МВР

ОД Монтана

 

Новини

Важно за гражданите, чиито лични документи изтичат през 2020 г.

информация към 06.04.2020 г.

 
     Уважаеми граждани,

  В ОДМВР Монтана е създадена организация за предсрочна подмяна на документите за самоличност, изтичащи през 2020 година.
  Не е задължително да се изчаква изтичане валидността на личната карта, паспорта и свидетелството за управление на моторно превозно средство (СУМПС), за да се подава заявление за нов документ.
  Всички лица с постоянен адрес на територията на Област Монтана имат възможност да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт във всяко едно от звената в ОДМВР Монтана:
- Сектор „Български документи за самоличност“ гр. Монтана, бул. „Александър Стамболийски“ № 2
- Районно управление гр. Лом, ул. „Филип Тотю“ № 9
- Районно управление гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13
- Районно управление гр. Вършец, ул. „Ботуня“ № 2

 Приемът на заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС се извършва в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Монтана, ул. „Искър“ № 11.
Звената „Български документи за самоличност“ в Районните управления на ОДМВР в гр. Лом, гр. Берковица и гр. Вършец приемат заявление за издаване на СУМПС на български граждани само с обикновена услуга, в случаите на:
 - подмяна на СУМПС, поради изтичане срока на валидност;
 - при вече изтекъл срок на валидност;
 - при промяна на данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация и при издаване на дубликат.

  Мярката е с цел по-равномерно натоварване на звената „Български документи за самоличност“ и сектор „Пътна полиция“, както и за удобство на гражданите.

 Гражданите, които притежават валиден електронен подпис могат да подадат он-лайн заявление за подмяна на лична карта и паспорт на адрес: e_uslugi.mvr.bg.

 Заявление за подмяна на повредено, унищожено, изгубено или откраднато свидетелство за управление на МПС с ново свидетелство със същата валидност може да се подаде и по електронен път чрез: e_uslugi.mvr.bg.

Данни за изтичащи документи, издадени от ОДМВР Монтана:
- Изтичащи лични карти през 2020 г. – 13 986 бр., 2021 г. – 20 928 бр.
- Изтичащи паспорти през 2020 г. – 4 034 бр., 2021 г. – 4 246 бр.
- Изтичащи СУМПС през 2020 г. – 9 728 бр., 2021 г. – 9 950 бр.


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 30 март - 03 април 2020 г.

ОДМВР Монтана

93

РУ Лом

44

РУ Берковица

30

РУ Вършец

5


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 16 - 27 март 2020 г.

ОДМВР Монтана

162

РУ Лом

83

РУ Берковица

71

РУ Вършец

37 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 02 - 06 март 2020 г.

ОДМВР Монтана

553

РУ Лом

120

РУ Берковица

46

РУ Вършец

12 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 24 - 28 февруари 2020 г.

ОДМВР Монтана

380

РУ Лом

113

РУ Берковица

59

РУ Вършец

15 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 17 - 21 февруари 2020 г.

ОДМВР Монтана

429

РУ Лом

136

РУ Берковица

63

РУ Вършец

15


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 10 - 14 февруари 2020 г.

ОДМВР Монтана

265

РУ Лом

80

РУ Берковица

46

РУ Вършец

12 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 03 - 07 февруари 2020 г.

ОДМВР Монтана

238

РУ Лом

123

РУ Берковица

46

РУ Вършец

24


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 27 - 31 януари 2020 г.

ОДМВР Монтана

245

РУ Лом

103

РУ Берковица

49

РУ Вършец

23


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 20 - 24 януари 2020 г.

ОДМВР Монтана

262

РУ Лом

131

РУ Берковица

61

РУ Вършец

24


  

 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 12 - 17 януари 2020 г.

ОДМВР Монтана

309

РУ Лом

96

РУ Берковица

60

РУ Вършец

16


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 06 - 10 януари 2020 г.

ОДМВР Монтана

315

РУ Лом

146

РУ Берковица

63

РУ Вършец

29


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 30 декември 2019 г. - 03 януари 2020 г.

ОДМВР Монтана

220

РУ Лом

67

РУ Берковица

52

РУ Вършец

24


 

 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 16-27 декември 2019 г.

ОДМВР Монтана

408

РУ Лом

129

РУ Берковица

67

РУ Вършец

9
 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 09-13 декември 2019 г.

ОДМВР Монтана

153

РУ Лом

65

РУ Берковица

22

РУ Вършец

19 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 02-06 декември 2019 г.

