МВР

ОД Монтана

 

Новини

Важно за гражданите, чиито лични документи изтичат през 2020 г.

информация към 29.06.2020 г.

 
     Уважаеми граждани,

  В ОДМВР Монтана е създадена организация за предсрочна подмяна на документите за самоличност, изтичащи през 2020 година.
  Не е задължително да се изчаква изтичане валидността на личната карта, паспорта и свидетелството за управление на моторно превозно средство (СУМПС), за да се подава заявление за нов документ.
  Всички лица с постоянен адрес на територията на Област Монтана имат възможност да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт във всяко едно от звената в ОДМВР Монтана:
- Сектор „Български документи за самоличност“ гр. Монтана, бул. „Александър Стамболийски“ № 2
- Районно управление гр. Лом, ул. „Филип Тотю“ № 9
- Районно управление гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13
- Районно управление гр. Вършец, ул. „Ботуня“ № 2

 Приемът на заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС се извършва в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Монтана, ул. „Искър“ № 11.
Звената „Български документи за самоличност“ в Районните управления на ОДМВР в гр. Лом, гр. Берковица и гр. Вършец приемат заявление за издаване на СУМПС на български граждани само с обикновена услуга, в случаите на:
 - подмяна на СУМПС, поради изтичане срока на валидност;
 - при вече изтекъл срок на валидност;
 - при промяна на данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация и при издаване на дубликат.

  Мярката е с цел по-равномерно натоварване на звената „Български документи за самоличност“ и сектор „Пътна полиция“, както и за удобство на гражданите.

 Гражданите, които притежават валиден електронен подпис могат да подадат он-лайн заявление за подмяна на лична карта и паспорт на адрес: e_uslugi.mvr.bg.

 Заявление за подмяна на повредено, унищожено, изгубено или откраднато свидетелство за управление на МПС с ново свидетелство със същата валидност може да се подаде и по електронен път чрез: e_uslugi.mvr.bg.

Данни за изтичащи документи, издадени от ОДМВР Монтана:
- Изтичащи лични карти през 2020 г. – 13 986 бр., 2021 г. – 20 928 бр.
- Изтичащи паспорти през 2020 г. – 4 034 бр., 2021 г. – 4 246 бр.
- Изтичащи СУМПС през 2020 г. – 9 728 бр., 2021 г. – 9 950 бр.


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 22 - 26 юни 2020 г.

ОДМВР Монтана

482

РУ Лом

208

РУ Берковица

78

РУ Вършец

29


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 15 - 19 юни 2020 г.

ОДМВР Монтана

488

РУ Лом

251

РУ Берковица

79

РУ Вършец

32 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 08 - 12 юни 2020 г.

ОДМВР Монтана

438

РУ Лом

233

РУ Берковица

94

РУ Вършец

36


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 01 - 05 юни 2020 г.

ОДМВР Монтана

429

РУ Лом

272

РУ Берковица

119

РУ Вършец

40


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 26 - 29 май 2020 г.

ОДМВР Монтана

306

РУ Лом

155

РУ Берковица

73

РУ Вършец

38


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 18 - 22 май 2020 г.

ОДМВР Монтана

372

РУ Лом

195

РУ Берковица

93

РУ Вършец

34 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 11 - 15 май 2020 г.

ОДМВР Монтана

347

РУ Лом

157

РУ Берковица

103

РУ Вършец

38 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 01 - 08 май 2020 г.

ОДМВР Монтана

282

РУ Лом

107

РУ Берковица

71

РУ Вършец

22 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 27 - 30 април 2020 г.

ОДМВР Монтана

178

РУ Лом

68

РУ Берковица

53

РУ Вършец

12 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 21 - 24 април 2020 г.

ОДМВР Монтана

173

РУ Лом

85

РУ Берковица

27

РУ Вършец

10


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 13 - 16 април 2020 г.

ОДМВР Монтана

114

РУ Лом

36

РУ Берковица

28

РУ Вършец

17 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 06 - 10 април 2020 г.

ОДМВР Монтана

145

РУ Лом

54

РУ Берковица

45

РУ Вършец

6 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 30 март - 03 април 2020 г.

