30 ч. -10.30 ч. – с. Трайково
11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Сталийска махала
12.30 ч. – 13.30 ч. – с. Василовци

21.01.2020 г. – община Брусарци
09.30 ч. -10.30 ч. – с. Дондуково
11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Крива бара
12.30 ч. – 13.30 ч. – с. Княжева махала

23.01.2020 г. – община Вълчеддръм
09.30 ч. -10.30 ч. – с. Долни Цибър
11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Горни Цибър
12.30 ч. – 13.30 ч. – с. Игнатово

28.01.2020 г. – община Вършец и община Монтана
09.30 ч. -10.30 ч. – с. Стояново
11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Сумер
12.30 ч. – 13.30 ч. – с. Трифоново

30.01.2020 г. – община Берковица и община Вършец
09.30 ч. -10.30 ч. – с. Слатина
11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Драганица
12.30 ч. – 13.30 ч. – с. Черкаски

02 яну 2020

Пиротехническите изделия по време на Новогодишните празници

  В навечерието на Нова година се увеличава желанието за употреба пиротехнически изделия като пиратки, бомбички, фойерверки и др.
Гражданите трябва да знаят, че употребата им не е съвсем безопасна. Когато се употребяват в нарушение на инструкциите, приложени към тях, могат да предизвикат различни наранявания. Пиротехнически изделия не са невинна играчка и съгласно Закона за оръжията, боеприпасите взривните вещества и пиротехническите изделия са поставени под разрешителен режим, контролиран от органите на МВР.
КОЙ И КАК ИМА ПРАВО ДА ТЪРГУВА С УВЕСЕЛИТЕЛНИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ:
Търговията с пиротехнически изделия се извършва от търговци по смисъла на търговския закон въз основа на издадени разрешения от Главна Дирекция „Национална Полиция” гр. София. Търговците трябва да разполагат със специално проектирани, изградени и узаконени за този вид изделия складове и магазини. Абсолютно е забранено по смисъла на Закона, търговията с тези изделия да се извършва на открито - по базари, сергии и павилиони. Те се излагат за продажба на закрити лавици или под стъклен похлупак, в количества, необходими само за непосредствена продажба. Изделията следва да се съхраняват и продават само в оригиналната заводска опаковка и да бъдат придружени с инструкция за употреба на български език. Не се допуска продажбата на пиротехнически изделия - видимо повредени, с разкъсана най – малка стандартна производствена опаковка, фитили и др.
Забранява се продажбата на фойерверки:
от категория F1 на лица под 12 години - фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и които могат да се употребяват в жилищни сгради /бенгалски огън, римски свещи/.
от категория F2 - на лица под 16 години - фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства / това са т. нар. “пиратки”/
от категория F3 - на лица под 18 години - фойерверки, при използването, на които съществува средно голяма степен на опасност и са предназначени за употреба в обширни открити пространства / пиробатерии, ракети и др./
категория F4 - фойерверки, при използването, на които съществува висока степен на опасност, предназначени за употреба само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи/ известни като фойерверки за професионална употреба/.
Търговците, извършващи търговия на пиротехнически изделия в нарушение на изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите взривните вещества и пиротехническите изделия, се санкционират въз основа на чл. 175, ал. 1 от същия закон, като им се налага глоба в размер 1000 лв, и/или имуществена санкция 5000 лв.
КАК ТРЯБВА ДА СЕ УПОТРЕБЯВАТ ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ С УВЕСЕЛИТЕЛНА ЦЕЛ?
Пиротехническите изделия се използват след запознаване с инструкциите на производителя за безопасна употреба, които са задължителни за спазване.
Съгласно чл. 60 ал.1, т. 6 Закона за оръжията, боеприпасите взривните вещества и пиротехническите изделия е забранена употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, в закрити помещения.
На нарушителите ще бъдат налагани глоби от 500 до 2500 лв. съгласно чл. 185, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите взривните вещества и пиротехническите изделия.

Ако все пак решите да използвате в Новогодишната нощ пиротехнически изделия, Ви съветваме:
• закупете ги Вие, съхранявайте ги грижливо до празничната вечер и внимавайте да не попадат в ръцете на Вашите непълнолетни деца.
• Споделете това удоволствие с децата си, но не им разрешавайте сами да ги употребяват.

30 дек 2019

Препоръки на ПБЗН за намаляване на риска от възникване на пожари през предстоящите празници