ОДМВР Монтана

147

РУ Лом

51

РУ Берковица

35

РУ Вършец

7

12 дек 2019

ОД МВР Монтана отчита през март значително намаление на престъпленията против собствеността, криминалните престъпления и тежките пътнотранспортни произшествия

  През март 2020 г. в поделенията на ОДМВР-Монтана са регистрирани 214 заявителски материала, при 265 преписки за същия период на 2019 г. Регистрираните криминални престъпления са 116, спрямо 193 за същия месец на предходната година – отчетеното намаление с 39 %. Съгласно данните на полицейската статистика, разкриваемостта на общо криминалните престъпления през месеца е 20,5 %, - намаление от около 3 % на разкритите престъпления на месечна база, при ръст от 9 % за предходния месец.

Престъпленията против собствеността бележат намаление с около 63 %, в сравнение с месец март 2019 г. / 31 престъпления, при 85 за март 2019 г./.

Престъпления против личността бележат също намаление с около 23 %, в сравнение с месец март 2019 г. / 10 престъпления, при 13 през март 2019 г./.

Грабежи – един регистриран грабеж за месец март 2020 г., при липса на регистрирани за месец март 2019 г. Грабежът е на територията на РУ Монтана и е разкрит.

Кражби – намаление с 63 %. Регистрирани за март 2020 г. са 24 кражби, срещу 65 кражби за март 2019 г.

Измами – няма регистрирани измами за месец март 2020 г., при 12 за месец март 2019 г.

Умишлени убийства – през периода март 2020 г. е регистрирано едно умишлено убийство, при липса на такова за същия период на 2019г. Случаят е на територията на РУ Монтана и е разкрит.

Посегателства спрямо МПС – не са регистрирани за март 2020 г. престъпления, през март 2019 г.

Палеж – 4 палежа за март 2020 г., срещу 5 месец март 2019г., като палежите са по непредпазливост.

Наркотици – регистрирани за месец март 2020 г. са 10, срещу 13 за същия период на 2019 г.

Регистрираните престъпления на територията на обл. Монтана са: общ. Монтана – 39 бр., общ. Бойчиновци - 13 бр., общ. Чипровци – 3 бр., общ. Г. Дамяново - 1 бр., общ. Лом – 22 бр., общ. Вълчедръм - 11 бр., общ. Брусарци – 3 бр., общ. Якимово - 2 бр., общ. Медковец – 1 бр., общ. Берковица –18 бр. и общ. Вършец – 10 бр. за месец март 2020 г.

През месеца са проведени 39 специализирани полицейски операции за противодействие на конвенционалната престъпност, при които са посетени 177 сигнала, извършени са проверки на 33 лица от оперативен интерес, издадени са 80 предупредителни протокола по чл. 64 и чл. 65 от ЗМВР. Извършени са проверки на 679 МПС, 1 125 лица и 64 обекта. Съставени са 213 акта и 228 глоби с фиш по ЗДВП.

Пътно-транспортна обстановка в област Монтана през месец март 2020 г.
  През март 2020 г. в област Монтана са регистрирани 29 пътно-транспортни произшествия, от които 8 са тежки. При катастрофите няма загинали граждани, 8 са ранени. В сравнение същия месец на предходната година, ПТП-тата са били с 24 повече, а ранените с 6 повече.
  През месеца са установени 2 204 нарушения на водачите, за които са съставени 396 акта, 180 фиша и 1 560 електронни фиша.
  Установените нарушения за скорост са 1 559. 14 водачи са глобени за шофиране с над 50 км/ч спрямо скоростното ограничение, а 1 377 са го превишли с 30 км/ч. 61 санкции са наложени за нередовни пътни документи, 49 – за неправилно спиране и паркиране, 45 – за неспазване на предимство, знаци и сигнали. Заловени са 22 водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол. За неизползване на обезопасителни колани и каски са наложени 129 глоби, за неправоспособност – 14, за шофиране без задължителна застраховка – 9. Задържани са 2-ма водачи, шофирали след употреба на наркотични вещества.
 През месеца са издадени 100 заповеди за прилагане на принудителни административни мерки по ЗДвП. 58 са временно отнетите свидетелства за управление на МПС, от които 32 – за неплатени глоби. От движение са спрени 19 пътни превозни средства. Прекратена е регистрацията на 23 пътни превозни средства.
 През месеца са проведени 23 специализирани полицейски операции по безопасност на движение по пътищата и 3 – по метода на „широкообхватния контрол”.