ОДМВР Монтана

93

РУ Лом

44

РУ Берковица

30

РУ Вършец

5


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 16 - 27 март 2020 г.

ОДМВР Монтана

162

РУ Лом

83

РУ Берковица

71

РУ Вършец

37 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 02 - 06 март 2020 г.

ОДМВР Монтана

553

РУ Лом

120

РУ Берковица

46

РУ Вършец

12 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 24 - 28 февруари 2020 г.

ОДМВР Монтана

380

РУ Лом

113

РУ Берковица

59

РУ Вършец

15 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 17 - 21 февруари 2020 г.

ОДМВР Монтана

429

РУ Лом

136

РУ Берковица

63

РУ Вършец

15


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 10 - 14 февруари 2020 г.

ОДМВР Монтана

265

РУ Лом

80

РУ Берковица

46

РУ Вършец

12 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 03 - 07 февруари 2020 г.

ОДМВР Монтана

238

РУ Лом

123

РУ Берковица

46

РУ Вършец

24


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 27 - 31 януари 2020 г.

ОДМВР Монтана

245

РУ Лом

103

РУ Берковица

49

РУ Вършец

23


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 20 - 24 януари 2020 г.

ОДМВР Монтана

262

РУ Лом

131

РУ Берковица

61

РУ Вършец

24


  

 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 12 - 17 януари 2020 г.

ОДМВР Монтана

309

РУ Лом

96

РУ Берковица

60

РУ Вършец

16


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 06 - 10 януари 2020 г.

ОДМВР Монтана

315

РУ Лом

146

РУ Берковица

63

РУ Вършец

29


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 30 декември 2019 г. - 03 януари 2020 г.

ОДМВР Монтана

220

РУ Лом

67

РУ Берковица

52

РУ Вършец

24


 

 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 16-27 декември 2019 г.

ОДМВР Монтана

408

РУ Лом

129

РУ Берковица

67

РУ Вършец

9
 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 09-13 декември 2019 г.

ОДМВР Монтана

153

РУ Лом

65

РУ Берковица

22

РУ Вършец

19 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 02-06 декември 2019 г.

ОДМВР Монтана

147

РУ Лом

51

РУ Берковица

35

РУ Вършец

7

25 юни 2020

Гражданите ще могат да правят справки за невръчени глоби по ЗДвП през интернет портала на МВР

Услугата ще е достъпна от 24 юни 2020 г., проверката ще се извършва по номер на свидетелство за управление и ЕГН

От 24 юни гражданите ще могат да правят справка чрез Портала за административни услуги на МВР за невръчени им наказателни постановления (НП) и електронни фишове. До настоящия момент те имаха възможност да правят проверка само за дължими глоби по Закона за движение по пътищата (ЗДвП) по влезли в сила фишове, електронни фишове и НП.

Чрез услугата „Проверка на задължения по ФИШ/АУАН/НП с възможност за плащане“ (
https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/KATActs/ActService/Index), при въвеждане на номер на свидетелство за управление на МПС (СУМПС) и ЕГН/ЛНЧ, те ще могат да проверяват по интернет както за неплатени задължения, така и за наличие на издадени, но невръчени наказателни постановления и/или електронни фишове.

Както и досега при наличие на връчени и влезли в сила наказателни документи, по които се дължи глоба, се извежда списък с неплатени задължения и е осигурена възможност за заплащане на дължимите суми директно през Портала за административни услуги на МВР. Другите възможности за заплащане задълженията са чрез терминално устройство в структура на МВР, банков превод, пощенски запис, интернет банкиране, каси за парични преводи и чрез КЕШ-терминали.

От 24 юни при наличие на невръчени НП и електронни фишове на екрана ще се визуализира информационно съобщение за това.

Важно е гражданите да знаят, че за да стане дължима глобата наложена с административно-наказателен документ, не отпада необходимостта той първо да бъде връчен и влязъл в сила, съгласно нормативно заложените срокове. Стъпките тук са две. Електронен фиш може да бъде връчен във всяко районно управление на МВР или в звено „Пътна полиция“, като след връчване може да бъде заплатен веднага чрез ПОС-терминал на място или Портала, както и останалите начини - по банков или чрез КЕШ-терминал. За връчване на наказателни постановления е необходимо водачът да посети ЛИЧНО звеното на „Пътна полиция“ към областната дирекция на МВР по постоянен адрес.