СВЕЩИТЕ
Използвайте негорими и стабилни свещници, които трудно се преобръщат.
Не се разхождайте около запалени свещи — дрехите ви може лесно да се запалят Използвайте свещи само на места, кьдето децата и домашните любимци не могат да ги достигнат.
Поставяйте свещите на безопасно разстояние от запалими предмети, като например пердета и завеси.
Никога не поставяйте запалени свещи под полици или рафтове.
Винаги изгасявайте свещите, когато излизате от стаята или лягате да спите.
В КУХНЯТА
Не оставяйте децата сами в кухнята. Дръжте кибритите и тенджерите далеч от обсега им.
Ако се наложи да излезете от кухнята — свалете тиганите от котлона или намалете мощността му.
Внимавайте, ако носите широки дрехи. Те лесно може да се запалят.
Дръжте всички парцали и кърпи далече от котлоните и скарата.
Специалните уреди за подаване на искра са по-безопасни за запалване на газов котлон от запалите и кибритите, тьй като нямат открит пламък
Проверете дали сте изключили котлона, след като приключите с готвенето.
Дръжте електрическите уреди и кабели далеч от вода.
Проверявайте дали тостерът е чист и на безопасно разстояние от завеси и хартиени кърпи.
Поддържайте фурната, котлона и скарата чисти и в добро състояние.
Натрупването на мазнина може да предизвика пожар. Ако олиото започне да пуши, значи е прекалено нагрято. Изключете уреда и го оставете да се охлади. Използвайте електрически фритюрник с контролен термостат този тип фритюрници не може да прегреят.
Ако тиганът пламне, не поемайте излишен риск. Ако е безопасно, изключете котлона. В никакъв случай не хвърляйте вода върху него. Използвайте одеяло или парцал.
Не гасете огьня сами — излезте навън и позвънете на тел. 112.
ПРИ ПОЖАР
Използвайте пожарогасител за погасяването на малки пожари. Може да използвате и вода, ако пожарьт не е от електрически или химически характер.
Ако пожарьт е прекалено голям за изгасяване, напуснете сградата веднага.
Когато излезете навън и сте в безопасност, използвайте телефон и подайте СИГНАЛ. Изчакайте на безопасно място пристигането на екипите на пожарната и ги информирайте относно вида, големината и местоположението на пожара.
Ако дрехите ви се запалят, не тичайте. Това ще доведе до по-бързо разпространение на огьня. Вместо това спрете, легнете па земята, покрийте си лицето с длани и се тьркаляйте, докато огънят изгасне.
Ако е задимено, покрийте устата и носа си с кърпа или дреха и се движите ниско до земята, докато излезете от сградата. Повечето смъртни случаи по време на пожари се дължат именно на въздействието на дима.
Ако вратата или дръжката й са горещи, ако излиза пушек под и около нея, не я отваряйте. Това означава, че пожарьт е наблизо.
Ако сте заключени или блокирани в стая, използвайте ленти, мокри кърпи или дрехи, за да запушите всякакви пукнатини и цепнатини около вратата. Обадете се на тел. 112 и обяснете точното си местоположение.
ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ
Поддържайте електрическите проводници и щепсели в добро състояние.
Не претоварвайте електрическата инсталация - включвайте консуматорите с голяма мощност (акумулиращи и готварски печки, бойлери и др.) в самостоятелни, усилени електрически кръгове.
Избягвайте употребата на електрически разклонители и удължители.
Винаги използвайте стандартни електрически предпазители.
Изключвайте електрическите уреди, когато не ги използвате.
Не прокарвайте кабели и проводници под пътеки, килими и други подобни.
Подменете всички наранени или протрити проводници.
Проверявайте, почиствайте и поддържайте редовно всички електрически уреди. Следвайте инструкциите на производителя при поддръжката им.
Ако уредът отделя странна миризма, издава необичаен звук или кабелите се нагряват, извикайте електротехник.
Слагайте преносимите отоплителни уреди, електрическите печки, ютии и други подобни уреди на безопасно разстояние от мебели, пердета, килими и други.
Уверете се, че всички електрически уреди са производство на лицензирани производители и отговарят на съответните изисквания.
При спешни ситуации:
Ако уредът отделя странна миризма или работи по особен начин, изключете го от електрическата мрежа, но само ако това е безопасно. - Ако във вашия дом възникне сериозна електрическа неизправност, третирайте я като пожар. Изключете електрическото захранване от главния прекъсвач и се обадете на тел. 112. Съобщете на останалите обитатели. Активирайте пожарната аларма, ако има, и незабавно напуснете.
ЦИГАРИТЕ
Най-често пожарите в бита започват от възпламеняването на тапицирана мебел, матраци или легла. Когато деца живеят с пушачи, има по-голяма вероятност да предизвикат пожар, поради наличието и лесния достьп до кибрити и запалки.
Ако сте пушач, вземете следните предпазни мерки:
• Ако ще пушите, излезте навън. Изгасете цигарата си, преди да влезете обратно вътре.
Никога не пушете около запалителни течности или лекарства.
• Никога не пушете в леглото. Ако ще си лягате, не запивайте цигара — лесно може да се унесете и да предизвикате пожар.
Не оставяйте незагасени угарките — може да паднат на килима или вестника и да предизвикат пожар. Когато ги гасите, уверете се, че това наистина е така.
Когато сте уморен, под влияние на алкохол или сте взели лекарства, предприемете допълнителни мерки — може да заспите и да забравите, че цигарата гори.
Всяка година загиват деца при пожари, предизвикани от цигари, кибрити и запали. Дръжте ги на недостъпни за тях места.
  Купувайте запалки, снабдени със защита от деца.
• Използвайте тежки и стабилни пепелници, които не се преобрыцат лесно и са изработени от негорим материал.
• Тръскайте пепелта от цигарите в пепелниците, а не в кошчето за боклук. Не препълвайте пепелниците с пепел и угарки.

30 дек 2019