08 апр 2020

Препоръки към гражданите за предпазване от правонарушения

  Поставени в условията на извънредно положение, хората са склонни да действат прибързано, под влияние на силни емоции. Същевременно, тази ситуация е „добра среда” за развиване на престъпни намерения. 
МВР извежда основни насоки към гражданите, с цел да се предпазят от нежелани престъпни посегателства. 
  ОСНОВНО ПРАВИЛО – винаги проверявайте достоверността на информацията, която може да се окаже заблуждаваща и използвана с цел извършване на престъпление. Сигнализирайте на телефон 112. Не давайте пари на непознати по никакъв повод!
 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ
ИЗМАМИ
Измамниците успешно използват желанието на хората да помагат на полицията, други ще се възползват от страха и несигурността около разпространението на коронавируса. Не им позволявайте да злоупотребяват с вашите емоции, бъдете бдителни! 
Бъдете много подозрителни към всяко телефонно обаждане или съобщение, с което организация или институция ви подтикват да предприемете незабавни действия за даване на пари по повод разпространението на коронавируса!
Имайте предвид, че измамливите обаждания могат да се случат по всяко време на денонощието, докато сте на работа или вкъщи!
Матрицата при телефонните измами е една - по телефона искат пари, схемите са различни. 
Използвайки ситуацията в момента, е възможно сценариите за телефонни измами да бъдат свързани с коронавируса.
 
ПРИМЕРИ:
Полицията търси съдействие от вас при провеждане на операция за задържане на телефонни измамници;
Обаждане от непознат, който се представя за лекар, твърди, че Ваш близък или роднина е заразен с коронавирус и е необходимо да заплатите определена сума за неговото лечение;
Плащане на пари за освобождаване на колетна пратка, съдържаща лекарства, ваксини, отвари и др. за лечение на коронавирус инфекция или медицински предпазни средства като маски, ръкавици и др.;
Даване на „капаро“ за закупуване на лекарства, ваксини срещу коронавирус, медицински предпазни средства и др. на по-изгодни цени. 
Не се доверявайте на обаждания от непознати или такива, представящи се за полицаи, лекари, ваши близки или роднини, особено, ако ви искат пари за лечение на коронавирус, закупуване на ваксина, лекарство и др.! Опитайте се да запазите самообладание! Подчертаваме - към момента няма ваксини, таблетки, отвари, лосиони или други продукти с рецепта или без рецепта, за „излекуване“ от covid-19 – онлайн или в магазин. 
Ако имате съмнения, че ваш близък или роднина е заразен с коронавирус потърсете информация от здравните власти или се свържете с тел. 112!
- игнорирайте онлайн оферти за ваксини, лекарства и др.! 
- в случай на  посещение на домашния Ви адрес от непознати, независимо дали са облечени в защитни медицински облекла, изисквайте задължителна легитимация за удостоверяване на принадлежността им към органите на МВР или здравните власти. 
При съмнение за опит за неправомерни действия,  позвънете на тел.112! 
 
КРАЖБИ И ГРАБЕЖИ
- Използвайте предимно електронни начини на плащане(банкови карти);
- Не носете в себе си големи парични суми;
- Не съхранявайте големи парични средства в домовете си; 
 
КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ФИРМИТЕ
- Не съхранявайте в офиси и търговски обекти големи парични суми - по възможност ги  депозирайте в банкови институции;
Вземете мерки за охраната на стоките, които остават в наличност в търговските обекти;
- Юридически лица, които ще продължат да работят (в частност хранителни магазини и аптеки), и към момента генерират значителен оборот – да създадат организация за ежедневно инкасиране на паричните средства, а при необходимост и по няколко пъти на ден, с оглед недопускане на събиране и пренасяне на големи парични суми;
- В работещи търговски обекти, при необходимост да бъдат наети допълнително лица за осъществяване на охрана, с цел контрол и създаване на организация при пазаруване на гражданите.
 
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
- Обръщайте  внимание на обявените цени на хранителните продукти и стоки от първа необходимост по стелажите на търговските обекти и стойността им при заплащането на каса;
- Не се предоверявайте на обяви в интернет сайтове, предлагащи хранителни продукти и стоки от първа необходимост от неизвестни източници, както и не пазарувайте от импровизирани пазари.
- Бъдете бдителни при теглене и разплащане с електронни платежни инструменти, с оглед неправомерно придобиване на данни от тях.
 