По-долу са визуализирани съобщенията, които връща Портала след извършените проверки на задължения по ФИШ/АУАН/НП с възможност за плащане:

1. Резултат, в случаите, когато няма намерени невръчени НП/електронни фишове и няма неплатени задължения /снимка 1/

2. Резултат, в случаите, когато няма намерени невръчени НП/електронни фишове и има неплатени задължения /снимка 2/

3. Резултат, в случаите, когато има намерени невръчени НП/електронни фишове и няма неплатени задължения /снимка 3/

4. Резултат, в случаите, когато има намерени невръчени НП/електронни фишове и има неплатени задължения /снимка 4/

5. Резултат при въведени грешни данни или липса на съвпадение между ЕГН и СУМПС - не се изпълняват проверки /снимка 5/

24 юни 2020

86 служители на ОДМВР Монтана и РДПБЗН Монтана с награди по случай професионалния празник на МВР

Високите отличия тази година са 2 почетни знака III степен от вътрешния министър и грамота от административния секретар на МВР

  В навечерието на професионалния си празник – 5-ти юли, както и по случай 141-вата годишнина от създаването на вътрешното министерство, тази година награди получиха 86 служители от Областната дирекция на МВР и Регионалната дирекция на „ПБЗН” в гр. Монтана.
Министърът на вътрешните работи отличи с „Почетен знак на МВР III” директора на ОД МВР Монтана ст. комисар Пламен Томов. Високото отличие е за постигнати трайни резултати, безукорно поведение, проявени инициативност и професионализъм при изпълнение на служебните задължения. Същата голяма награда е присъдена и на гл. инспектор Ивайло Цветанов, началник сектор „Превантивна и контролна дейност” в Регионална дирекция „ПБЗН” – Монтана. За образцово изпълнение на служебните задължения грамота от административния секретар на МВР е присъдена на главния счетоводител на полицейската дирекция Аринка Михайлова.
Тази година с наградата "писмена похвала" са отличени 83 служители на ОДМВР Монтана и РДПБЗН Монтана. Наградата е за съществен принос при изпълнение на конкретни професионални задачи. От директора ст. комисар Пламен Томов са поощрени 15 служители от структурните звена на полицейската дирекция в областта. От началника на РУ Лом гл. инспектор Огнян Иванов - 41 служители, от началника на РУ Монтана гл. инспектор Бисер Йончев – 19 служители и от началника на РУ Берковица гл. инспектор Петър Андреев – 4-ма служители.
По случай професионалния празник гл. комисар Николай Николов, директор на Главна дирекция „ПБЗН”, е присъдил наградата „писмена похвала” на 4-ма служители на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” в гр. Монтана, изпълняващи длъжностите началник смяна, ст. пожарникар и двама водачи на специални автомобили.

03 юли 2020

Към 900 МПС са проверени при специализирана полицейска операция в област Монтана, проведена в дните от 25 юни до 1 юли

акцентът в контрола на пътя бе спрямо мотористите

 От 25 юни до 1 юли на територията на страната бе проведена специализирана полицейска операция за контрол на водачите на МПС, с акцент върху контрол на водачи на мотоциклети.
 В хода на акцията на територията на област Монтана екипите на Пътна полиция са извършили проверки на общо 899 МПС – мотоциклети, мотопеди, три и четириколесни МПС. При осъществения контрол са установени 287 нарушения на ЗДвП, за които са съставени 126 акта и 155 фиша. Заловени са 9 неправоспособни водачи, 4-ма седнали зад волана след употреба на алкохол, 3-ма без защитни каски.
 При проверките са съставени 9 акта на пътници в дву, три и четириколесни МПС. Пътните полицаи са връчили 65 електронни фиша на нарушителите на скоростните ограничения.

