МВР

ОД Монтана

 

община Вълчедръм - с. Игнатово

гр. Вълчедръм, с.Ботево, с.Бъзовец, с.Горни Цибър, с.Долни Цибър, с.Златия, с.Игнатово, с.Мокреш, с.Разград, с.Септемврийци, с.Черни връх

 emil_makenziev (1)младши полицейски инспектор
 Емил Иванов Макензиев
Обслужван район:


с. Игнатово и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Игнатово, ул. "Георги Димитров" № 15
Приемно време: Четвъртък от 11.00ч. до 12.00ч.
Телефони за връзка: 09745 / 545
с РУ Лом: 0971 / 66 225
и тел. 112