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
- Закупувайте лекарствени продукти и медикаменти единствено от лицензираните аптеки и дрогерии, които имат съответното разрешение; 
- Дрогериите и сайтовете за продажба на лекарствени продукти по интернет могат да предлагат само лекарства, които не се отпускат по лекарско предписание. уверете се, че тези сайтове имат разрешение за търговия на дребно по интернет, както и регистриран стационарен обект.
- Имайте предвид, че не всички предпазни маски, облекла и антибактериални гелове са медицински изделия. такива са само тези, закупени от лицензираните аптеки и дрогерии;
-  В случаи на установени завишени цени на предлагани лекарствени продукти и медикаменти, сезирайте компетентните органи – Изпълнителната агенция по лекарствата – /ИАЛ/, Комисията за защита на потребителите – /КЗП/, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти – /НСЦРЛП/, или  подайте сигнал на тел.112.

30 мар 2020

Промени за избягване струпването на големи групи граждани в звената за административно обслужване на МВР

  С Държавен вестник бр.28, обн. 24.03.2020 г., е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно закона е предвидено, че срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г. се удължава с 6 месеца.
  В посочения срок на удължаване тези лични карти ще са валидни идентификационен документ за самоличност, а СУМПС – валидни индивидуални удостоверителни документи за правоспособност за управление на моторно превозно средство, само на територията на Република България.
  Тъй като предоставянето на административни услуги по издаване на български лични документи няма да преустановява своя режим на работа, по желание на тези граждани ще могат да им се издават нови документи и преди изтичане на удължения 6-месечен срок.
 Всички срокове, свързани с издаването на български лични документи, разписани в Закона за българските лични документи и Правилника за издаване на български лични документи, попадат под разпоредбата на чл.4,т.1 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и следва да се считат за удължени с един месец от отмяната на извънредното положение.
 Удължава се срокът на валидност на документите на дългосрочно и постоянно пребиваващи чужденци в България, както и на гражданите на ЕС и техните семейства.
 В Закона за чужденците в Република България се дава възможност на чужденец с продължително пребиваване в Република България, на който срокът за пребиване изтича в срока на обявено извънредно положение, да може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение. Срокът на обявеното извънредно положение не се счита за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване.
 Продължително пребиваващ чужденец, на който разрешеното продължително пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение може да влезе на територията на страната без наличие на виза в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение.
 Сроковете на разрешенията по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, които изтичат по време на действието на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се удължават с два месеца от отмяната му.
 Промените ще допринесат за избягване струпването на големи групи от граждани в звената за административно обслужване за прием на заявления.

25 мар 2020

Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове

  След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточняваме:
  Променя се формата на декларацията за пътуващите. Новата бланка е публикувана на сайта на МВР
www.mvr.bg.
  Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3. Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си.
Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.
  Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

  Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 20 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

През контролно-пропускателните пунктове ще бъдат пропускани земеделски производители и животновъди

 Земеделски стопани и животновъди ще бъдат допускани до ниви, овощни градини, лозя, оранжерии и други земеделски земи, както и до животновъдни обекти, пчелини и водни обекти за отглеждане на аквакултури за извършване на необходимите мероприятия по сеитба, пръскане, почвообработка, грижи за животните, рибата и други.
 За тази цел всички земеделски стопани и животновъди ще се пропускат през КПП след представяне на попълнената декларация, както и на един от следните документи:
1. Удостоверение за регистрация по Наредба 3, като земеделски стопанин (зелено картонче). Ако не е заверено за 2020 година важи заверката и за 2019 г. или
2. Служебна бележка, издадена от земеделски производител, удостоверяваща че преминаващото лице е негов служител или
3. Удостоверение за регистрация на животновъден обект (ферма, рибовъден обект или пчелин).
  Ще се допуска преминаването на превозни средства, които превозват семена, посадъчен материал, торове, препарати, полева техника, фуражи и други, необходими за извършване на земеделските, животновъдните и рибовъдните дейности.
 Земеделските стопани и животновъди ще бъдат допускани до областните центрове при необходимост от подаване на документи в ОД „Земеделие”, ОС ”Земеделие”, ОД на ДФ”Земеделие” и Областните дирекции по безопасност на храните, или при необходимост от посещение на агро-аптеки, магазини за резервни части, техника и оборудване, както и други, необходими за осъществяване на земеделска дейност.

24 мар 2020