02 юли 2020

Полицейска операция в гр. Монтана във връзка с 29 юни - Ден за пътна безопасност

  Днес на бул. „Трети март” в гр. Монтана бе проведена полицейска операция от служителите на „Пътна полиция” при ОДМВР Монтана. Два екипа от пътни полицаи раздаваха листовки на водачите на МПС във връзка с обявения от правителството 29 юни за Ден за пътна безопасност. Меропрятието е съвместна инициатива на сектор „Пътна полиция” и Областна администрация Монтана.
 При полицейската акция водачите получаваха листовки със съвети за пътна безопасност, изтогвени от Областната администрация, но установените нарушители получаваха и санкции.
 Полицейската акция е с превантивен характер, напомняща на водачите да спазват правилата за движение, защото на пътя Животът е с предимство!

 От началото на годината до 29 юни на настоящата година на територията на ОДМВР Монтана са настъпили 186 катастрофи с материални щети и 43 тежки пътно-транспортни произшествия, с 8 загинали и 43 ранени граждани.

29 юни 2020

269 акта и 311 фиша са съставени в област Монтана в едноседмична акция на Пътна полиция за опазване живота и здравето на децата на пътя

 От 18 юни до 25 юни на територията на страната бе проведена специализирана полицейска операция, насочена към опазване на живота и здравето на децата и младежите, голяма част от които от 15 юни са вече във ваканция.
  В хода на акцията в област Монтана са съставени 269 акта и 311 фиша.
  59 от санкциите са наложени на пешеходци. На водачите на МПС са съставени 521 акта и фиша и 3 заповеди за прилагане на принудителни административни мерки.
 За пресичане от пешеходци на платното за движение на нерегламентирани за това места са съставени 41 акта, а за неспазване на забранителен сигнал на светофарната уредба от пешеходци – 6 фиша. Друг акцент в операцията бе недопускане управлението на мотопеди и други видове превозни средства от неправоспособни водачи – 54 са заловените неправоспособни водачи, като 7 от тях са били мотопедисти.
 Спрямо водачите на пътни превозни средства бе засилен контролът за недопускане отнемането на предимство на пешеходци – за това нарушение е съставен един акт. За управление на МПС и превоз на пътници без използването на обезопасителни средства са глобени 50 водачи и пътници. При извършения контрол за недопускане на движение на велосипедисти по тротоарите, неизползване на светлоотразителна жилетка в тъмната част на денонощието и управление на технически неизправни велосипеди са санкционирани 3 велосипедиста.

26 юни 2020

График на срещите на мобилните полицейски екипи през месец юли

02.07.2020 г. - община Бойчиновци
09,30 ч. - 10,30 ч. - с. Лехчево
11,00 ч. - 12,00 ч. - с. Громшин
12,30 ч. - 13,30 ч. - с. Кобиляк

07.07.2020 г. - община Вълчедръм
09,30 ч. - 10,30 ч. - с. Игнатово
11,00 ч. - 12,00 ч. - с. Ботево
12,30 ч. - 13,30 ч. - с. Разград

09.07.2020 г. - община Чипровци
09,30 ч. - 10,30 ч. - с. Мартиново
11,00 ч. - 12,00 ч. - с. Железна
12,30 ч. - 13,30 ч. - с. Челюстница

14.07.2020 г. - община Лом
09,30 ч. - 10,30 ч. - с. Ковачица
11,00 ч. - 12,00 ч. - с. Замфир
12,30 ч. - 13,30 ч. - с. Долно Линево

16.07.2020 г. - община Медковец
09,30 ч. - 10,30 ч. - с. Аспарухово
11,00 ч. - 12,00 ч. - с. Медковец
12,30 ч. - 13,30 ч. - с. Расово

21.07.2020 г. - община Берковица
09,30 ч. - 10,30 ч. - с. Мездрея
11,00 ч. - 12,00 ч. - с. Песочница
12,30 ч. - 13,30 ч. - с. Бокиловци

23.07.2020 г. - община Берковица
09,30 ч. - 10,30 ч. - с. Черешовица
11,00 ч. - 12,00 ч. - с. Котеновци
12,30 ч. - 13,30 ч. - с. Бистрилица

28.07.2020 г. - община Якимово

09,30 ч. - 10,30 ч. - с. Якимово
11,00 ч. - 12,00 ч. - с. Долно Церовене
12,30 ч. - 13,30 ч. - с. Дългоделци

25 юни 2020